Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 31516 văn bản

41

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Mức thu phí tham quan Tháp Bà Ponagar Khánh Hòa,Sử dụng phí tham quan Tháp Bà Ponagar Khánh Hòa,Phí tham quan danh lam thắng cảnh Hòn Chồng Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

42

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực do tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy,Xử lý cơ sở không đảm bảo phòng cháy tỉnh Bắc Ninh,Xử lý cơ sở không đảm bảo về phòng cháy và chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

43

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về một số nội dung, mức chi hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Lào Cai,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lào Cai,Mức chi hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu tỉnh Lào Cai,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

44

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Vĩnh Long,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

45

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định mức chi và thời gian được hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bình Thuận ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bình Thuận,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Bình Thuận,Mức chi bầu cử đại biểu tỉnh Bình Thuận 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

46

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bắc Giang,Mức chi công tác bầu cử đại biểu tỉnh Bắc Giang,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV,Hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

47

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Thành phố Hà Nội,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Hà Nội,Hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

48

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

49

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc Hội tỉnh Sóc Trăng,Mức chi bầu cử đại biểu tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

50

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND về chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Tây Ninh,Thực hiện Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND Tây Ninh,Nghị quyết về Chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh,Chính sách hỗ trợ hộ nghèo tỉnh Tây Ninh,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

51

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điểm c Khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ giáo dục mầm non thành phố Hồ Chí Minh

21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Xét Tờ trình số 679/TTr-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về kéo dài thời gian thực hiện điểm c Khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

52

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên,Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

53

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bình Định,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Bình Định,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

54

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Trà Vinh,Mức trích phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt,Mức trích để lại phí bảo vệ môi trường Trà Vinh 2021,Phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt Trà Vinh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH --------

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

55

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk,Hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Đắk Lắk,Phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

56

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021 và phân bổ danh mục chi tiết nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bến Tre,Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước,Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước Bến Tre,Phân bổ chi tiết nguồn dự phòng ngân sách trung ương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

57

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận,Mức chi công tác bầu cử đại biểu tỉnh Ninh Thuận,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

58

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hà Nam,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Hà Nam,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

59

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bình Dương,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Bình Dương,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Bình Dương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

60

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Đắk Nông,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu tỉnh Đắk Nông 2021,Hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102