Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/GĐ-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 164073 văn bản

121

Kế hoạch 35/TANDTC tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

35/TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Dự thảo Luật đất đai ,Lấy ý kiến dự thảo Luật,Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi ,Bất động sản TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/TANDTC

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

122

Quyết định 988/QĐ-TANDTC năm 2015 về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

988/QD-TANDTC,Quyết định 988 2015,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ máy giúp việc,Bộ máy giúp việc Tòa án nhân dân,Đơn vị trong bộ máy giúp việc,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

123

Quyết định 986/QĐ-TANDTC năm 2015 về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

986/QD-TANDTC,Quyết định 986 2015,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ máy giúp việc,Bộ máy giúp việc Tòa án nhân dân,Đơn vị trong bộ máy giúp việc,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

124

Kế hoạch 113/KH-VKSTC năm 2020 về tổ chức hội nghị thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP "quy định phối hợp thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

--------------- Số: 113/KH-VKSTC Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TÍCH SỐ 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP “QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN,

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

125

Quyết định 1623/2017/QĐ-TANDTC về Quy định Bộ mã số định danh cơ quan, đơn vị cá nhân trong ngành Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

(như Quyết định số 918/2015/QĐ-TANDTC ngày 23/6/2015...). Đối với Tòa án nhân dân cấp cao: 01- Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao; 02-Văn phòng; từ 03 trở đi là các Tòa chuyên trách, các đơn vị Văn phòng, Phòng kiểm tra giám đốc,...(đơn vị cấp phòng) trực thuộc Tòa án nhân dân cấp cao. Số lượng, tên gọi, thứ tự các Tòa chuyên trách và các đơn

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

126

Quyết định 29/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2017 về Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

29/QD-TANDTC-TDKT,Quyết định 29 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án,Bảng chấm điểm thi đua trong Tòa án nhân dân,Bảng chấm điểm áp dụng trong Tòa án nhân dân,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

127

Thông tư 02/2017/TT-TANDTC về Quy chế tổ chức phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2017/TT-TANDTC,Thông tư 02 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Tổ chức phiên tòa,Quy chế tổ chức phiên tòa,Quy chế phiên tòa,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

128

Quyết định 20/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2017 mẫu Huy hiệu, Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận của Tòa án nhân dân do Chánh án tòa án nhân dân tối cao ban hành

20/QD-TANDTC-TDKT,Quyết định 20 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Kỷ niệm chương,Mẫu Huy hiệu,Mẫu Bằng khen,Tòa án nhân dân,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

129

Quyết định 89/QĐ-TANDTC năm 2014 về Kế hoạch Tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

nước ngoài về tố tụng dân sự từ ngày 01-01-2005 đến hết ngày 30-6-2014. Đánh giá chất lượng, hiệu quả và những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc của những công tác này và đưa ra những đề xuất, kiến nghị khắc phục những hạn chế, vướng mắc đó. (3) Vụ Thống kê-Tổng hợp TANDTC Vụ Thống kê-Tổng hợp báo cáo về công tác thống kê, tổng hợp số liệu

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

130

Kế hoạch liên ngành 412/KHLN-LĐTBXH-GD&ĐT năm 2014 thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Quảng Ninh ban hành

412/KHLN-LDTBXH-GD&DT,Tỉnh Quảng Ninh,Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em,Bảo vệ giáo dục trẻ em,Chăm sóc và giáo dục trẻ em,Bảo vệ giáo dục trẻ em Quảng Ninh,Giáo dục trẻ em 2014 2020 Quảng Ninh,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

Ban hành: 21/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

131

Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC ban hành Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân

Số: 346a/2017/QĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM TRA TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

132

Quyết định 336/QĐ-TANDTC năm 2014 về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân

336/QD-TANDTC,Quyết định 336 2014,Tòa án nhân dân tối cao,Quản lý hồ sơ cán bộ công chức,Tòa án nhân dân,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 336/QĐ-TANDTC

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

133

Quyết định 337/QĐ-TANDTC năm 2014 áp dụng hệ thống Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân

337/QD-TANDTC,Quyết định 337 2014,Tòa án nhân dân tối cao,Phần mềm quản lý cán bộ công chức ,Phần mềm quản lý cán bộ Tòa án ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

134

Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền do Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC,Quy chế 02 2019,Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tội phạm,Rửa tiền,Trao đổi thông tin,Tiền tệ - Ngân hàng,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

135

Hướng dẫn 330/TANDTC-V1 năm 2016 về xét, đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Việt Nam (02/09/2016) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số: 330/TANDTC-V1 Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÉT, ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN ĐANG ĐƯỢC HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ NHÂN DỊP QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/2016) Để thực hiện đúng và thống nhất khoản 2

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

136

Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai thực hiện Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

06/2016/CT-TANDTC,Chỉ thị 06 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Đề nghị đặc xá,Đặc xá tha tù ,Công tác đặc xá,Quyết định đặc xá,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

137

Quyết định 83/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2016 về Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dân

83/QD-TANDTC-TDKT,Quyết định 83 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Bảng chấm điểm thi đua,Tòa án nhân dân,Ngành Tòa án nhân dân,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

138

Quyết định 2927/QĐ-TANDTC năm 2013 về Quy chế đánh giá, phân loại công chức ngành Tòa án nhân dân

dân; hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT/TANDTC-BQP-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao với Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân. Điều 11. Phân loại công chức Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại theo

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

139

Thông tư 04/2016/TT-TANDTC hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

04/2016/TT-TANDTC,Thông tư 04 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Thi đua khen thưởng,Quy định thi đua khen thưởng,Quy chế xét thi đua khen thưởng,Quản lý thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

140

Quyết định 124/QĐ-TANDTC năm 2013 về Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam trong ngành Tòa án nhân dân

124/QD-TANDTC,Quyết định 124 2013,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 124/QĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.175