Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 21183 văn bản

121

Chỉ thị 01/CT-BTNMT năm 2015 về xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/CT-BTNMT,Chỉ thị 01 2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng kế hoạch , Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch ,Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ,Xây dựng kế hoạch ngân sách,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

122

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH năm 2015 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/CT-LDTBXH,Chỉ thị 01,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,An toàn vệ sinh lao động,Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động,Chấn chỉnh an toàn vệ sinh lao động ,Công trình tiếp giáp khu dân cư,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

123

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2015 đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Hưng Yên, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

124

Chỉ thị 01/CT-BTP về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành

01/CT-BTP,Chỉ thị 01 2015,Bộ Tư pháp,Tết Nguyên đán,Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015,Tổ chức đón Tết,Tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 ,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

125

Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2015 tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2015,Ngân hàng Nhà nước,Chính sách tiền tệ,Hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

126

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2015 tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01,Thủ tướng Chính phủ,Phong trào toàn dân , Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, An ninh biên giới quốc gia,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/CT

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

127

Chỉ thị 01/CT-BYT năm 2015 về tăng cường chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do Bộ Y tế ban hành

01/CT-BYT,Chỉ thị 01 2015,Bộ Y tế,Chăm sóc sức khoẻ sinh sản ,Chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản ,Giảm tử vong mẹ,Giảm tử vong sơ sinh ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/CT

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

128

Chỉ thị 01/CT-UBND về tổ chức đón tết nguyên đán ất mùi năm 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Tỉnh Long An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Long An, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

129

Chỉ thị 01/CT-BTC tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

01/CT-BTC,Chỉ thị 01 2015,Bộ Tài chính,Công tác quản lý,Công tác quản lý điều hành ,Bình ổn giá,Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

130

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Phát triển kinh tế xã hội,Phát triển ngân sách,Phát triển ngân sách thành phố HCM,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

131

Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2015 về công tác của ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/CT-VKSTC,Chỉ thị 01 2015,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác ngành Kiểm sát nhân dân,Ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác của Viện kiểm sát nhân dân,Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 02/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

132

Chỉ thị 01/1999/CT-UB về quản lý giá và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước

01/1999/CT-UB,Chỉ thị 01 1999,Tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/1999/CT-UB Bình Phước, ngày 29 tháng 01 năm 1999

Ban hành: 29/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

133

Chỉ thị 01/1999/CT-UB về tăng cường công tác phòng chống bệnh tả năm 1999 do tỉnh An Giang ban hành

01/1999/CT-UB,Chỉ thị 01,Tỉnh An Giang,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/1999/CT-UB Long Xuyên, ngày 09 tháng 01 năm 1999

Ban hành: 09/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

134

Chỉ thị 01/CT-TCT năm 2014 tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

01/CT-TCT,Chỉ thị 01 2014,Tổng cục Thuế,Cải cách thủ tục hành chính,Người nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

135

Chỉ thị 01/CT-BLĐTBXH năm 2014 về tăng cường an toàn an ninh thông tin mạng tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

01/CT-BLDTBXH,Chỉ thị 01 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,An toàn thông tin mạng,An ninh thông tin mạng ,Sự cố an toàn thông tin mạng ,Công nghệ thông tin BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

136

Chỉ thị 01/1998-CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

01/1998-CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hà Nội, Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/1998-CT-UB Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG

Ban hành: 10/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

137

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 01/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 20/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

138

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể do tỉnh Cà Mau ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Cà Mau, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

139

Chỉ thị 01/CT-BTP năm 2014 tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

01/CT-BTP,Chỉ thị 01 2014,Bộ Tư pháp,phòng chống tiêu cực tham nhũng,phòng chống tiêu cực tham nhũng án dân sự,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

140

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khóm: Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng nhóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Đồng Tháp, ngày 06 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 06/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79