Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2005/TTLT-BNV-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1174 văn bản

1

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Số: 01/2005/TTLT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CŨ SANG LƯƠNG MỚI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

2

Thông tư lên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC sửa đổi Thông Tư Liên Tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính ban hành

Số: 82/2005/TTLT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 82/2005/TTLT-BNV-BTC NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2005/TTLT-BNV-BTC NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN XẾP

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 157/2005/NĐ-CP về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Ngoại giao,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Mức sinh hoạt phí tối thiểu,Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NGOẠI GIAO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

4

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2010/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TTLT-BNV-BTC

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

5

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hướng dẫn,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Cơ chế tài chính,Tổ chức phát triển qũy nhà đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

6

Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2009/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2009,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Mức lương tối thiểu chung,Mức lương tối thiểu chung từ 1/5/2009,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 22/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2009

7

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 19/2008/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2008/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ phụ cấp trách nhiệm,Phụ cấp trách nhiệm,Phòng chống tham nhũng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 13/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2008

8

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV hướng dẫn chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển sang công nhân, viên chức Công an nhân dân do Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Nội

01/2008/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 01 2008,Bộ Công An,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Sĩ quan công an nghỉ hưu,Công an chuyển ngành,Công an chuyển ngành nghỉ hưu,Hạ sĩ quan Công an chuyển ngành,Sĩ quan Công an chuyển ngành,Công an thôi phục vụ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2008

9

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân phố do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ ban hành

01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV,Thông tư liên tịch 01 2005,Bộ Nội vụ,Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ ,Tổ trưởng Tổ dân phố,Bầu Trưởng thôn,Trưởng thôn,Miễn nhiệm bãi nhiệm Trưởng thôn,Bầu Tổ Trưởng Tổ Dân phố,Miễn nhiệm bãi nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân phố,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước do Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính ban hành.

01/2007/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2007,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ tiền lương,Cán bộ công nhân viên chức,Kiểm toán Nhà nước,Cán bộ kiểm toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2007

11

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTS-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về thuỷ sản do Bộ Thủy sản - Bộ Nội vụ ban hành

01/2005/TTLT-BTS-BNV,Thông tư liên tịch 01 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Thuỷ sản,Cơ quan chuyên môn,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Quản lý nhà nước về thủy sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ THUỶ SẢN-BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

01/2005/TTLT-BTP-BNV,Thông tư liên tịch 01 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tư pháp,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức pháp chế Bộ,Tổ chức pháp chế,Bộ cơ quan ngang Bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Cơ quan chuyên môn,Doanh nghiệp nhà nước,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TƯ PHÁP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

13

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 130-CP, Quyết định 111-HĐBT điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2006/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Điều chỉnh mức trợ cấp,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2006

14

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 233/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên do Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 233/2005/QĐ-TTg NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH

Ban hành: 23/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

15

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính cùng ban hành

- Hạnh phúc ******** Số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 244/2005/QĐ-TTG NGÀY 06/10/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐANG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY

Ban hành: 23/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 138/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát do Viện Kiểm sát tối cao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính cùng ban hành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 138/2005/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ

Ban hành: 19/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Thông tư liên tịch 128/2005/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 211/2004/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục, chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

128/2005/TTLT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 128 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn trang phục,Chế độ nghỉ,Nghĩa vụ lao động công ích hàng năm,Người làm công tác cơ yếu,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Thông tư liên tịch 115/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP, Quyết định 111-HĐBT do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

tịch số 03/2003/TTLT-BNV-BTC. 2. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 119/2005/NĐ-CP. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 tăng thêm 10% trên mức trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh nêu tại điểm b khoản 1 mục II của Thông tư này. Sau khi đã điều chỉnh mức

Ban hành: 02/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 171/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thẩm phán, thư ký tòa án và thẩm tra viên ngành tòa án do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 04 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Tòa án nhân dân tối cao,Chế độ phụ cấp trách nhiệm,Thẩm phán,Thư ký tòa án,Thẩm tra viên ngành Tòa án,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BỘ NỘI VỤ BỘ TÀI CHÍNH ******

Ban hành: 06/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Thông tư liên tịch 105/2005/TTLT-BNV-BTC thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

105/2005/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 105 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Cơ quan nhà nước,Cán bộ công chức,Cán bộ công nhân viên chức,Đơn vị sự nghiệp,Tổ chức chính trị,Tổ chức chính trị - xã hội,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG

Ban hành: 03/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.250.158