Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/GĐ-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 46995 công văn

181

Công văn 05/BXD- hướng dẫn kiểm tra đánh giá an toàn của đập hồ thủy điện, thủy lợi do Bộ Xây dựng ban hành

05/BXD-GD,Công văn 05,Bộ Xây dựng,Kiểm tra đánh giá,An toàn của đập hồ thủy điện thủy lợi,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BXD- V/v Hướng dẫn kiểm tra đánh giá an toàn của

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

182

Công văn 1295/BXD- rà soát và quy định lộ trình, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì do Bộ Xây dựng ban hành

1295/BXD-GD,Công văn 1295 2012,Bộ Xây dựng,Lộ trình kế hoạch,Bảo trì công trình xây dựng,Công trình xây dựng đang sử dụng,Quy trình bảo trì ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

183

Công văn 1296/BXD- rà soát và quy định lộ trình, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì do Bộ Xây dựng ban hành

1296/BXD-GD,Công văn 1296 2012,Bộ Xây dựng,Lộ trình kế hoạch,Bảo trì công trình xây dựng,Quy trình bảo trì ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1296/BXD- V/v: rà soát và quy

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

184

Công văn 53/TANDTC-KHXX năm 2015 về rà soát, lựa chọn các bản án, quyết định của Tòa án làm án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

53/TANDTC-KHXX,Công văn 53 2015,Tòa án nhân dân tối cao,Án lệ ,Phát triển án lệ ,Bản án,Rà soát bản án,Lựa chọn bản án làm án lệ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

185

Công văn 143/KCB-PHCN& năm 2015 về cập nhật, bổ sung danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

143/KCB-PHCN&GD,Công văn 143 2015,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Cơ sở đủ điều kiện,Công nhận cơ sở đủ điều kiện,Khám sức khỏe,Cơ sở khám sức khỏe người nước ngoài,Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ,Người nước ngoài làm việc,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH

Ban hành: 05/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

186

Công văn 07/TANDTC-KHXX năm 2015 về thi hành pháp luật trọng tài thương mại do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/TANDTC-KHXX V/v thi hành pháp luật trọng tài thương mại Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: - Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung

Ban hành: 13/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

187

Công văn 4379/BVHTTDL- hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

4379/BVHTTDL-GD,Công văn 4379 2011,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công tác gia đình năm 2012,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4379/BVHTTDL- V/v

Ban hành: 21/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2011

188

Công văn 1420/KCB-PHCN& năm 2014 phúc đáp Công văn 2090/SLĐTBXH-LĐVL do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

1420/KCB-PHCN&GD,Công văn 1420 2014,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Phúc đáp văn bản ,Phúc đáp Công văn 2090,Khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài,hướng dẫn khám sức khỏe , Quy định mới về hướng dẫn khám sức khỏe ,Cơ sở khám sức khỏe người nước ngoài,Giấy khám sức khỏe,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2015

189

Công văn 1386/KCB-PHCN& năm 2014 về thực hiện quy định Thông tư 46/2013/TT-BYT do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

nhưng phải thực hiện theo hình thức tổ chức của cơ sở PHCN quy định tại Điều 2 Thông tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2015”. Ngày 28/3/2014, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn số 256/KCB-PHCN& đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế thực

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

190

Công văn 867/SXD- hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/10/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành

867/SXD-GD,Công văn 867,Tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HÀ NAM SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 867/SXD- V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán XDCT theo

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

191

Công văn 11923/BXD- về bảo trì công trình xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng do Bộ Xây dựng ban hành

1923/BXD-GD,Công văn 1923 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1923/BXD- V/v: Bảo trì công trình xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Ban hành: 10/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2011

192

Công văn 1855/BXD- về giúp đỡ, hỗ trợ Triển lãm Công nghệ xây dựng Việt Nam VIETCONSTECH 2012 do Bộ Xây dựng ban hành

1855/BXD-GD,Công văn 1855,Bộ Xây dựng,Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1855/BXD- V/v: giúp đỡ, hỗ trợ Triển lãm Công nghệ xây dựng Việt Nam VIETCONSTECH 2012 Hà Nội,

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

193

Công văn 1171/KCB-PHCN& năm 2014 cung cấp danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Thông tư 14/2013/TT-BYT do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

1171/KCB-PHCN&GD,Công văn 1171 2014,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Khám sức khỏe,Cơ sở khám sức khỏe người nước ngoài,Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2015

194

Công văn 04/BXD- hướng dẫn công bố thông tin tổ chức kiểm định, chứng nhận do Bộ Xây dựng ban hành

04/BXD-GD,Công văn 04 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 04/BXD- V/v Hướng dẫn công bố thông tin các tổ chức kiểm định, chứng nhận Hà

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2011

195

Công văn số 234/TANDTC-HS năm 2014 về xác định hàm lượng chất ma túy do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

234/TANDTC-HS,Công văn 234 2014,Tòa án nhân dân tối cao,Chất ma túy,Xác định hàm lượng chất ma túy ,Hàm lượng chất ma túy ,Trách nhiệm hình sự,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

196

Công văn 100/TANDTC-TKTH năm 2014 báo cáo tình hình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

100/TANDTC-TKTH,Công văn 100,Tòa án nhân dân tối cao,công tác đảm bảo an ninh trật tự,Đảm bảo an ninh trật tự,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 100/TANDTC

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

197

Công văn 03/BXD- thay đổi vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

03/BXD-GD,Công văn 03 2011,Bộ Xây dựng,Vật liệu xây dựng,Thay đổi vật liệu xây dựng ,Đổi vật liệu xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/BXD- V/v: Thay đổi vật liệu

Ban hành: 16/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

198

Công văn 138/TANDTC-KHTC năm 2014 hướng dẫn về thực hiện thí điểm Thừa phát lại do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

138/TANDTC-KHTC,Công văn 138 2014,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện thí điểm,Triển khai thực hiện thí điểm ,hướng dẫn thí điểm Thừa phát lại,Thí điểm thừa phát lại,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

199

Công văn 468/SXD-&QLCL năm 2014 hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

468/SXD-GD&QLCL,Công văn 468 2014,Tỉnh Lai Châu,Nghiệm thu công trình,Dự án đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LAI CHÂU SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 468/SXD-&QLCL V/v hướng

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

200

Công văn 1467/BVHTTDL- về hướng dẫn tổ chức hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

1467/BVHTTDL-GD,Công văn 1467 2011,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Phòng chống bạo lực gia đình,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/BVHTTDL- V/v hướng dẫn

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.40.250