Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 18393 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 238/QĐ-BNN-BVTV năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 238/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

2

Thông tư 01/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

phủ về thương mại điện tử và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

3

Quyết định 159/QĐ-BNN-TCTS năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 159/QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC PHÍ LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ

Ban hành: 17/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2022

4

Quyết định 160/QĐ-BNN-TC năm 2022 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kinh phí trợ giá sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc lâm nghiệp)

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 160/QĐ-BNN-TC Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (KINH PHÍ TRỢ GIÁ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG, LƯU GIỮ

Ban hành: 17/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

5

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2022 về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2022

--------------- Số: 01/CT-UBND Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022 Năm 2021, thành phố Hà Nội thực hiện Kế

Ban hành: 14/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

6

Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT về Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/2022/TT-BGDDT,Thông tư 01 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình đào tạo tư vấn du học,Đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học,Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

7

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2022 thực hiện một số giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2022,Thành phố Cần Thơ,Phát triển mạng lưới buôn bán lẻ,Phát triển hạ tầng thương mại,Phát triển mạng lưới buôn bán lẻ Cần Thơ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2022

8

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-NHNN Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2022 Thực hiện Nghị quyết số 32/2021/QH15 ngày 12/11/2021, Nghị quyết số

Ban hành: 13/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

9

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/2022/QD-UBND,Quyết định 01 2022,Tỉnh Cao Bằng,Quy chế phối hợp quản lý tín ngưỡng tôn giáo,Công tác quản lý tín ngưỡng tôn giáo Cao Bằng,Phối hợp công tác quản lý tín ngưỡng tôn giáo,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

10

Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT năm 2022 trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2022/QCLT-BTC-BKHDT,Quy chế 01 2022,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Trao đổi thông tin đăng ký hợp tác xã 2022,Trao đổi thông tin hệ thống ứng dụng đăng ký thuế,Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

11

Chỉ thị 01/CT-BYT về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022 do Bộ Y tế ban hành

Số: 01/CT-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VÀ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC Y TẾ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022 Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2022

12

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống giám sát hình ảnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/2022/QD-UBND,Quyết định 01 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế quản lý hệ thống giám sát hình ảnh,Hệ thống giám sát hình ảnh,Vận hành hệ thống giám sát hình ảnh Hồ Chí Minh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2022

13

Thông tư 01/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2022/TT-BGTVT,Thông tư 01 2022,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT,ửa đổi Thông tư 18/2019/TT-BGTVT,Sửa đổi Thông tư bảo vệ môi trường giao thông đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

14

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 11/2021/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

01/2022/QD-UBND,Quyết định 01 2022,Tỉnh Quảng Nam,Sửa đổi Quyết định 11/2021/QĐ-UBND Quảng Nam,Quy chế công tác thi đua khen thưởng Quảng Nam,Sửa đổi Quy chế công tác thi đua khen thưởng Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2022

15

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/2022/QD-UBND,Quyết định 01 2022,Tỉnh Hưng Yên,Quy chế quản lý bảo vệ người tiêu dùng,Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ người tiêu dùng,Quy chế quản lý bảo vệ người tiêu dùng Hưng Yên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

16

Công điện 01/CĐ-BKHĐT về báo cáo kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/CD-BKHDT,Công điện 01 2022,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 2022,Báo cáo kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 2022,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 2022,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2022

17

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về quản lý viên chức do thành phố Cần Thơ ban hành

01/2022/QD-UBND,Quyết định 01 2022,Thành phố Cần Thơ,Quy định quản lý viên chức Cần Thơ,Quy định quản lý viên chức,Quản lý viên chức Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2022

18

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng, sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1876/TTr-SKHCN ngày 01/12/2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của Uỷ ban

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

19

Chỉ thị 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Trong bối cảnh đó, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Kết luận số 221-KL/TU ngày 06 tháng 1 năm 2021 của Thành ủy về kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, Chương

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

20

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

01/2022/QD-UBND,Quyết định 01 2022,Thành phố Hà Nội,Cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội,Chức năng Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội,Nhiệm vụ Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40