Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/GĐ-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 164384 văn bản

181

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành

01/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Quốc phòng,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục an ninh,Hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

182

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Cà Mau,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác,Chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác Cà Mau,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

183

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư an ninh hàng không Việt Nam,Kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam,Thông tư kiểm soát chất lượng an ninh hàng không,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/02/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

184

Chỉ thị 01/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh An Giang,Tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế,Tổng điều tra kinh tế tỉnh An Giang,Điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

185

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ,Thực hiện biện pháp phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

186

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Cà Mau,Dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng Cà Mau,Phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

187

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Bến Tre,Công tác xây dựng hệ thống pháp luật tỉnh Bến Tre,Nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật,Nâng cao chất lượng hoàn thiện hệ thống pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

188

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/CT-LDTBXH,Chỉ thị 01 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu,Tổ chức Tết Nguyên đán năm 2021,Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

189

Quyết định 01/CT-UBND về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/CT-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tổ chức quản lý ngân sách nhà nước,Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước,Tổ chức quản lý ngân sách Vũng Tàu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

190

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Điện Biên ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Điện Biên,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Điện Biên,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

191

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hà Nội

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV Hà Nội,Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng các cấp Hà Nội,Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

192

Chỉ thị 01/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

193

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Y tế,Hợp nhất Thông tư đào tạo cho cán bộ y tế,Hướng dẫn việc đào tạo cho cán bộ y tế,Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

194

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Hà Tĩnh,Tăng cường công tác cứu nạn cứu hộ tỉnh Hà Tĩnh,Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

195

Thông báo 01/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 79)

01/TB-BCD,Thông báo 01 2021,Thành phố Hà Nội,Kết luận công tác phòng chống COVID-19 Hà Nội,Kết luận Phó Chủ tịch phòng chống COVID-19 Hà Nội,Kết luận phòng chống COVID-19 Hà Nội Phiên họp 79,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

196

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Bình ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Quảng Bình,Tăng cường phòng chống dịch Covid-19,Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình,Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 Quảng Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

197

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do tỉnh Bạc Liêu ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Công ước ASEAN phòng chống buôn bán người,Bạc Liêu thực hiện Công ước ASEAN chống buôn bán người,Công ước ASEAN phòng chống buôn bán phụ nữ,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

198

Chỉ thị 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/CT-BTTTT,Chỉ thị 01 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Định hướng phát triển ngành thông tin,Phát triển ngành thông tin và truyền thông,Phát triển ngành thông tin năm 2021,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

199

Chỉ thị 01/CT-CTUBND năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/CT-CTUBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Hưng Yên,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Phòng chống Covid-19 tỉnh Hưng Yên,Tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

200

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Kon Tum,Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng Kon Tum,Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng,Công tác phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35