Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 21187 văn bản

201

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Hồ Chí Minh,Phát triển kinh tế - xã hội,Chương trình phát triển kinh tế - xã hội,Đảm bảo quốc phòng - an ninh,Quỹ quốc phòng - an ninh ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

202

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Bắc Ninh,Thương mại,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/CT-UBND Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

203

Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2012 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2012,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-NHNN Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2012

204

Chỉ thị số 01/CT-UBND thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 do thành phố Đà Nẵng ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Thành phố Đà Nẵng,Phòng chống tham nhũng,Công tác phòng chống tham nhũng,Công tác phòng chống tham nhũng 2012, phòng chống tham nhũng thành phố Đà Nẵng ,kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG

Ban hành: 30/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

205

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2012 về biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2012,Thủ tướng Chính phủ,Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2012

206

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2012 tăng cường thực hiện giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 do tỉnh Hưng Yên ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Hưng Yên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC

Ban hành: 06/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

207

Chỉ thị 01/CT-CTUBND năm 2012 về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử do tỉnh Hà Giang ban hành

01/CT-CTUBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Hà Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-CTUBND Hà Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 06/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

208

Chỉ thị 01/CT-BTTTT năm 2012 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/CT-BTTTT,Chỉ thị 01 2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công tác thi đua khen thưởng,Bộ Thông tin và Truyền thông,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2012

209

Chỉ thị 01/CT-BYT bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012 do Bộ Y tế ban hành

01/CT-BYT,Chỉ thị 01,Bộ Y tế,Bảo đảm công tác y tế dịp Tết ,Công tác y tế dịp Tết Nhâm Thìn ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/CT-BYT Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

210

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2012 về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do thành phố Hải Phòng ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Thành phố Hải Phòng,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

211

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về nguồn cát biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/2014/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Bạc Liêu,Nguồn cát biển,Quản lý nhà nước nguồn cát biển,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

212

Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2012 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/CT-VKSTC,Chỉ thị 01 2012,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-VKSTC Hà

Ban hành: 01/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

213

Chỉ thị 01/2000/CT-UB-VX về việc tiếp tục triển khai cuộc vận động trồng cây xanhvà tổ chức Hội thi "Môi trường Xanh-Sạch-Đẹp"thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2000/CT-UB-VX, Chỉ thị 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài nguyên- Môi trường, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/CT-UB-VX TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC

Ban hành: 20/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

214

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014 do huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2014/CT-UBND,Chỉ thị 01,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/CT-UBND Củ Chi, ngày 04

Ban hành: 04/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

215

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/2014/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Bình Định,giải quyết tài liệu tồn đọng,Cơ quan tổ chức ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/CT-UBND Bình

Ban hành: 04/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

216

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/2014/CT-UBND,Chỉ thị 01 2014,Tỉnh Bình Thuận,Quản lý trật tự xây dựng,Công tác quản lý trật tự xây dựng ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

217

Chỉ thị 01/CT-BTNMT năm 2011 giảm văn bản, giấy tờ hành chính và giảm cuộc họp hội nghị, hội thảo trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/CT-BTNMT,Chỉ thị 01 2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Giảm văn bản giấy tờ hành chính ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

218

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tăng cường tổ chức vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/2014/CT-UBND,Chỉ thị 01 2014,Tỉnh Đắk Lắk,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/CT-UBND Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2014

219

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 do tỉnh Lào Cai ban hành

01/2014/CT-UBND,Chỉ thị 01 2014,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/CT-UBND Lào Cai, ngày 25 tháng 03 năm

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

220

Chỉ thị 01-CT/TW năm 2011 về học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Bộ Chính trị ban hành

01-CT/TW,Chỉ thị 01-CT,Bộ Chính trị BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 01-CT/TW Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101