Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 150765 văn bản

81

Quyết định 7096/2002/QĐ-UB điều chỉnh giá cây ăn trái để bồi thường cho công trình đường dây 220 Kv Đa Nhim - Nha Trang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

7096/2002/QD-UB,Quyết định 7096 2002,Tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh giá cây ăn trái ,Đường dây 220 Kv Đa Nhim Nha Trang ,Tỉnh Ninh Thuận,Bồi thường công trình ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

82

Quyết định 151/2002/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

151/2002/QD-UB,Quyết định 151 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban chỉ đạo thi hành án dân sự,Ban Chỉ Đạo,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151/2002/QĐ-UB TP.Hồ

Ban hành: 16/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

83

Quyết định 4438/2002/QĐ-UB về một số chế độ đối với học sinh giỏi bậc trung học phổ thông và giáo viên mầm non ngoài biên chế do tỉnh Phú Thọ ban hành

4438/2002/QD-UB,Quyết định 4438 2002,Tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4438/2002/QĐ-UB Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 16/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

84

Quyết định 583/2002/QĐ-UB ban hành quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng bằng cây giống lai hom trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

583/2002/QD-UB,Quyết định 583 2002,Tỉnh Tuyên Quang,Đầu tư trồng rừng,Chăm sóc rừng trồng,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 583/2002/QĐ-UB

Ban hành: 16/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

85

Quyết định 150/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

150/2002/QD-UB,Quyết định 150 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế,Giải thưởng Văn học nghệ thuật,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150/2002/QĐ-UB

Ban hành: 13/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2012

86

Quyết định 172/2002/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động hoà giải tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố hà nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

172/2002/QD-UB,Quyết định 172 2002,Thành phố Hà Nội,Hoạt động hòa giải,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 172/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ

Ban hành: 13/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

87

Quyết định 149/2002/QĐ-UB về việc thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2001 cho quận 1 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

149/2002/QD-UB,Quyết định 149 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Thưởng vượt dự toán thu năm 2001,Quận 1,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 12/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

88

Quyết định 148/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch điều chỉnh năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

148/2002/QD-UB,Quyết định 148 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước,Nguồn vốn ngân sách tập trung,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 148/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

89

Quyết định 173/2002/QĐ-UB Ban hành chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2010 của tỉnh Lâm Đồng

173/2002/QD-UB,Quyết định 173 2002,Tỉnh Lâm Đồng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 173/2002/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 11/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

90

Quyết định 4052/2002/QĐ-UB về phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

4052/2002/QD-UB,Quyết định 4052 2002,Tỉnh Bến Tre,Điện Lực,Sử dụng điện,Phân cấp quản lý,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4052/2002/QĐ-UB

Ban hành: 11/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2009

91

Quyết định 170/2002/QĐ-UB về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

170/2002/QD-UB,Quyết định 170 2002,Thành phố Hà Nội,Hội đồng Nghĩa vụ quân sự,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC KIỆN

Ban hành: 10/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

92

Quyết định 146/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

146/2002/QD-UB,Quyết định 146 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh,Năm 2002,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 146/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 10/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

93

Quyết định 171/2002/QĐ-UB điều chỉnh một phần nội dung mục 3 điều 2 Quyết định 73/2000/QĐ-UB về Mức thu học phí đối với học sinh nghèo tại các cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

171/2002/QD-UB,Quyết định 171 2002,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh Quyết định,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 171/2002/QĐ-UB Hà Nội,

Ban hành: 10/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2009

94

Quyết định 4041/2002/QĐ-UB về Quy chế quản lý tài sản Nhà nước của tỉnh Bến Tre

4041/2002/QD-UB,Quyết định 4041 2002,Tỉnh Bến Tre,Quản lý tài sản nhà nước,Quy chế quản lý tài sản nhà nước,Quản lý tài sản Nhà nước Bến Tre,Tài sản nhà nước,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

95

Quyết định 4024/2002/QĐ-UB quản lý hoạt động nuôi tôm công nghiệp do tỉnh Bến Tre ban hành

4024/2002/QD-UB,Quyết định 4024 2002,Tỉnh Bến Tre,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4024/2002/QĐ-UB Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 10/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

96

Quyết định 145/2002/QĐ-UB về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

145/2002/QD-UB,Quyết định 145 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Đào đường,Tái lập mặt đường,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145/2002/QĐ-UB

Ban hành: 09/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

97

Quyết định 144/2002/QĐ-UB điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ và trợ giá cho hoạt động xe buýt năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

144/2002/QD-UB,Quyết định 144 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Bù lỗ xe buýt,Trợ giá xe buýt,Dự toán chi,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

98

Quyết định 76/2002/QĐ-UB ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

76/2002/QD-UB,Quyết định 76 2002,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/2002/QĐ-UB Bình Phước, ngày 9 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 09/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

99

Quyết định 110/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thương mại tỉnh Cần Thơ thời kỳ đến năm 2010

110/2002/QD-UB,Quyết định 110,Tỉnh Cần Thơ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110 /2002/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 09/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

100

Quyết định 111/2002/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 khu dân cư Linh Thành tại cồn Khương, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ

111/2002/QD-UB,Quyết định 111,Tỉnh Cần Thơ,Phê duyệt quy hoạch chi tiết ,Quy hoạch chi tiết,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111 /2002/QĐ-UB Cần Thơ, ngày

Ban hành: 09/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141