Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 179420 văn bản

121

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau,Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau,Mức chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

122

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 20/2007/QĐ-UBND

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quyết định 20/2007/QĐ-UBND Hồ Chí Minh,Quy định bảo vệ công trình cấp nước Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quy định bảo vệ công trình cấp nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

123

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Ninh Bình,Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Ninh Bình,Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên Ninh Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

124

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Quảng Bình,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình Quảng Bình,Danh mục tài sản cố định vô hình tỉnh Quảng Bình,Thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

125

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà nước,An toàn thông tin mạng của cơ quan tỉnh Hà Tĩnh,An toàn thông tin mạng trong ứng dụng công nghệ,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

126

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy chế phối hợp giải quyết nuôi con nuôi Vũng Tàu,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Vũng Tàu,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

127

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

128

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Đắk Nông,Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng Đắk Nông,Quy chế sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng Đắk Nông,Quy chế khai thác cơ sở dữ liệu công chứng Đắk Nông,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

129

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ Bạc Liêu,Tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ,Xây dựng hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

130

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Hưng Yên,Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,Kinh doanh theo phương thức đa cấp tỉnh Hưng Yên,Giám sát kinh doanh theo phương thức đa cấp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

131

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Kon Tum,Công tác thi đua khen thưởng Kon Tum,Sửa đổi Quy định công tác thi đua khen thưởng Kon Tum,Quy định công tác thi đua khen thưởng Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

132

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Hà Giang) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này được áp dụng cho các hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu dân

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

133

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2009/QĐ-UBND và Điều 1 Quyết định 34/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-UBND và 24/2009/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Long An,Bãi bỏ Quyết định 13/2009/QĐ-UBND tỉnh Long An,Bãi bỏ Điều 1 Quyết định 34/2010/QĐ-UBND Long An,Quản lý đoàn của tỉnh ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

134

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh,Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Lâm Đồng,Quy định mô hình quản lý khu du lịch Lâm Đồng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

135

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Sửa đổi Quyết định 17/2019/QĐ-UBND Thái Nguyên,Quản lý nghĩa trang Thái Nguyên,Quản lý cơ sở hỏa táng Thái Nguyên,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

136

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Kiên Giang,Mức thu tiền sử dụng biển để khai thác tài nguyên biển,Sử dụng biển để khai thác tài nguyên biển Kiên Giang,Mức thu tiền sử dụng biển để sử dụng tài nguyên biển,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

137

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Lạng Sơn,Giá tính thuế tài nguyên tính lý hóa giống nhau,Giá tính thuế đối với tài nguyên có tính giống nhau,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

138

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xác định và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 53/2018/QĐ-UBND

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Sửa đổi Quyết định 53/2018/QĐ-UBND Bắc Kạn,Quản lý dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Kạn,Xác định dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Kạn,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

139

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải hành khách,Xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách tỉnh Đắk Lắk,Hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

140

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ văn bản tỉnh Quảng Ngãi 2021,Bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146