Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 150765 văn bản

161

Quyết định 71/2002/QĐ-UB về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà kho, nhà xưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

71/2002/QD-UB,Quyết định 71 2002,Tỉnh Bình Phước,Lệ phí trước bạ,Giá tính lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 71/2002/QĐ-UB Bình

Ban hành: 06/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2009

162

Quyết định 3689/2002/QĐ-UB về Quy chế quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) trên địa bàn tỉnh Bến Tre

3689/2002/QD-UB,Quyết định 3689,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3689/2002/QĐ-UB Bến Tre, ngày 06 tháng 11 năm

Ban hành: 06/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

163

Quyết định 145/2002/QĐ-UB về việc uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án cắm mốc công bố các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

145/2002/QD-UB,Quyết định 145 2002,Thành phố Hà Nội,Công bố quy hoạch,Dự án cắm mốc,Ủy quyền,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2002 QUYẾT

Ban hành: 05/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

164

Quyết định 126/2002/QĐ-UB qui định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

126/2002/QD-UB,Quyết định 126 2002,Tỉnh Bình Dương,Hạn mức đất ở,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 126/2002/QĐ-UB Bình Dương, ngày 5 tháng 11 năm

Ban hành: 05/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2010

165

Quyết định 508/2002/QĐ-UB Quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn học phí tại cơ sở đào tạo hệ chính quy trong tỉnh Lào Cai

508/2002/QD-UB,Quyết định 508 2002,Tỉnh Lào Cai,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 508/2002/QĐ-UB Lào Cai, ngày 05 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 05/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

166

Quyết định 124/2002/QĐ-UB về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

124/2002/QD-UB,Quyết định 124 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Đấu giá quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí

Ban hành: 04/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

167

Quyết định 123/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy chế bổ sung đối với Khu đường sông (Sở Giao thông Công chánh) về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát, phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu trong giao thông đường thủy thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001 – 2010 và Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ; Căn cứ Quyết định số 6093/QĐ-UB-KT ngày 26 tháng 12 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm

Ban hành: 04/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

168

Quyết định 144/2002/QĐ-UB Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội (Khu xây dựng đợt đầu) - Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

144/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HÀ NỘI (KHU XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU) - TỶ LỆ 1/500. (ĐỐI VỚI CÁC Ô ĐẤT CÓ KÝ HIỆU A6, A14, B11, B6, B10) UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Ban hành: 01/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

169

Quyết định 122/2002/QĐ-UB về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

122/2002/QD-UB,Quyết định 122 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức và hoạt động,Văn phòng Tiếp công dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 122/2002/QĐ-UB

Ban hành: 01/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

170

Quyết định 121/2002/QĐ-UB về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao thành phố tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 121/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG KHU QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ TẠI QUẬN 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 01/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

171

Quyết định 137/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (sửa đôi) về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Ô-xtơ-rây-li-a Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

gồm 5 chương, 14 điều do Đại hội đại biểu lần thứ II Hội hữu nghị Việt Nam – Ô-xtơ-rây-li-a Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2002-2007 thông qua ngày 01/10/2002. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 96/1999/QĐ-UB ngày 02/11/1999 của UBND Thành phố Hà Nội. Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố,

Ban hành: 31/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

172

Quyết định 139/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi)về tổ chức và hoạt động Hội Quốc tế ngữ Esperanto Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

139/2002/QD-UB,Quyết định 139 2002,Thành phố Hà Nội,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hội Quốc tế ngữ Esperanto,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 31/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

173

Quyết định 138/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

138/2002/QD-UB,Quyết định 138 2002,Thành phố Hà Nội,Quy chế tổ chức và hoạt động,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 138/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

Ban hành: 31/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

174

Quyết định 136/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI “VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ẤN ĐỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Quyết định số 527 QĐ-UB ngày 18/01/2002 và Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 15/5/1998 của UBND Thành phố Hà Nội;

Ban hành: 31/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

175

Quyết định 141/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Căm Pu Chia Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

141/2002/QD-UB,Quyết định 141 2002,Thành phố Hà Nội,Quy chế tổ chức và hoạt động,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 31/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

176

Quyết định 140/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

140/2002/QD-UB,Quyết định 140 2002,Thành phố Hà Nội,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hội hữu nghị Việt Nam Lào,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 31/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

177

Quyết định 143/2002/QĐ-UB ban hành "Quy chế về hoạt động kinh doanh ăn, uống bình dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội" của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

143/2002/QD-UB,Quyết định 143 2002,Thành phố Hà Nội,Quy chế hoạt động kinh doanh ăn uống,Kinh doanh ăn uống,Quy chế hoạt động,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 143/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

178

Quyết định 142/2002/QĐ-UB về "Quy chế về quản lý Siêu thị và Trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

142/2002/QD-UB,Quyết định 142 2002,Thành phố Hà Nội,Trung tâm thương mại,Quy chế quản lý,Siêu thị,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 142/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH BAN

Ban hành: 31/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

179

Quyết định 154/2002/QĐ-UB về một số biện pháp khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ và thu hút nhân lực có trình độ cao do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

154/2002/QD-UB,Quyết định 154 2002,Tỉnh Bình Định,Khuyến khích phát triển khoa học công nghệ,Thu hút nhân lực trình độ cao,Tỉnh Bình Định,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2009

180

Quyết định 156/2002/QĐ-UB về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm và sức khỏe nghề nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

156/2002/QD-UB,Quyết định 156 2002,Tỉnh Bình Định,Mức hỗ trợ kinh phí,Hỗ trợ doanh nghiệp,Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm,Quản lý môi trường,Cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế,Tỉnh Bình Định,Thương mại,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141