Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/GĐ-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 162159 văn bản

21

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ luật tố tụng hình sự,Hướng dẫn,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

22

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSDTC hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/2010/TTLT-TANDTC-BLDTBXH-VKSDTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết tranh chấp,Hợp đồng bảo lãnh,Lao động - Tiền lương,Thủ tục Tố tụng TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

23

Quyết định 01/2005/QĐ-TANDTC về Quy chế làm việc của tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản do Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành

01/2005/QD-TANDTC,Quyết định 01 2005,Tòa án nhân dân tối cao,Tổ thẩm phán,Quy chế làm việc,Thủ tục phá sản,Lao động - Tiền lương,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

24

Chỉ thị 01/GD-ĐT thực hiện Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ngành giáo dục do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

01/GD-DT,Chỉ thị 01 1996,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/GD-ĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 1996 CHỈ

Ban hành: 26/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

25

Thông tư 01/2004/TT-TANDTC hướng dẫn thực hiện chia tách, thành lập các tòa án nhân dân địa phương do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2004/TT-TANDTC,Thông tư 01 2004,Tòa án nhân dân tối cao,Thành lập mới tòa án địa phương,Chia tách tòa án địa phương,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 16/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

26

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài Quân đội do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 01 2008,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quan hệ phối hợp,Quan hệ phối hợp công tác,Hoạt động điều tra truy tố xét xử,Vụ án hình sự,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ QUỐC

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2008

27

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp ban hành

01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP,Thông tư liên tịch 01 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG

Ban hành: 23/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

28

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp ban hành

01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP,Thông tư liên tịch 01 2008,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Truy cứu trách nhiệm hình sự,Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,Sở hữu trí tuệ,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP

Ban hành: 29/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2008

29

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù do Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 01 2013,Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Người chấp hành án phạt tù,Người đang chấp hành án phạt tù ,Tiếp tục thi hành án ,Thủ tục thi hành án dân sự,Thi hành án ,Thủ tục thi hành án phạt tù,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

30

Thông tư 01-BXD/GĐ năm 1992 hướng dẫn nội dung, phương thức thẩm tra thiết kế những công trình do các đơn vị thuộc Bộ lập do Bộ Xây dựng ban hành

01-BXD/GD,Thông tư 01-BXD 1992,Bộ Xây dựng,Thẩm tra thiết kế công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01-BXD/GĐ Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1992

Ban hành: 16/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

31

Quyết định 27/QĐ-TANDTC năm 2021 về Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

27/QD-TANDTC,Quyết định 27 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Công tác thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án,Kiểm tra thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án,Kế hoạch thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

32

Quyết định 06/QĐ-TANDTC năm 2021 về phê duyệt đối tượng, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/QĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CỦA HỆ THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật tổ chức Tòa

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

33

Quyết định 429/QĐ-TANDTC năm 2020 về Kế hoạch tuyên truyền việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Từ ngày 01/01/2021 Báo Công lý; Tạp chí Tòa án nhân dân; Văn phòng TANDTC; Tòa án nhân dân các cấp. 6 Tuyên truyền về hiệu quả của việc thi hành Luật trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí truyền thông của Tòa án nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

34

Quyết định 454/QĐ-TANDTC năm 2020 về Hệ thống sổ nghiệp vụ và biểu mẫu thống kê về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê sử dụng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

454/QD-TANDTC,Quyết định 454 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Hệ thống sổ nghiệp vụ hòa giải đối thoại Tòa án,Biểu mẫu thống kê sử dụng cho Tòa gia đình,Biểu mẫu thống kê sử dụng cho người chưa thành niên,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

35

Thông báo 735/TB-TANDTC về sơ tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao ban hành

735/TB-TANDTC,Thông báo 735 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Sơ tuyển thí sinh thi công chức Tòa án cấp cao,Sơ tuyển thí sinh thi công chức Tòa án tối cao,Tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

36

Quyết định 308/QĐ-TANDTC năm 2020 về Nội quy tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao

308/QD-TANDTC,Quyết định 308 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Nội quy tiếp công dân của Tòa án,Nội quy tiếp công dân của Tòa án 2020,Tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

37

Quyết định 307/QĐ-TANDTC năm 2020 về Quy chế tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao

307/QD-TANDTC,Quyết định 307 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Nội quy tiếp công dân của Tòa án,Nội quy tiếp công dân của Tòa án 2020,Tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

38

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 01 2011,Bộ Công An,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn Bộ Luật tố tụng hình sự ,Người chưa thành niên,Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự,Người chưa thành niên phạm tội,Trách nhiệm hình sự VIỆN

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2011

39

Thông báo 607/TB-TANDTC về tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân năm 2020

cấp cao; - Chánh án TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Lưu: Vụ TCCB. TL. CHÁNH ÁN VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Trần Anh Tuấn PHỤ LỤC 01 CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NGẠCH THƯ KÝ VIÊN NĂM 2020 (Kèm theo Thông báo số 607/TB-TANDTC ngày 18 tháng 9 năm 2020 của TANDTC

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

40

Quyết định 213/QĐ-TANDTC năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

213/QD-TANDTC,Quyết định 213 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970,Thực hiện Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài,Thực hiện Công ước thu thập chứng cứ lĩnh vực dân sự,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213