Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 21174 văn bản

181

Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2013 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/CT-VKSTC,Chỉ thị 01 2013,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác ngành Kiểm sát nhân dân, công tác của ngành Kiểm sát 2013,Ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

182

Chỉ thị 22/CT-UB năm 2016 về tăng cường biện pháp quản lý và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do tỉnh Gia Lai ban hành

22/CT-UB,Chỉ thị 22,Tỉnh Gia Lai,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UB Gia Lai, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

183

Chỉ thị 01/CT-TLĐ năm 2012 thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động trong hệ thống công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

01/CT-TLD,Chỉ thị 01 2012,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Thống kê tai nạn lao động,Báo cáo tai nạn lao động ,Chỉ thị 01/CT-TLĐ năm 2012 ,Hệ thống Công đoàn,Tai nạn lao động,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

184

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Tỉnh Bình Thuận,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/CT-UBND Bình Thuận, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

185

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển đông tỉnh Bạc Liêu

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/CT-UBND Bạc Liêu, ngày 13 tháng 07 năm

Ban hành: 13/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

186

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Tỉnh Lào Cai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/CT-UBND Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

187

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa tỉnh Bến Tre

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Bến Tre ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/CT-UBND Bến Tre, ngày 08 tháng 07 năm 2015 CHỈ THỊ

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

188

Chỉ thị 01/UB-CT năm 1989 về phòng, chống bệnh dại do tỉnh Bến tre ban hành

01/UB-CT,Chỉ thị 01,Tỉnh Bến Tre,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/UB-CT Bến Tre, ngày 09 tháng 01 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC

Ban hành: 09/01/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

189

Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2012 tăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành

01/CT-BXD,Chỉ thị 01 2012,Bộ Xây dựng,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 8

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2012

190

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND thực hiện kê khai thuế và nộp thuế điện tử tỉnh Ninh Bình

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Ninh Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/CT-UBND Ninh Bình, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

191

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND thực hiện quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Kon Tum,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

192

Chỉ thị 01/CT-BTNMT năm 2012 về xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/CT-BTNMT,Chỉ thị 01 2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Dự toán ngân sách nhà nước,Xây dựng kế hoạch,Đầu tư từ ngân sách nhà nước,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

193

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

thị này. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế cho Chỉ thị 08/2005/CT-UB ngày 27/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc

Ban hành: 05/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

194

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015 do quận Bình Tân ban hành

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Công dân nhập ngũ,Gọi công dân nhập ngũ,Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ,Tuyển sinh quân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

195

Quy chế 01/QCPH-BHXH-CT năm 2015 phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

01/QCPH-BHXH-CT,Quy chế 01 2015,Tỉnh Quảng Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI - CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QCPH-BHXH-CT

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2015

196

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2012 tổ chức thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng khai thuế qua mạng internet do tỉnh Gia Lai ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Gia Lai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 22/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

197

Chỉ thị 01/CT-BTC năm 2012 về tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế trong ngành thuế do Bộ Tài chính ban hành

01/CT-BTC,Chỉ thị 01 2012,Bộ Tài chính,Quản lý thu thuế,Chống thất thu thuế,Giảm nợ đọng thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-BTC Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

198

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Hậu Giang,Chế độ thông tin báo cáo,Hoạt động cơ quan hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/CT

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

199

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về công tác thú y năm 2015 do tỉnh Nghệ An ban hành

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Tỉnh Nghệ An ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/CT-UBND Nghệ An, ngày 08 tháng 01 năm 2015 CHỈ THỊ

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

200

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về thi hành luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Tỉnh Đắk Lắk,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/CT-UBND Đắk Lắk, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.247