Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2006/TTLT-BGD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 172749 văn bản

1

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính cùng ban hành

01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo,Cơ sở giáo dục công lập,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NỘI VỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC Quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 01 2020,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra,Trích xuất học sinh để phục vụ điều tra,Trích xuất học sinh đang chấp hành tư pháp giáo dục,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

3

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 130-CP, Quyết định 111-HĐBT điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2006/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Điều chỉnh mức trợ cấp,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2006

4

Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài

01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Thông tư liên tịch 01 2019,Bộ Ngoại giao,Tòa án nhân dân tối cao,Quy định phối hợp hoạt động ,Thủ tục tố tụng dân sự,Tố tụng hành chính ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

5

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-MTTW-BVHTT hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" do Ban thường trực uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam - Bộ văn hoá- Thông tin ban hành

01/2006/TTLT-MTTW-BVHTT,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Văn hoá-Thông tin,Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ ,Nâng cao chất lượng,Cuộc vận động,Toàn dân đoàn kết,Xây dựng đời sống văn hóa,Khu dân cư,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 23/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2006

6

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 233/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên do Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành

01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Chế độ phụ cấp trách nhiệm,Phụ cấp trách nhiệm theo nghề,Công chứng viên,Chấp hành viên,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 23/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

7

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BCA-BBCVT hướng dẫn việc mở và kiểm tra thư, bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hoá gửi qua mạng bưu chính công cộng và mạng chuyển phát nhằm phát hiện tội phạm về ma tuý do Bộ công an,Bộ bưu chính viễn thông ban hành

01/2006/TTLT-BCA-BBCVT,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Bộ Công An,Kiểm tra thư,Kiểm tra bưu phẩm bưu kiện,Mở thư,Mở bưu phẩm bưu kiện,Kiểm tra gói hàng hóa,Mạng bưu chính công cộng,Mạng chuyển phát,Phát hiện tội phạm về ma tuý,Tội phạm ma tuý,Công nghệ thông tin,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN - BỘ BƯU

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BTS-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Thủy sản ở địa phương do Bộ Thủy sản - Bộ Nội vụ ban hành

01/2006/TTLT-BTS-BNV,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Nội vụ,Bộ Thuỷ sản,Thanh tra Thủy sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NỘI VỤ-BỘ THUỶ SẢN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2006/TTLT

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA hướng dẫn cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài do Bộ Bưu chính Viễn thông - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an cùng ban hành

01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Đài thông tin vệ tinh,Cơ quan đại diện nước ngoài,Phóng viên nước ngoài,Đoàn đại biểu nước ngoài,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BỘ NGOẠI GIAO-BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 138/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát do Viện Kiểm sát tối cao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính cùng ban hành

01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Chế độ phụ cấp trách nhiệm,Kiểm sát viên,Kiểm tra viên ngành Kiểm sát,Điều tra viên ngành Kiểm sát,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-BỘ NỘI VỤ ******

Ban hành: 19/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

BỘ Y TẾ-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Ban hành: 18/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế với ngân hàng và tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước cùng ban hành

01/2006/TTLT-BTC-NHNN,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Tài chính,Ngân hàng Nhà nước,Cung cấp thông tin,Trao đổi thông tin,Cơ quan thuế,Ngân hàng,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BYT-BNN phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng ban hành

01/2006/TTLT-BYT-BNN,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Y tế,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Quản lý Nhà nước,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

125/2008/TTLT-BTC-BGD&DT,Thông tư liên tịch 125 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giáo dục đào tạo đến 2010,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

15

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban

01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 01 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tạm giữ tạm giam,Quy chế tạm giữ tạm giam ,Quản lý tạm giữ tạm giam ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

16

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP về quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP,Thông tư liên tịch 01 2017,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tham nhũng,Giải quyết vụ án,Giải quyết vụ án kinh tế,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP -------

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

17

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Tư

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-B,Thông tư liên tịch 01 2020,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự,Giải quyết các vụ án vụ việc tạm đình chỉ,Quản lý các vụ án vụ việc tạm đình chỉ,Trách nhiệm hình

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

18

Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

69/2005/TTLT-BTC-BGD&DT,Thông tư liên tịch 69 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Lệ phí tuyển sinh,Sửa đổi,Chế độ thu và sử dụng,Phí dự thi dự tuyển,Cơ sở giáo dục đào tạo,Hệ thống giáo dục quốc dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT thực hiện Quyết định 62/2005/QĐ-TTG về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Đàm Hữu Đắc, Huỳnh Thị Nhân, Phạm Vũ Luận Mẫu số 01/BLĐTBXH- BTC-BGD&ĐT (Theo Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2005) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng ban hành

14/2005/TTLT-BGD&DT-BKH&DT,Thông tư liên tịch 14 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hướng dẫn,Hợp tác đầu tư với nước ngoài,Lĩnh vực khám chữa bệnh,Lĩnh vực giáo dục đào tạo,Lĩnh vực nghiên cứu khoa học,Đầu tư,Giáo dục,Thể thao - Y tế LIÊN TỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ban hành: 14/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162