Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 150880 văn bản

141

Quyết định 153/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa – Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dânthành phố Hà nội ban hành

153/2002/QD-UB,Quyết định 153 2002,Thành phố Hà Nội,Quận Đống Đa,Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa,Tỷ lệ 1-500,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153/2002/QĐ-UB

Ban hành: 15/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

142

Quyết định 154/2002/QĐ-UB về Điều lệ Quản lý Xây dựng theo Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

154/2002/QD-UB,Quyết định 154 2002,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết,Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Điều lệ Quản lý xây dựng,Tỷ lệ 1-500,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

143

Quyết định 130/2002/QĐ-UB ban hành Quy định trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

130/2002/QD-UB,Quyết định 130 2002,Tỉnh Bình Dương,Tiếp công dân,Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 130/2002/QĐ-UB

Ban hành: 13/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

144

Quyết định 54/2002/UB-QĐ về quy định hợp đồng khuyến nông viên trong tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

54/2002/UB-QD,Quyết định 54 2002,Tỉnh Lạng Sơn,Hợp đồng khuyến nông viên ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/2002/UB-QĐ Lạng sơn, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2011

145

Quyết định 53/2002/UB-QĐ sửa đổi Quyết định 60/1999/QĐ-UB chính sách phát triển cây chè tỉnh Lạng Sơn

53/2002/UB-QD,Quyết định 53 2002,Tỉnh Lạng Sơn,Phát triển cây chè,Chính sách phát triển cây chè,Phát triển chè ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2002/UB-QĐ

Ban hành: 13/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

146

Quyết định 129/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

129/2002/QD-UB,Quyết định 129 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Sở Giao thông Công chánh,Dự toán chi ngân sách năm 2002,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 12/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

147

Quyết định 128/2002/QĐ-UB về quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

128/2002/QD-UB,Quyết định 128 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Di dời doanh nghiệp,Quy trình giải quyết hồ sơ di dời,Quy trình thụ lý hồ sơ di dời,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 128/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh,

Ban hành: 12/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

148

Quyết định 43/2002/QĐ.UB về Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

43/2002/QD.UB,Quyết định 43 2002,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2002/QĐ.UB Mỹ Tho, ngày 12 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 12/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

149

Quyết định 150/2002/QĐ-UB về phù hiệu, cấp hiệu, biền hiệu, thẻ Thanh tra viên và trang phục củ Thanh tra xây dựng Thành phố, Thanh tra xây dựng quận, huyện và cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

150/2002/QD-UB,Quyết định 150 2002,Thành phố Hà Nội,Trang phục cán bộ chuyên trách,Trang phục Thanh tra xây dựng,Thẻ Thanh tra viên,Biển hiệu,Cấp hiệu,Phù hiệu,Trang phục,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

150

Quyết định 149/2002/QĐ-UB sửa đổi Điều 2 Quyết định 117/2002/QĐ-UB về thời gian thực hiện tỷ lệ phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

phòng của Thủ đô năm 2002; Căn cứ Quyết định số 117/2002/QĐ-UB ngày 16/8/2002 của UBND Thành phố về việc sửa đổi điểm 11, mục VI, Quyết định số 07/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002 của UBND Thành phố về tỷ lệ (%) phân chia khoản thu theo Pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích; Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 3381/STCVG-NSXP ngày

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

151

Quyết định 127/2002/QĐ-UB về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

127/2002/QD-UB,Quyết định 127 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2002/QĐ-UB

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

152

Quyết định 126/2002/QĐ-UB bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

bàn thành phố Hồ Chí Minh ; Theo Quyết định số 100/2002.QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất ; - Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Văn bản số 3342/TCVG-HĐĐG-NS ngày 01 tháng 10 năm 2002 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

153

Quyết định 102/2002/QĐ-UB ban hành Quy chế khen thưởng do tỉnh Cần Thơ ban hành

102/2002/QD-UB,Quyết định 102 2002,Tỉnh Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- SỐ: 102/2002/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 11 tháng

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

154

Quyết định 2964/2002/QĐ-UB Quy định một số vấn đề thực hiện trong Quản lý đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 do tỉnh Thừa thiên Huế ban hành

2964/2002/QD-UB,Quyết định 2964 2002,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2964/2002/QĐ-UB

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

155

Quyết định 3755/2002/QĐ-UB về giá bán điện thống nhất cho các đối tượng sử dụng điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

3755/2002/QD-UB,Quyết định 3755,Tỉnh Bến Tre,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3755/2002/QĐ-UB Bến Tre, ngày 11 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

156

Quyết định 532/2002/QĐ-UB năm 2002 điều chỉnh giá vé tham quan khu du lịch Hàm rồng - Sa Pa do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

532/2002/QD-UB,Quyết định 532 2002,Tỉnh Lào Cai,Điều chỉnh giá vé ,Khu du lịch Hàm Rồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 532/2002/QĐ-UB

Ban hành: 08/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

157

Quyết định 148/2002/QĐ-UB thành lập trường dân lập đào tạo nghề Formach thuộc Công ty cổ phần Formach do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

148/2002/QD-UB,Quyết định 148 2002,Thành phố Hà Nội,Công ty cổ phần Formach,Trường dân lập đào tạo nghề Formach,Thành lập,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 148/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 07/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

158

Quyết định 146/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Láng Hạ - Thanh Xuân thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

146/2002/QD-UB,Quyết định 146 2002,Thành phố Hà Nội,Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà,Láng Hạ Thanh Xuân,Thành lập,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 146/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

159

Quyết định 147/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đâù tư và xây dựng khu đô thị Nam Trung Yên thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

147/2002/QD-UB,Quyết định 147 2002,Thành phố Hà Nội,Khu đô thị Nam Trung Yên,Ban Quản lý Dự án,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 07/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

160

Quyết định 125/2002/QĐ-UB phê duyệt Chương trình phát triển nuôi tôm càng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

125/2002/QD-UB,Quyết định 125 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Tôm càng xanh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 07/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162