Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 179326 văn bản

141

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Yên Bái,Bồi thường nhà khi Nhà nước thu hồi đất Yên Bái,Bồi thường công trình xây dựng khác khi thu hồi đất,Bồi thường công trình xây dựng khác tỉnh Yên Bái,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

142

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ một số văn bản tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

143

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Điện Biên,Điều kiện Đội trưởng Đội thanh tra giao thông Điện Biên,Tiêu chuẩn Đội trưởng Đội thanh tra giao thông Điện Biên,Điều kiện Đội phó Đội thanh tra giao thông Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

144

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Bình Định,Bổ sung tiêu chuẩn xe ô tô trang bị cho các cơ quan,Tiêu chuẩn xe ô tô trang bị cho các cơ quan Bình Định,Bổ sung định mức xe ô tô trang bị cho các cơ quan,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

145

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai

hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

146

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Thành phố Đà Nẵng,Khung giá dịch vụ quản lý nhà chung cư,Khung giá dịch vụ vận hành nhà chung cư,Giá dịch vụ quản lý nhà chung cư Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

147

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Đồng Nai,Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm,Quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa,Quản lý về chất lượng sản phẩm tỉnh Đồng Nai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

148

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Thanh tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Đồng Tháp,Giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

149

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Tây Ninh,Hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể,Hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất tỉnh Tây Ninh,Hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất năm 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

150

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Hòa Bình,Quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ Hòa Bình,Thẩm định công nghệ dự án đầu tư Hòa Bình,Hoạt động chuyển giao công nghệ Hòa Bình,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

151

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Thành phố Hải Phòng,Nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công,Thực hiện pháp luật về đầu tư công Hải Phòng,Thực hiện về đầu tư công thành phố Hải Phòng,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

152

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND Quảng Trị,Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Quảng Trị,Quy chế sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Quảng Trị,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

153

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với đất nông nghiệp: K = 1. 2. Hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với đất phi nông nghiệp: K=1. Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp Các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày Quyết định này có hiệu lực thì hệ số áp dụng theo quy định Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

154

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Trà Vinh,Quy chế tuyển dụng công chức ở xã phường tỉnh Trà Vinh,Quy chế tuyển dụng công chức ở thị trấn tỉnh Trà Vinh,Quy chế tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

155

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh An Giang,Thẩm quyền tuyển dụng viên chức An Giang,Thẩm quyền sử dụng viên chức An Giang,Chế độ tiền lương viên chức An Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

156

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Bình Thuận,Quy chế phối hợp công bố giá vật liệu xây dựng,Phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng,Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

157

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương Huế,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách Huế giai đoạn 2017 2020,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương Huế sang 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

158

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc trăng giai đoạn 2019-2020

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Kéo dài Quyết định 09/2019/QĐ-UBND Sóc Trăng,Giá dịch vụ thoát nước thành phố Sóc Trăng,Giá dịch vụ thoát nước tỉnh Sóc Trăng 2019 2020,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

159

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1058/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Quảng Ninh sửa đổi Quyết định 1058/2015/QĐ-UBND,Chức năng nhiệm vụ Sở Nội vụ Quảng Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

160

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

--------------- Số: 01/2020/NQ-UBND Quận 7, ngày 16 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7 KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (Ngày 16 tháng 12 năm 2020) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223