Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 21187 văn bản

161

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2014 do tỉnh Thái Bình ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2014 CHỈ

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

162

Chỉ thị 01/CT-UBND tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 do tỉnh Sơn La ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2014,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Sơn La, ngày 01 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 01/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

163

Chỉ thị 01/2016/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

01/2016/CT-UBND,Chỉ thị 01 2016,Tỉnh Đắk Lắk,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2016/CT-UBND Đắk Lắk, ngày 05 tháng 04 năm

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

164

Chỉ thị 01/1997/CT-UB về tổ chức đón xuân, vui tết Đinh Sửu 1997 do tỉnh An Giang ban hành

01/1997/CT-UB,Chỉ thị 01,Tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/1997/CT-UB Long xuyên, ngày 06 tháng 01 năm 1997

Ban hành: 06/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

165

Chỉ thị 01/2016/CT-UBND về công tác thú y 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành

01/2016/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Nghệ An,Công tác thú y,công tác thú y tỉnh Nghệ An,chính sách hỗ trợ công tác thú y,Dịch bệnh nguy hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

166

Chỉ thị 01/QĐ-CT.UBND năm 2016 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016

01/QD-CT.UBND,Chỉ thị 01 2016,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-CT.UBND Khánh Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

167

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành năm 2013, lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013) do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

01/CT-LDTBXH,Chỉ thị 01 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đẩy mạnh phong trào thi đua,Phong trào thi đua,Phong trào Thi đua yêu nước,Thi đua yêu nước ,Bộ Lao động,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

168

Chỉ thị 01/CT-BTC năm 2013 kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy vụ pháp chế và tổ chức pháp chế thuộc đơn vị thuộc bộ theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

01/CT-BTC,Chỉ thị 01 2013,Bộ Tài chính,Kiện toàn bộ máy vụ pháp chế,Kiện toàn mô hình tổ chức pháp chế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/CT-BTC Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

169

Chỉ thị 01/CT-NHNN tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2013,Ngân hàng Nhà nước,Chính sách tiền tệ,Chính sách tiền tệ 2013,Đảm bảo hoạt động ngân hàng ,Hoạt động ngân hàng,Hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

170

Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2013 tăng cường thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Xây dựng ban hành

01/CT-BXD,Chỉ thị 01 2013,Bộ Xây dựng,Phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng 2013,Phòng chống tham nhũng Bộ Xây dựng ,Chống tham nhũng Xây dựng ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2013

171

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2013 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Đắk Nông,Quản lý hoạt động kinh doanh vàng,Kinh doanh vàng,Quản lý kinh doanh vàng,Kinh doanh vàng Đắk Nông,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

172

Chỉ thị 01/CT-BYT năm 2013 tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành

01/CT-BYT,Chỉ thị 01 2013,Bộ Y tế,An toàn tiêm chủng ,Phản ứng sau tiêm chủng ,Tiêm chủng,Phòng bệnh truyền nhiễm ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-BYT Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2013

173

Chỉ thị 01/CT/UBND năm 2013 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai do tỉnh Quảng Bình ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Quảng Bình,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Quảng Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 16/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2015

174

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2013 tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2013,Thủ tướng Chính phủ,Ngày truyền thống thi đua yêu nước,Kêu gọi thi đua ái quốc,Ngày truyền thống,kỷ niệm 65 năm,Chủ tịch Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

175

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2013 do tỉnh Nam Định ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2013,Tỉnh Nam Định,Ngày Biên phòng toàn dân Nam Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2013

176

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2013 về danh mục các dự án quan trọng tiêu biểu có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và cảnh quan kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015.

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Đồng Nai, danh mục các dự án quan trọng Đồng Nai ,dự án quan trọng Đồng Nai ,dự án tác động lớn đến kinh tế xã hội ,Danh mục dự án,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2013

177

Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2013 do tỉnh An Giang ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

178

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2013 thực hiện "Năm kỷ cương hành chính - 2013" do thành phố Hà Nội ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Thành phố Hà Nội,Năm kỷ cương hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

179

Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2013 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2013,Tỉnh Vĩnh Long,trật tự an toàn xã hội Vĩnh Long,công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Vĩnh Long,phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Vĩnh Long,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2013

180

Quyết định 01/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum

01/QD-CT,Quyết định 01 2013,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-CT Kon Tum, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101