Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 150765 văn bản

201

Quyết định 142/2002/QĐ-UB phân cấp, ủy quyền quyết định xử lý tài sản và phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản đối với các cơ quan thuộc tỉnh Lâm Đồng sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước

142/2002/QD-UB,Quyết định 142 2002,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/2002/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 18

Ban hành: 18/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

202

Quyết định 117/2002/QĐ-UB về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

117/2002/QD-UB,Quyết định 117 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Chỉ Đạo,Cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117/2002/QĐ-UB

Ban hành: 16/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

203

Quyết định 116/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước (đợt 2) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

116/2002/QD-UB,Quyết định 116 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước,Nguồn vốn từ bán nhà,Kế hoạch đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

204

Quyết định 115/2002/QĐ-UB điều chỉnh danh mục dự án đầu tư năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

115/2002/QD-UB,Quyết định 115 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị,Quỹ Đầu tư phát triển,Quỹ đầu tư,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 14/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

205

Quyết định 469/2002/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương Mại và Du Lịch tỉnh Lào Cai

469/2002/QD-UB,Quyết định 469 2002,Tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

206

Quyết định 114/2002/QĐ-UB về điều kiện và chỉ tiêu kinh tế-tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

114/2002/QD-UB,Quyết định 114 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Đường Điện Biên Phủ xa lộ Hà Nội,Đường Hùng Vương nối dài,Quyền quản lý thu phí giao thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

207

Quyết định 133/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi) về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

133/2002/QD-UB,Quyết định 133 2002,Thành phố Hà Nội,Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc,Quy chế tổ chức và hoạt động,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

208

Quyết định 131/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi)về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt – Mỹ Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

131/2002/QD-UB,Quyết định 131 2002,Thành phố Hà Nội,Hội hữu nghị Việt Mỹ,Quy chế tổ chức và hoạt động,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002 QUYẾT

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

209

Quyết định 130/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động Hiệp hội CLB UNESCO Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

130/2002/QD-UB,Quyết định 130 2002,Thành phố Hà Nội,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hiệp hội CLB UNESCO,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

210

Quyết định 4176/2002/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện Giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4176/2002/QD-UB,Quyết định 4176 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Xác định giá trị doanh nghiệp,Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4176/2002/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

211

Quyết định 4177/2002/QĐ-UB về việc giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4177/2002/QD-UB,Quyết định 4177 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn,Doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4177/2002/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

212

Quyết định 466/2002/QĐ-UB sửa đổi về đền bù giải phóng mặt bằng tại Quyết định 210/1998/QĐ-UB và 293/2001/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

466/2002/QD-UB,Quyết định 466 2002,Tỉnh Lào Cai,Đền bù giải phóng mặt bằng,Sửa đổi,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 466/2002/QĐ-UB

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

213

Quyết định 132/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi) về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

132/2002/QD-UB,Quyết định 132 2002,Thành phố Hà Nội,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hội hữu nghị Việt Nam Cu Ba,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 132/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

214

Quyết định 2712/2002/QĐ-UB về giá tính thuế tài nguyên đánh bắt thuỷ sản do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2712/2002/QD-UB,Quyết định 2712 2002,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2712/2002/QĐ-UB Huế,

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

215

Quyết định 4157/2002/QĐ-UB chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4157/2002/QD-UB,Quyết định 4157 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp,Quận 8,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4157/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002 QUYẾT

Ban hành: 10/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

216

Quyết định 113/2002/QĐ-UB điều chỉnh mức vốn cho vay dự án kích cầu năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

113/2002/QD-UB,Quyết định 113 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị,Quỹ Đầu tư phát triển,Điều chỉnh vốn vay dự án,Quỹ đầu tư,Năm 2002,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

217

Quyết định 4155/2002/QĐ-UB Về việc chuyển phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng quản trị của Thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4155/2002/QD-UB,Quyết định 4155 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Cổ phần hóa,Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa,Vốn Nhà nước,Tổng công ty,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4155/2002/QĐ-UB TP.

Ban hành: 10/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

218

Quyết định 1823/2002/QĐ-UB thành lập Chi cục Bảo vệ và Phát triển thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

1823/2002/QD-UB,Quyết định 1823 2002,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1823/2002/QĐ-UB Ninh Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 10/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

219

Quyết định 4147/2002/QĐ-UB Về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp của Cảng Bến Nghé thuộc Sở Giao thông công chánh thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4147/2002/QD-UB,Quyết định 4147 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Cảng Bến Nghé,Sở Giao thông Công chánh,Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp,Đề án cổ phần hóa,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4147/2002/QĐ-UB TP. Hồ

Ban hành: 10/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

220

Quyết định 112/2002/QĐ-UB về cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

112/2002/QD-UB,Quyết định 112 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng,Cơ chế phương thức kinh doanh,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 08/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141