Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 150765 văn bản

121

Quyết định 158/2002/QĐ-UB về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh) góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

158/2002/QD-UB,Quyết định 158 2002,Thành phố Hà Nội,Thừa kế quyền sử dụng đất,Chuyển quyền sở hữu nhà,Chuyển quyền sử dụng đất,Cho thuê giá trị quyền sử dụng đất,Giá trị quyền sử dụng đất,Cho thuê lại,Chuyển nhượng,Cho thuê lại quyền sử dụng đất,Thế chấp,Chuyển đổi,Thừa kế,Bất động sản,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH

Ban hành: 25/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

122

Quyết định 552/2002/QĐ-UB về khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp do Tỉnh Tuyên Quang ban hành

nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 1812/NN-TT ngày 181/11/2002, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay bãi bỏ các văn bản sau của UBND tỉnh Tuyên Quang: - Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 1994 về việc cho phép khai thác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản vườn rừng của hộ gia đình; - Quyết định số 624/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm

Ban hành: 25/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

123

Quyết định 136/2002/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 – 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

136/2002/QD-UB,Quyết định 136 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Chỉ Đạo,Thành lập,Rau an toàn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 136/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2002 QUYẾT

Ban hành: 22/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

124

Quyết định 135/2002/QĐ-UB về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

135/2002/QD-UB,Quyết định 135 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Bồi thường tái định cư,Đền bù thiệt hại,Khu đô thị mới Thủ Thiêm,Khu tái định cư,Hỗ trợ tái định cư,Tái định cư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

125

Quyết định 157/2002/QĐ-UB về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

157/2002/QD-UB,Quyết định 157,Thành phố Hà Nội,Dự thảo Nghị quyết,Soạn thảo văn bản,Ban hành văn bản,Trình tự thủ tục,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

126

Quyết định 134/2002/QĐ-UB phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

134/2002/QD-UB,Quyết định 134 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm,Tỷ lệ 1-2000,Điều chỉnh qui hoạch,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

127

Quyết định 4783/2002/QĐ-UB sáp nhập Công ty Xử lý chất thải Thành phố vào Công ty Môi trường đô thị Thành phố (Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Sở Giao thông Công chánh Thành phố) do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4783/2002/QD-UB,Quyết định 4783 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Công ty Xử lý chất thải,Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích,Công ty Môi trường đô thị,Sáp nhập,Sở Giao thông Công chánh,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

128

Quyết định 130/2002/QĐ-UB về Quy chế Quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

130/2002/QD-UB,Quyết định 130 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Quản lý chất thải rắn,Quy chế quản lý,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

129

Quyết định 155/2002/QĐ-UB ban hành "Quy định lựa chọn chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội" của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

155/2002/QD-UB,Quyết định 155 2002,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Đô thị,Lựa chọn chủ đầu tư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

130

Quyết định 156/2002/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

156/2002/QD-UB,Quyết định 156 2002,Thành phố Hà Nội,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BAN

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

131

Quyết định 133/2002/QĐ-UB về Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Hệ thống “Đối thoại Doanh nghiệp - Nhà nước” do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

133/2002/QD-UB,Quyết định 133 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Nhà nước,Đối thoại,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

132

Quyết định 132/2002/QĐ-UB về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông Công chánh cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

132/2002/QD-UB,Quyết định 132 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Sở Giao thông Công chánh,Ủy ban nhân dân huyện,Quản lý đô thị,Ủy ban nhân dân Quận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 132/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

133

Quyết định 131/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

131/2002/QD-UB,Quyết định 131 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Ngân sách tập trung,Bổ sung ngân sách tập trung,Bổ sung ngân sách,Khoản thu ngân sách 2002,Bổ sung,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 131/2002/QĐ-UB

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

134

Quyết định 3799/2002/QĐ-UB về Quy định Bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre

3799/2002/QD-UB,Quyết định 3799 2002,Tỉnh Bến Tre,Bảo vệ môi trường,Tỉnh Bến Tre,Sản xuất than thiêu kết,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

135

Quyết định 3800/2002/QĐ-UB ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre

3800/2002/QD-UB,Quyết định 3800 2002,Tỉnh Bến Tre,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3800/2002/QĐ-UB Bến Tre, ngày 18

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

136

Quyết định 125/2002/QĐ-UB về tuyển dụng và bố trí cán bộ tin học chuyên trách trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Khánh Hòa

125/2002/QD-UB,Quyết định 125 2002,Tỉnh Khánh Hòa,Cơ quan hành chính,Cơ quan hành chính Nhà nước,Bố trí cán bộ tin học chuyên trách,Cơ quan hành chính Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

137

Quyết định 140/2002/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

140/2002/QD-UB,Quyết định 140 2002,Tỉnh Bắc Ninh,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính UBND TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2002/QĐ-UB Bắc Ninh,

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

138

Quyết định 153/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa – Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dânthành phố Hà nội ban hành

153/2002/QD-UB,Quyết định 153 2002,Thành phố Hà Nội,Quận Đống Đa,Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa,Tỷ lệ 1-500,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153/2002/QĐ-UB

Ban hành: 15/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

139

Quyết định 154/2002/QĐ-UB về Điều lệ Quản lý Xây dựng theo Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

154/2002/QD-UB,Quyết định 154 2002,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết,Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Điều lệ Quản lý xây dựng,Tỷ lệ 1-500,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

140

Quyết định 151/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết phường Trung liệt, quận Đống Đa - Hà nội, tỷ lệ 1/ 500 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

151/2002/QD-UB,Quyết định 151 2002,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết phường Trung liệt,Quy hoạch chi tiết,Tỷ lệ 1-500,Quận Đống Đa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 15 tháng 11

Ban hành: 15/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141