Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/GĐ-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 164384 văn bản

81

Kế hoạch 31/TANDTC-BTTr về thanh tra, giám sát năm 2018 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

hành một số điều của Luật Thanh tra; - Căn cứ Quyết định số 918/2015/QĐ-TANDTC ngày 23/6/2015 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao; - Căn cứ Quyết định số 436a/2017/QQĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ban

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

82

Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 về Quy chế xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

10/QD-TANDTC-TDKT,Quyết định 10 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Quy chế xét tặng danh hiệu Thẩm phán giỏi,Quy chế xét tặng danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu,Quy chế xét tặng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

83

Kế hoạch 11/KH-TANDTC năm 2018 về triển khai thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

11/KH-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Hòa giải,Hoạt động hòa giải,Tăng cường công tác hòa giải cơ sở ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/KH-TANDTC

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

84

Quyết định 287/QĐ-TANDTC năm 2017 về Chế độ báo cáo thống kê công tác giải quyết, xét xử vụ án trong hệ thống Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

287/QD-TANDTC,Quyết định 287 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Thống kê công tác tư pháp,Chế độ báo cáo định kỳ ,Chế độ báo cáo thống kê Tư pháp,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

85

Quyết định 288/QĐ-TANDTC năm 2017 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

288/QD-TANDTC,Quyết định 288 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ chỉ tiêu thống kê ,Hệ thống chỉ tiêu thống kê,Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

86

Quyết định 289/QĐ-TANDTC năm 2017 về Hệ thống sổ nghiệp vụ trong hệ thống Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

289/QD-TANDTC,Quyết định 289 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Đăng ký số lượng sổ nghiệp vụ ,Nghiệp vụ,Quản lý nghiệp vụ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 289/QĐ-TANDTC

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

87

Quyết định 1738/QĐ-TANDTC năm 2017 về Quy chế cấp phát, sử dụng và quản lý trang phục, Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thẩm, Giấy chứng nhận chức danh tư pháp, Giấy chứng nhận Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

1738/QD-TANDTC,Quyết định 1738,Tòa án nhân dân tối cao,Trang phục cán bộ,Thẩm phán,Hội thẩm,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1738/QĐ-TANDTC

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

88

Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 về Quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

1718/QD-TANDTC,Quyết định 1718 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Chuyên môn nghiệp vụ ,Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ,Thi nâng ngạch,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

89

Quyết định 210/QĐ-TANDTC năm 2017 về kiểu dáng, chất liệu, họa tiết trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

các đơn vị thuộc TANDTC; - Chánh án TAND các cấp (để biết và thực hiện); - Lưu: VP TANDTC. CHÁNH ÁN Nguyễn Hòa Bình PHỤ LỤC 01 MÔ TẢ ÁO CHOÀNG XÉT XỬ CỦA THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-TANDTC ngày 03/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2017

90

Quyết định 204/QĐ-TANDTC năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

204/QD-TANDTC,Quyết định 204 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Kế hoạch thực hiện,Kế hoạch thực hiện chương trình ,Giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính,Giáo dục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

91

Quyết định 203/QĐ-TANDTC năm 2017 thành lập Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử thuộc Tạp chí Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

203/QD-TANDTC,Quyết định 203 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Tổ chức Tòa án nhân dân,Thành lập Tạp chí ,Tòa án nhân dân tối cao,Thủ tục Tố tụng,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

92

Quyết định 151/QĐ-TANDTC năm 2017 về Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi theo Luật 12/2017/QH14 và Nghị quyết 41/2017/QH14 trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

151/QD-TANDTC,Quyết định 151 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ luật Hình sự,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

93

Quyết định 1279/QĐ-TANDTC năm 2017 về phân công công tác trong Ban cán sự đảng và phân công công tác Chánh án và các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

1279/QD-TANDTC,Quyết định 1279 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Phân công công tác,Phó chánh án Tòa án nhân dân,Ban Cán sự Đảng,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

94

Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 01 1999,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn,Giao dịch dân sự nhà ở trước 1/7/1991,Bất động sản,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

95

Quyết định 129/QĐ-TANDTC năm 2017 về thành lập Hội đồng tư vấn án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

129/QD-TANDTC,Quyết định 129 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Thành lập hội đồng tư vấn án lệ,Án lệ ,Áp dụng án lệ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

96

Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP năm 2019 về thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023

459/KHLN-TANDTC-BTP,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Phổ biến giáo dục pháp luật,Hòa giải ở cơ sở,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính,Giáo dục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

97

Quyết định 120/QĐ-TANDTC năm 2017 quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

120/QD-TANDTC,Quyết định 120,Tòa án nhân dân tối cao,Chức danh tư pháp,Tòa án nhân dân,Xử lý trách nhiệm,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/QĐ-TANDTC

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

98

Quyết định 932/QĐ-TANDTC năm 2017 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động trong Tòa án nhân dân

932/QD-TANDTC,Quyết định 932 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Quy chế nâng bậc lương,Nâng bậc lương trước thời hạn,Công chức viên chức,Lao động - Tiền lương TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

99

Hướng dẫn 901/SXD- năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số: 901/SXD- Hà Nam, ngày 05 tháng 08 năm 2013 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIẾU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành; - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Các Chủ

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

100

Quyết định 05/QĐ-TANDTC Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện” (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao). - Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 15 đến ngày 18/5/2017); - Thời gian thi: ngày 19 tháng 5 năm 2017 (sáng và chiều). 1.2. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp để bổ sung cho các Tòa án nhân dân

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250