Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21174 văn bản

1

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1998 về tăng cường quản lý hoạt động tư vấn, dịch vụ pháp lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre

01/CT-UB,Chỉ thị 01 1998,Tỉnh Bến Tre,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UB Bến Tre, ngày 08 tháng 01 năm 1998

Ban hành: 08/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

2

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1997 về tăng cường công tác thống kê để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý do Tỉnh Bến Tre ban hành

01/CT-UB,Chỉ thị 01,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UB Bến Tre, ngày 02 tháng 01 năm 1997 CHỈ THỊ “VỀ

Ban hành: 02/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

3

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1996 về quản lý đất bãi bồi ven sông, cồn mới nổi trên sông do tỉnh Bến Tre ban hành

01/CT-UB,Chỉ thị 01,Tỉnh Bến Tre,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UB Bến Tre, ngày 09 tháng 01 năm 1996

Ban hành: 09/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

4

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1994 triển khai luật thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB,Chỉ thị 01 1994,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm

Ban hành: 12/01/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2008

5

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1993 về quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với việc lập, đàm phán, xem xét các dự án đầu tư hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Đầu tư, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/CT–UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01năm 1993

Ban hành: 02/01/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

6

Chỉ thị 01/CT-UB về việc thực hiện biện pháp triệt để tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 01/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 1992

Ban hành: 06/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

7

Chỉ thị 01/CT-UB-KT năm 1997 về quản lý hoạt động các mạng máy tính làm dịch vụ thông tin công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB-KT,Chỉ thị 01,Thành phố Hồ Chí Minh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 1997

Ban hành: 04/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

8

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1991 về điều tra biến động dân số năm 1990 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 01/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 1991

Ban hành: 05/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

9

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1990 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và chấn chỉnh công tác bảo vệ an ninh nội bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 1990 CHỈ

Ban hành: 10/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

10

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1990 về việc cung cấp số liệu hiện trạng và phương hướng quy hoạch ngành phục vụ cho quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và lập luận chứng kinh tế kỹ thuật quy hoạch cải tạo và xây dựng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Xây dựng- Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 1 năm 1990

Ban hành: 05/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2009

11

Chỉ thị 01/CT-UB-KT năm 1996 về việc triển khai thu dứt điểm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong từng vụ mùa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB-KT, Chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 1996

Ban hành: 18/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2008

12

Chỉ thị 01/CT.UB về tổ chức mừng xuân Canh Ngọ năm 1990 do tỉnh An Giang ban hành

01/CT.UB,Chỉ thị 01,Tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT.UB Long Xuyên, ngày 04 tháng 01 năm 1990 CHỈ

Ban hành: 04/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

13

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1989 về việc tập trung đầu mối giao dịch ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà và đặt cơ quan đại diện của các công ty, tư nhân nước ngoài và việt kiều do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB,Chỉ thị 01 1989,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 01/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm

Ban hành: 10/01/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2009

14

Chỉ thị 01/CT.UB năm 1989 về xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988 do tỉnh An Giang ban hành

01/CT.UB,Chỉ thị 01,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT.UB Long Xuyên, ngày 04 tháng 01 năm 1989 CHỈ

Ban hành: 04/01/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

15

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1986 cấm uống rượu trong giờ làm việc, ngăn chặn nạn say rượu trong nhân dân, cấm sản xuất và bán rượu trái phép ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 1986

Ban hành: 10/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

16

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1982 về giải quyết một số mặt trật tự xã hội của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB,Chỉ thị 01 1982,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 1982

Ban hành: 14/01/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2009

17

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1981 về việc cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tập thể mở tài khoản tiền gởi tại ngân hàng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB,Chỉ thị 01,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 1 năm 1981

Ban hành: 09/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2009

18

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1980 về đẩy mạnh công tác khai thác lâm sản ở ba tỉnh Tây Ninh, Sông Bé và Đồng Nai do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 1980 CHỈ

Ban hành: 04/01/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2009

19

Chỉ thị 01/CT-UB về công tác thu thuế tại thành phố trong năm 1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB,Chỉ thị 01 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 01/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 1 năm 1978

Ban hành: 03/01/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2009

20

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1977 về công tác đăng ký và quản lý vũ khí quân dụng ở các cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố (trừ vũ khí quân dụng của lực lượng tự vệ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UB,Chỉ thị 01 1977,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 1977

Ban hành: 04/01/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101