Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 21187 văn bản

101

Chỉ thị 01-CT/TW năm 2016 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

01-CT/TW,Chỉ thị 01-CT 2016,Ban Chấp hành Trung ương,Đại hội đại biểu toàn quốc,Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc ,Thực hiện Nghị quyết,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 01-CT/TW Hà Nội,

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

102

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2016 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2016,Tỉnh Tuyên Quang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 03 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2016

103

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01,Ngân hàng Nhà nước,Chính sách tiền tệ,Đảm bảo hoạt động ngân hàng ,Chính sách tiền tệ quốc gia,Hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả ,Hoạt động ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

104

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2016 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Ninh Bình ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Ninh Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 29/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

105

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2016 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Gia Lai

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Gia Lai, ngày 27 tháng 01 năm 2016 CHỈ THỊ

Ban hành: 27/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

106

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2016 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Hưng Yên, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

107

Chỉ thị 01/CT-BYT năm 2016 về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/CT-BYT,Chỉ thị 01 2016,Bộ Y tế,Bảo đảm công tác y tế dịp Tết ,Tết Nguyên đán Bính Thân,Chuẩn bị đón Tết Bính Thân ,Công tác y tế trong dịp Tết ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

108

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2016 thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư và sử dụng hiệu quả công trình xây dựng do tỉnh Đồng Tháp ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Đồng Tháp, ngày 19 tháng 01

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2016

109

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2016 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Lâm Đồng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2016 CHỈ

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2016

110

Chỉ thị 01/CT-UBND phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Khánh Hòa,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

111

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2016 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2016,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

112

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2016 về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Hiến máu nhân đạo,Hiến máu tình nguyện ,Vận động hiến máu tình nguyện,Hiến máu tình nguyện Tp Hồ Chí Minh ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

113

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2016 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Bình Định, ngày 08 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

114

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2016,Tỉnh Bình Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

115

Chỉ thị 01/CT-UBND giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh Lào Cai ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Lào Cai,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Lào Cai, ngày 05 tháng 01 năm

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

116

Chỉ thị 01/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Long An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Long An, ngày 05 tháng 01 năm 2016 CHỈ

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

117

Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Tiền Giang, ngày 04 tháng 01 năm

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2016

118

Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2015 về bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

01/CT-BXD,Chỉ thị 01 2015,Bộ Xây dựng,an toàn thi công xây dựng công trình ,sự cố gây hư hại cho công trình,tai nạn lao động sập đổ giàn giáo ,an toàn kết cấu giàn giáo,phòng ngừa giảm thiểu rủi ro,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

119

Chỉ thị 01/2001/CT-UB về đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng nhân kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5 và tổ chức Hội thi “Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2001/CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài nguyên- Môi trường, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2001/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY

Ban hành: 27/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

120

Chỉ thị 01/2001-CT-UB về việc tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Tân Tỵ - Năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

01/2001-CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hà Nội, Tài nguyên- Môi trường, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2001-CT-UB Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG

Ban hành: 03/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196