Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/GĐ-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 164133 văn bản

201

Chỉ thị 01/CT-BKHĐT năm 2021 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/CT-BKHDT,Chỉ thị 01 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Thực hiện phát triển kinh tế xã hội 2021,Dự toán ngân sách nhà nước 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

202

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hà Giang,Chương trình giám sát tỉnh Hà Giang,Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

203

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư địa danh phục vụ thành lập bản đồ Lào Cai,Danh mục sơn văn phục vụ thành lập bản đồ Lào Cai,Danh mục dân cư sơn văn để thành lập bản đồ Lào Cai,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

204

Công điện 01/CĐ-UBND năm 2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội điện

01/CD-UBND,Công điện 01 2021,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội,Công tác phòng chống COVID-19 Hà Nội,Thể thao - Y tế CÔNG ĐIỆN Số: 01/CĐ-UBND hồi 9 giờ 00 ngày 06/01/2021 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐIỆN - Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố;

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

205

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 01 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước,Thông tư Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng,Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng 2021,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG

Ban hành: 06/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

206

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 về triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

01/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Hậu Giang,Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau,Triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ giúp nhau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

207

Chỉ thị 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

208

Chỉ thị 01/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2021

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Thành phố Hải Phòng,Phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh,Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

209

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Tăng cường phòng chống Covid-19,Công tác phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

210

Quyết định 01/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế Quảng Ngãi,Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển xã hội Quảng Ngãi,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

211

Quyết định 01/QĐ-HĐND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành thuộc lĩnh vực công thương

01/QD-HDND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Trà Vinh,Công bố văn bản lĩnh vực công thương hết hiệu lực,Danh mục văn bản lĩnh vực công thương hết hiệu lực,Công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

212

Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/QD-LDTBXH,Quyết định 01 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Thực hiện các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội,Thực hiện các Nghị quyết Dự toán ngân sách,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

213

Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính

01/QD-BTC,Quyết định 01 2021,Bộ Tài chính,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021,Chương trình xây dựng văn bản pháp luật 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

214

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/HD-VKSTC,Hướng dẫn 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát giải quyết vụ việc kinh doanh theo pháp luật,Kiểm sát giải quyết vụ việc thương mại theo pháp luật,Giải quyết vụ án hành chính về lao động theo pháp luật,Thương mại,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

215

Chương trình 01/CTr-UBND về công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

01/CTr-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Công tác của Ủy ban tỉnh Hậu Giang,Công tác của Ủy ban nhân dân năm 2021,Công tác Ủy ban tỉnh Hậu Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

216

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

01/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông Quảng Bình,Triển khai Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông,Tuyên truyền An toàn giao thông trên phương tiện đại chúng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

217

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử,Sử dụng hóa đơn điện tử tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

218

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP; 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP và 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Kiên Giang ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP Kiên Giang,Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang,Thành lập tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

219

Kế hoạch 01/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La,Thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La,Thực hiện công tác thi đua khen thưởng Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

220

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Tây Ninh,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế Tây Ninh 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17