Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 150765 văn bản

41

Quyết định 01/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

của Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ; - Căn cứ Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ; - Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-UB ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Ủy ban nhân dân

Ban hành: 05/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2010

42

Quyết định 01/2004/QĐ-UB thành lập Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

01/2004/QD-UB,Quyết định 01 2004,Thành phố Cần Thơ,Lập Sở Nội vụ Cần Thơ,Bộ máy hành chính UBND LÂM THỜI THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2004/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

43

Quyết định 01/2004/QĐ-UB thành lập Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

01/2004/QD-UB,Quyết định 01 2004,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2004/QĐ-UB Vị Thanh, ngày 01 tháng 01 năm 2004

Ban hành: 01/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2015

44

Quyết định 120/2002/QĐ-UB về quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

120/2002/QD-UB,Quyết định 120 2002,Tỉnh Cần Thơ,Tổ chức quản lý chợ,Quản lý chợ,Quy chế quản lý chợ Cần Thơ ,Quản lý chợ Cần Thơ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

45

Quyết định 121/2002/QĐ-UB quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi do tỉnh Nghệ An ban hành

121/2002/QD-UB,Quyết định 121,Tỉnh Nghệ An,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2002/QĐ-UB Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

46

Quyết định 121/2002/QĐ-UB Ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

121/2002/QD-UB,Quyết định 121 2002,Tỉnh Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2002/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

47

Quyết định 4318/2002/QĐ-UB về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo để vận chuyển hành khách, hàng hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

4318/2002/QD-UB,Quyết định 4318 2002,Tỉnh Bến Tre,Vận chuyển,Vận chuyển hành khách,Vận chuyển hàng hóa,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4318/2002/QĐ-UB

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

48

Quyết định 182/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội

182/2002/QD-UB,Quyết định 182 2002,Thành phố Hà Nội,Thành lập,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 182/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH “VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

49

Quyết định 181/2002/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho một số dự án thuộc kế hoạch XDCB năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

nước; Căn cứ Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 26/01/2002 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 30/5/2002 của UBND Thành phố về việc giao bể sung kế hoạch và dự án chi ngân sách năm 2002 cho các sở, ban,

Ban hành: 30/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

50

Quyết định 160/2002/QĐ-UB về việc tạm giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

160/2002/QD-UB,Quyết định 160 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán ngân sách 2003,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 160/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 30/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

51

Quyết định 119/2002/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân dụng phía Nam ven sông Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

119/2002/QD-UB,Quyết định 119 2002,Tỉnh Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 119/2002/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

52

Quyết định 159/2002/QĐ-UB điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002 của quận 5 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

vụ Quốc hội và Lệnh số 07/L/CTN ngày 16/9/1999 của Chủ tịch nước về công bố Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích ; Căn cứ Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích ; Căn cứ Quyết định số 10/2002/QĐ-UB ngày 30/01/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ

Ban hành: 30/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

53

Quyết định 180/2002/QĐ-UB Thành lập Hội Da - Giầy Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

180/2002/QD-UB,Quyết định 180 2002,Thành phố Hà Nội,Hội Da Giầy,Thành lập,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 180/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

54

Quyết định 150/2002/QĐ-UB ban hành Quy định về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và thay thế Quyết định số 89/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 8 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng. Các văn bản khác của UBND thành phố có nội dung trái với

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

55

Quyết định 151/2002/QĐ-UB ban hành Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

kèm theo Quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23 tháng 01 năm 1998; Quyết định số 116/2001/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2001 của UBND thành phố và Công văn số 2665/UB-VP ngày 29 tháng 9 năm 2002 của Chủ tịch UBND thành phố. Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính-Vật giá, Xây dựng,

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

56

Quyết định 114/2002/QĐ-UB về chính sách hỗ trợ kinh phí cho công tác nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Nghệ An ban hành

114/2002/QD-UB,Quyết định 114,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/2002/QĐ-UB Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 26/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

57

Quyết định 5402/2002/QĐ-UB phê duyệt tư vấn giúp việc đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu : XL13 : “Hệ thống thoát nước thải khu 1” Của dự án : Đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc-huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ; Căn cứ Quyết định số 62/-TTg ngày 20/01/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc-huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh ; Căn cứ Quyết định số 4437/QĐ-UB ngày 28/10/2002 của ủy ban nhân

Ban hành: 25/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

58

Quyết định 57/2002/QĐ-UB về trợ cấp tạm thời cho học sinh được cử đi đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

57/2002/QD-UB,Quyết định 57 2002,Tỉnh Lạng Sơn,Trợ cấp tạm thời cho học sinh ,Đào tạo cán bộ,Xã phường thị trấn,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

59

Quyết định 6123/2002/QĐ-UB năm 2002 phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính trong việc giao, cho thuê đất của Sở Địa chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

6123/2002/QD-UB,Quyết định 6123 2002,Tỉnh Hải Dương,Cải cách thủ tục hành chính,Giao cho thuê đất ,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 25/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

60

Quyết định 157/2002/QĐ-UB về bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ôtô, gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

157/2002/QD-UB,Quyết định 157 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Lệ phí trước bạ ôtô,Lệ phí trước bạ xe gắn máy,Giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141