Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 179343 văn bản

201

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND năm 2020 về quy định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Hỗ trợ thôi việc người hoạt động không chuyên trách,Chi hỗ trợ thôi việc người dôi dư cấp xã,Thôi việc người hoạt động không chuyên trách Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

202

Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/2020/TT-NHNN,Thông tư 01 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thời hạn trả nợ,Chi phí hỗ trợ khách hàng,Vi rút Corona ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

203

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

9 năm 2015; Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 01

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

204

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2020/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2020,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Giải quyết tranh chấp,Giải quyết tranh chấp dân sự,Quản lý tài sản,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

205

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Phú Thọ,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 04 tháng 03 năm

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

206

Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành

01/2020/TT-BTP,Thông tư 01 2020,Bộ Tư pháp,Cấp bản sao từ sổ gốc,Chứng thực bản sao từ bản chính,Chứng thực chữ ký,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BTP Hà

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

207

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về phê duyệt bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; Báo cáo

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

208

Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2020/TT-BKHDT,Thông tư 01 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Phân loại,Đánh giá,Hợp tác xã,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

209

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hỗ trợ người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch do

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế Vĩnh Phúc,Hỗ trợ người trực tại chốt kiểm dịch Covid-19,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

210

Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hiện Nghị định,Hỗ trợ tạo việc làm,Quỹ quốc gia về việc làm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

211

Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/2020/TT-BTTTT,Thông tư 01 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Luật Xuất bản,Hướng dẫn luật,Thông tư hướng dẫn nghị định,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

212

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xét Tờ trình số 646/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 01/BC-HĐNĐ ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế “Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

213

Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 25. Điều khoản thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 03 năm 2020, thay thế Quy chế Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06 NG/ ngày 08 tháng 01 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 2. Hàng

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

214

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giá dịch vụ khám bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm,Cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập,Quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Thừa Thiên Huế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

215

Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/2020/TT-BGDDT,Thông tư 01 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sách giáo khoa,Cơ sở giáo dục phổ thông,Lựa chọn,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BGDĐT Hà Nội,

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

216

Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2020/TT-BGTVT,Thông tư 01 2020,Bộ Giao thông vận tải,Tàu biển Việt Nam,Điều tra tai nạn hàng hải,Kết cấu hạ tầng hàng hải ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

217

Thông tư 01/2020/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/2020/TT-BKHCN,Thông tư 01 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn Chức danh,Chức danh nghề nghiệp,Viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

218

Thông tư 01/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

01/2020/TT-BYT,Thông tư 01 2020,Bộ Y tế,Điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế,Thuốc phóng xạ,Hợp chất đánh dấu chẩn đoán điều trị,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2020

219

Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 01 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chế độ báo cáo,Chế độ báo cáo định kỳ ,Quy định chế độ ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

220

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024

pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Xét Tờ trình số 5462/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Ban

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223