Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 150765 văn bản

61

Quyết định 156/2002/QĐ-UB thay đổi Phó Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

156/2002/QD-UB,Quyết định 156 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Phó Ban chỉ huy,Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão,Thay đổi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số156/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm

Ban hành: 24/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

62

Quyết định 1522/2002/QĐ-UB về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1522/2002/QD-UB,Quyết định 1522 2002,Tỉnh Hà Nam,Mức thu thủy lợi phí,Quản lý và sử dụng thủy lợi phí ,Tỉnh Hà Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

63

Quyết định 4415/2002/QĐ-UB về Quy định tạm thời chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

4415/2002/QD-UB,Quyết định 4415 2002,Tỉnh Long An,Chế độ chính sách hỗ trợ ,Chính sách cán bộ luân chuyển,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4415/2002/QĐ-UB

Ban hành: 24/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2012

64

Quyết định 158/2002/QĐ-UB duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên gỗ tròn, gỗ xẻ và động vật rừng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

158/2002/QD-UB,Quyết định 158 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Giá tính thuế động vật rừng,Giá tính thuế gỗ tròn,Giá tính thuế,Giá tính thuế gỗ xẻ,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

65

Quyết định 178/2002/QĐ-UB sát nhập Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng vào Công ty Bê tông và xây dựng Thịnh Liệt trực thuộc sở xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

178/2002/QD-UB,Quyết định 178 2002,Thành phố Hà Nội,Công ty Xây dựng sản xuất vật liệu,Công ty Bê tông xây dựng Thịnh Liệt,Sở Xây dựng,Sáp nhập,Sát nhập,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

66

Quyết định 175/2002/QĐ-UB cho phép thành lập Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị và Công ty Xây dựng và ứng dụng công nghệ mới trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

175/2002/QD-UB,Quyết định 175 2002,Thành phố Hà Nội,Công ty xây dựng giao thông đô thị,Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 175/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 20/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

67

Quyết định 177/2002/QĐ-UB phê duyệt điều hoà kế hoạch vốn XDCB năm 2002 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

định số 06/2002/QĐ-UB ngỳa 26-01-2002 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện; Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 30/5/2002 của UBND thành phố về việc giao bổ sung kế hoạch và dự toán chi ngân sách năm 2002 cho các Sở, Ban, Ngành, UBND

Ban hành: 20/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

68

Quyết định 594/2002/QĐ-UB bổ sung Quy định quy trình thực hiện đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 397/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

594/2002/QD-UB,Quyết định 594 2002,Tỉnh Tuyên Quang,Bổ sung,Đền bù thiệt hại,Giải phóng mặt bằng,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 594/2002/QĐ-UB

Ban hành: 20/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

69

Quyết định 176/2002/QĐ-UB về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

176/2002/QD-UB,Quyết định 176 2002,Thành phố Hà Nội,Hoạt động đầu tư trực tiếp nước noài,Quản lý Nhà nước,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 176/2002/QĐ-UB

Ban hành: 20/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

70

Quyết định 155/2002/QĐ-UB về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

155/2002/QD-UB,Quyết định 155 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý dự án,Quản lý dự án đầu tư,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155/2002/QĐ-UB TP.Hồ

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

71

Quyết định 58/2002/QĐ-UB về Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề tỉnh Hưng Yên

58/2002/QD-UB,Quyết định 58,Tỉnh Hưng Yên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2002/QĐ-UB Hưng Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

72

Quyết định 154/2002/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

154/2002/QD-UB,Quyết định 154 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán chi,Năm 2002,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 154/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 18/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

73

Quyết định 4463/2002/QĐ-UB về chế độ ưu đãi đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân bậc cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại tỉnh Phú Thọ

4463/2002/QD-UB,Quyết định 4463 2002,Tỉnh Phú Thọ,Chế độ ưu đãi,Cán bộ khoa học kỹ thật,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

74

Quyết định 4464/2002/QĐ-UBND ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước do Tỉnh Phú Thọ ban hành

4464/2002/QD-UB,Quyết định 4464,Tỉnh Phú Thọ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4464/2002/QĐ-UB Việt Trì, ngày 18 tháng 12 năm

Ban hành: 18/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

75

Quyết định 4466/2002/QĐ-UB về chế độ với cán bộ đi học do tỉnh Phú Thọ ban hành

4466/2002/QD-UB,Quyết định 4466 2002,Tỉnh Phú Thọ,Cán bộ đi học,Chính sách hỗ trợ cán bộ đi học ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4466/2002/QĐ-UB Việt

Ban hành: 18/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

76

Quyết định 141/2002/QĐ-UB về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

01 tháng 01 năm 2003 và thay thế các Quyết định số 170/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999; Quyết định số 2259/QĐ-UB ngày 03/5/2001; Quyết định số 1669/QĐ-UB ngày 11/3/2002; Quyết định số 3296/QĐ-UB ngày 09/5/2002; Quyết định số 3786/QĐ-UB ngày 27/5/2002; Quyết định số 6589/QĐ-UB ngày 26/8/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng và các văn bản trước đây của

Ban hành: 18/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2009

77

Quyết định 114/2002/QĐ-UB quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ

114/2002/QD-UB,Quyết định 114 2002,Tỉnh Cần Thơ,Tài liệu lưu trữ Cần Thơ ,Trung tâm Lưu trữ Cần Thơ,Trung tâm lưu trữ tài liệu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

78

Quyết định 173/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội-Tỷ lệ 1.2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

173/2002/QD-UB,Quyết định 173 2002,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết,Tỷ lệ 1-2000,Huyện Đông Anh,Di tich Cổ Loa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 173/2002/QĐ-UB

Ban hành: 17/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

79

Quyết định 152/2002/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chánh thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

152/2002/QD-UB,Quyết định 152 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Chỉ Đạo,Cải cách hành chính,Quy chế hoạt động,Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chánh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 152/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí

Ban hành: 17/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

80

Quyết định 174/2002/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu vực di tich Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

174/2002/QD-UB,Quyết định 174 2002,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết,Di tich Cổ Loa,Tỷ lệ 1-2000,Huyện Đông Anh,Điều lệ Quản lý xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 17/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141