Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/GĐ-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 47027 công văn

41

Công văn 127/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

127/TANDTC-VP,Công văn 127 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Dừng xử án tại 12 tỉnh nguy cơ cao đến hết 22/4,Tòa án phòng chống dịch bệnh COVID-19 ,Thủ tục Tố tụng,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

42

Công văn 118/TANDTC-VP năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

118/TANDTC-VP,Công văn 118 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Chỉ thị,Phòng chống dịch bệnh,Người lao động,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/TANDTC-VP V/v

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

43

Công văn 687/BHXH-1 năm 2020 về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người cao tuổi do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 687/BHXH-1 V/v Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người cao tuổi TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020 Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1852/SYT-NVY ngày 01/4/2020 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

44

Công văn 431/KCB-PHCN& năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

431/KCB-PHCN&GD,Công văn 431 2020,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT,Thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT phòng chống Covid-19,Phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

45

Công văn 45/TANDTC-PC năm 2020 về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

45/TANDTC-PC,Công văn 45 2020,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nhiệm vụ xét xử,Phòng chống dịch bệnh,Tội phạm,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

46

Công văn 113/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

113/TANDTC-VP,Công văn 113 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Phòng chống dịch bệnh,Phòng lây nhiễm,Cán Bộ Y tế,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/TANDTC-VP V/v phòng, chống

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

47

Công văn 111/TANDTC-VP năm 2020 về đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao phối hợp chỉ đạo nghiêm chỉnh một số nội dung trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

111/TANDTC-VP,Công văn 111 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Chỉ đạo thực hiện ,Người lao động,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/TANDTC

Ban hành: 29/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

48

Công văn 82/TANDTC-VP năm 2020 báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch Covid 19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

82/TANDTC-VP,Công văn 82 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Phòng chống dịch bệnh,Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm,Báo cáo,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/TANDTC-VP V/v

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

49

Công văn 37/TANDTC-KHTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

37/TANDTC-KHTC,Công văn 37 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Chương trình thực hành tiết kiệm,Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm,Chính sách tiết kiệm chống lãng phí,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

50

Công văn 36/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

71/2012/TTLT-BTP-BTC ngày 09/5/2012 quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 18/9/2012 giữa Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

51

Công văn 24/BXD- năm 2017 về hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành

24/BXD-GD,Công văn 24 2017,Bộ Xây dựng,Bảo hành công trình xây dựng ,Bảo trì công trình ,Công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/BXD- V/v hướng dẫn việc bảo

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

52

Công văn 2374/BXD- năm 2017 báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vự xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

2374/BXD-GD,Công văn 2374,Bộ Xây dựng,Giám định tư pháp,Đề án giám định tư pháp ,Giám định tư pháp xây dựng,Thủ tục Tố tụng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2374/BXD- V/v báo cáo về

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

53

Công văn 2072/BXD- năm 2017 về báo cáo thông tin công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

2072/BXD-GD,Công văn 2072 2017,Bộ Xây dựng,Công trình giao thông,Công trình giao thông đô thị,Giao thông trong đô thị ,Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2072/BXD- V/v: Báo

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

54

Công văn 244/TANDTC-PC năm 2019 về thi hành Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

244/TANDTC-PC,Công văn 244 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Hoạt động tố tụng dân sự,Trợ giúp pháp lý ,Phối hợp thực hiện nhiệm vụ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

55

Công văn 2536/BHXH-2 năm 2019 về rà soát thuốc có giá vượt 5% thống kê theo mẫu M20 năm 2017-2018 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 2536/BHXH-2 V/v rà soát thuốc có giá vượt 5% thống kê theo mẫu M20 năm 2017-2018 TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh Căn cứ Công văn số 2524/UBND-VX ngày 25/5/2016 về việc mua sắm thuốc tại cơ sở y tế công lập của thành phố Căn cứ các kết quả lựa

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

56

Công văn 2465/BHXH-2 năm 2019 về thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2465/BHXH-GD2,Công văn 2465 2019,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Hóa đơn thanh toán trực tiếp ,Chi phí khám chữa bệnh,Bảo hiểm y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

57

Công văn 1742/BXD- năm 2017 về tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành

1742/BXD-GD,Công văn 1742 2017,Bộ Xây dựng,Nhà ở tái định cư,Quản lý nhà ở tái định cư ,Quản lý chất lượng,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1742/BXD- V/v tăng cường công tác

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

58

Công văn 233/TANDTC-PC năm 2019 về trao đổi nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 233/TANDTC-PC V/v trao đổi nghiệp vụ Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: - Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp; - Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao. Thời

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

59

Công văn 212/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BTP ngày 13-12-2017 quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế thì việc xác định tiền lãi, tiền lãi nặng trong vụ án này không thuộc trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định tư pháp. 2. Trường hợp người chấp hành án

Ban hành: 13/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

60

Công văn 527/TANDTC-TCCB năm 2019 về đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

lãnh đạo của Ngành và phải còn thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (tính từ ngày 01/9/2019). II. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp 1. Đối tượng dự thi: 1.1. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 944/TANDTC-TCCB ngày 28/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao), hiện chưa là Thẩm phán

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78