Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 150765 văn bản

101

Quyết định 141/2002/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

141/2002/QD-UB,Quyết định 141 2002,Tỉnh Bắc Ninh,Tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo ,Nhiệm vụ Sở Giáo dục Đào tạo ,Sở Giáo dục Đào tạo,Quyền hạn Sở Giáo dục Đào tạo ,Chức năng Sở Giáo dục Đào tạo ,Bộ máy hành chính,Giáo dục UBND TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

102

Quyết định 3170/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch tổng quan phát triển nuôi trồng thuỷ sản Vùng đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010

3170/2002/QD-UB,Quyết định 3170,Tỉnh Thừa Thiên Huế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3170/QĐ-UB Huế, ngày 06 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 06/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

103

Quyết định 167/2002/QĐ-UB ban hành quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

167/2002/QD-UB,Quyết định 167 2002,Thành phố Hà Nội,Quy định tạm thời,Ưu đãi chuyên gia,Ưu đãi nhà khoa học,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 167/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2002

Ban hành: 05/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

104

Quyết định 165/2002/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty cơ điện công trình" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

165/2002/QD-UB,Quyết định 165 2002,Thành phố Hà Nội,Công ty cơ điện công trình,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 165/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH "VỀ

Ban hành: 05/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

105

Quyết định 169/2002/QĐ-UB về định mức dự toán công tác phát quang và bảo trì có kỹ thuật trên đê Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

169/2002/QD-UB,Quyết định 169 2002,Thành phố Hà Nội,Đê Hà Nội,Định mức dự toán,Dự toán bảo trì,Dự toán phát quang,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169/2002/QĐ-UB

Ban hành: 05/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

106

Quyết định 561/2002/QĐ-UB bổ sung giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô một số tuyến đường nội huyện, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

561/2002/QD-UB,Quyết định 561 2002,Tỉnh Tuyên Quang,Giá vận chuyển hành khách,Vận chuyển hành khách,Giá vé vận chuyển hành khách công cộng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

107

Quyết định 164/2002/QĐ-UB phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực hồ Ba Giang, quận Đống Đa, Hà Nội -Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

164/2002/QD-UB,Quyết định 164 2002,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết hồ Ba Giang,Tỷ lệ 1-500,Quận Đống Đa,Điều chỉnh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 04/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

108

Quyết định 142/2002/QĐ-UB chỉ định Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay thực hiện công tác đền bù giải tỏa, tạm cư, tái định cư dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

142/2002/QD-UB,Quyết định 142 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Khu đô thị mới Thủ Thiêm,Tạm cư,Đền bù giải tỏa,Tái định cư,Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 142/2002/QĐ-UB

Ban hành: 04/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

109

Quyết định 141/2002/QĐ-UB cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở hai tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

141/2002/QD-UB,Quyết định 141 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội đồng đấu giá,Quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN

Ban hành: 04/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

110

Quyết định 143/2002/QĐ-UB bổ sung Quyết định 75/2000/QĐ-UB-NC về đền bù, hỗ trợ thiệt hãi và tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, dự án xây dựng trạm thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và nút giao thông chân cầu Sài Gòn trên địa bàn quận 2, quận 9, quận Thủ Đức do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban

143/2002/QD-UB,Quyết định 143 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Đền bù thiệt hại,Nút giao thông chân cầu Sài Gòn,Quận 2,Quận 9,Hỗ trợ tái định cư,Sửa đổi,Quận Thủ Đức,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 04/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

111

Quyết định 140/2002/QĐ-UB phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

140/2002/QD-UB,Quyết định 140 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Ngành chế biến gỗ,Phát triển ngành chế biến gỗ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 03/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

112

Quyết định 162/2002/QĐ-UB phê chuẩn Điều lệ (Sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

162/2002/QD-UB,Quyết định 162 2002,Thành phố Hà Nội,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Liên hiệp các tổ chức hữu nghị,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

113

Quyết định 160/2002/QĐ-UB ban hành Quy định tạm thời việc xét tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc Thành phố Hà Nội của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

160/2002/QD-UB,Quyết định 160 2002,Thành phố Hà Nội,Xét tuyển công chức,Ngạch giáo viên,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 160/2002/QĐ-UB

Ban hành: 29/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

114

Quyết định 138/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

138/2002/QD-UB,Quyết định 138 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm,Nguồn vốn ngân sách tập trung,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 138/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 29

Ban hành: 29/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

115

Quyết định 139/2002/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

139/2002/QD-UB,Quyết định 139 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Quận Thủ Đức,Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 29/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2011

116

Quyết định 163/2002/QĐ-UB phê duyệt phương án giải quyết đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Lâm Đồng

163/2002/QD-UB,Quyết định 163 2002,Tỉnh Lâm Đồng,Phương án giải quyết đất đai ,Đồng bào dân tộc thiểu số,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 163/2002/QĐ-UB Ngày

Ban hành: 29/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

117

Quyết định 137/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

137/2002/QD-UB,Quyết định 137 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán chi,Sở Giao thông Công chánh,Năm 2002,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 28/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

118

Quyết định 159/2002/QĐ-UB Điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 8 Quyết định 72/2001/QĐ-UB về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

159/2002/QD-UB,Quyết định 159 2002,Thành phố Hà Nội,Bồi thường thiệt hại,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 159/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU

Ban hành: 27/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

119

Quyết định 77/2002/QĐ-UB về bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu và dầu mỡ phụ đối với xe ô tô con và xe chuyên dùng do tỉnh Kon Tum ban hành

chênh lệch mặt đường và định mức tiêu hao dầu mỡ phụ áp dụng theo quy đỉnh tại Quyết định số: 644/1998/QĐ-UB, ngày 27/6/1998 của UBND tỉnh Kon tum. 2/ Xe ô tô chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác và chất thải khác (có phụ lục kèm theo) . Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2002 và được áp dụng thống nhất cho các

Ban hành: 26/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

120

Quyết định 121/2002/QĐ-UB về tập trung và xử lý các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

121/2002/QD-UB,Quyết định 121 2002,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2002/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 26 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 26/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141