Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 150765 văn bản

21

Quyết định 01/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

01/QD-VSD,Quyết định 01 2020,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán V,Cấp mã chứng khoán,Cấp mã chứng khoán trong nước ,Quốc tế,Chứng khoán TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

22

Quyết định 01/QĐ-UBND về giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

01/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Tỉnh Tây Ninh,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

23

Quyết định 01/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành

01/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Tỉnh Trà Vinh,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 02

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

24

Quyết định 01/QĐ-BLĐTBXH về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/QD-BLDTBXH,Quyết định 01 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phát triển kinh tế xã hội ,Dự toán ngân sách nhà nước,Kế hoạch hành động,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

25

Quyết định 01/QĐ-UBND về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

01/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

26

Quyết định 01/2005/QĐ-UB bổ sung Quyết định 51/2004/QĐ-UB về số lượng cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/2005/QD-UB,Quyết định 01 2005,Tỉnh Tiền Giang,Tỉnh Tiền Giang,Cán bộ công chức xã phường,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2005/QĐ-UB

Ban hành: 11/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

27

Quyết định 01/2005/QĐ-UB về Quy trình tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

01/2005/QD-UB,Quyết định 01,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2005/QĐ-UB TP.Cần Thơ, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

28

Quyết định 01/2005/QĐ-UB công nhận chuẩn Quốc gia về Y tế xã năm 2004 (đợt 1) của tỉnh Lạng Sơn

01/2005/QD-UB,Quyết định 01 2005,Tỉnh Lạng Sơn,Xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế ,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2005/QĐ-UB Lạng Sơn,

Ban hành: 10/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

29

Quyết định 1/2005/QĐ-UB bổ sung Quyết định 247/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Bưu chính Viễn thông do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2005/QD-UB,Quyết định 01 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Sở Bưu chính viễn thông,Bổ sung,Thành lập,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 01/2005/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

30

Quyết định 01/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, xóm, khối, bản do tỉnh Nghệ An ban hành

01/2005/QD-UB,Quyết định 01 2005,Tỉnh Nghệ An,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2005/QĐ-UB Vinh, ngày 06 tháng 1

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

31

Quyết định 01/2005/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường mầm non bán công Thành phố Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

01/2005/QD-UB,Quyết định 01 2005,Thành phố Hà Nội,Trường mầm non bán công,Trường mầm non,Quy chế tổ chức và hoạt động,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2005/QĐ-UB

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

32

Quyết định 01/2005/QĐ-UB quy định thu và sử dụng thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

01/2005/QD-UB,Quyết định 01 2005,Tỉnh Yên Bái,Thu thủy lợi phí,Thủy lợi phí,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2005/QĐ-UB Yên Bái,

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2011

33

Quyết định 01/2005/QĐ-UB về thành lập Trung tâm tin học hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

01/2005/QD-UB,Quyết định 01,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2005/QĐ-UB Huế, ngày 5 tháng 01 năm

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

34

Quyết định 01/2005/QĐ-UB về giá tối thiểu gỗ tròn, lâm sản phụ để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/2005/QD-UB,Quyết định 01 2005,Tỉnh Đắk Lắk,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2005/QĐ-UB Buôn Ma Thuột, ngày

Ban hành: 04/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

35

Quyết định 01/2005/QĐ-UB về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

01/2005/QD-UB,Quyết định 01 2005,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2005/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 04 tháng 01 năm 2005

Ban hành: 04/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

36

Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2002/QD-UBND,Quyết định 2002 2018,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2002/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

37

Quyết định 01/2004/QĐ-UB ban hành quy định tạm thời trong quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01/2004/QD-UB,Quyết định 01 2004,Tỉnh Lai Châu,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị UBND LÂM THỜI TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2004/QĐ-UB Lai Châu, ngày 17 tháng 02 năm 2004

Ban hành: 17/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

38

Quyết định 01/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế "một cửa" đối với lĩnh vực công việc ở Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

01/2004/QD-UB,Quyết định 01 2004,Tỉnh Bắc Ninh,Áp dụng cơ chế một cửa,Lĩnh vực công việc ,Tỉnh Bắc Ninh,Huyện Gia Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 13/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

39

Quyết định 01/2004/QĐ-UB quy định việc xác nhận có nơi để xe, hợp đồng trông giữ xe để được đăng ký xe ô tô do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

01/2004/QD-UB,Quyết định 01 2004,Thành phố Hà Nội,Hợp đồng trông giữ xe,Nơi để xe,Đăng ký,Ô tô,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 06/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

40

Quyết định 01/2004/QĐ-UB phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

01/2004/QD-UB,Quyết định 01 2004,Tỉnh Nghệ An,Phê duyệt đề án,Quy hoạch phát triển,Đến năm 2010,Hệ thống mạng lưới chợ,Tỉnh Nghệ An,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 06/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141