Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 150765 văn bản

181

Quyết định 2580/2002/QĐ.UB về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2002 - 2005 của tỉnh An Giang

lực và hiệu quả. Đối tượng hoạt động của các ngành tỉnh phải là địa bàn cấp xã. - Theo dõi, sơ kết việc thực hiện 10 phòng, ban cấp huyện. Rút ra những vấn đề bức xúc để chấn chỉnh. Nghiên cứu 05/QĐ-UB ngày 15/01/1991 của UBND tỉnh An Giang và kinh nghiệm của huyện Củ Chi về cải cách các phòng ban huyện năm 2002 (thông tin của Văn phòng

Ban hành: 30/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

182

Quyết định 145/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

145/2002/QD-UB,Quyết định 145,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính UBND TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 145/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2002 QUYẾT

Ban hành: 30/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

183

Quyết định 94/2002/QĐ-UB về thực hiện một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002-2010

94/2002/QD-UB,Quyết định 94,Tỉnh Cần Thơ,Phát triển chăn nuôi bò sữa,Chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa,chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2014

184

Quyết định 119/2002/QĐ-UB quy định đường một chiều và dừng, đỗ xe trên địa bàn thành phố Nha Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

119/2002/QD-UB,Quyết định 119 2002,Tỉnh Khánh Hòa,Đường một chiều ,Dừng đỗ xe,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2002/QĐ-UB Nha Trang, ngày

Ban hành: 28/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

185

Quyết định 1146/2002/QĐ-UB quy định về việc thực hiện Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Tỉnh Hà Nam ban hành

1146/2002/QD-UB,Quyết định 1146 2002,Tỉnh Hà Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1146/2002/QĐ-UB Hà Nam, ngày 28 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 28/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2015

186

Quyết định 150/2002/QĐ-UB về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

150/2002/QD-UB,Quyết định 150 2002,Tỉnh Bình Định,Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,Tham dự hội chợ triển lãm,Tỉnh Bình Định,Thương mại,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 25/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2009

187

Quyết định 119/2002/QĐ-UB về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2005 của thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

119/2002/QD-UB,Quyết định 119 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Cải cách hành chính,Chương trình cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 24/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

188

Quyết định 135/2002/QĐ-UB về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

135/2002/QD-UB,Quyết định 135,Thành phố Hà Nội,Quy chế quản lý doanh nghiệp,Luật Doanh nghiệp,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135/2002/QĐ-UB

Ban hành: 24/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

189

Quyết định 67/2002/QĐ-UB về Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành do tỉnh Quảng Bình ban hành

67/2002/QD-UB,Quyết định 67 2002,Tỉnh Quảng Bình,Tuyên truyền phổ biến ,Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,Luật đất đai,Văn bản hướng dẫn thi hành luật ,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

190

Quyết định 3699/2002/QĐ-UB về thành lập trung tâm Giống cây trồng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Phú Thọ

3699/2002/QD-UB,Quyết định 3699 2002,Tỉnh Phú Thọ,Trung tâm giống cây trồng,Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi ,Tổ chức Trung tâm giống cây trồng,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

191

Quyết định 118/2002/QĐ-UB về quản lý giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

118/2002/QD-UB,Quyết định 118 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý giống cây trồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/2002/QĐ-UB

Ban hành: 23/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

192

Quyết định 494/2002/QĐ-UB ban hành Quy định xây dựng và quản lý lưới điện nông thôn do Tỉnh Tuyên Quang ban hành

494/2002/QD-UB,Quyết định 494 2002,Tỉnh Tuyên Quang,Quản lý lưới điện nông thôn ,quy định xây dựng vùng ,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 494/2002/QĐ-UB

Ban hành: 22/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

193

Quyết định 3431/2002/QĐ-UB về chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3431/2002/QD-UB,Quyết định 3431 2002,Tỉnh Thanh Hóa,Khuyến khích phát triển xuất khẩu ,Tỉnh Thanh Hóa,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 21/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

194

Quyết định 01/QĐ-UBND về Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2019

01/QD-UBND,Quyết định 01 2019,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UBND Bình Định, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

195

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

01/QD-UBND,Quyết định 01 2019,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

196

Quyết định 01/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh An Giang

01/QD-UBND,Quyết định 01 2019,Tỉnh An Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

197

Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2019 về Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/QD-TANDTC,Quyết định 01 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Đánh giá công chức ,Phiếu đánh giá công chức,Phân loại công chức viên chức,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

198

Quyết định 01/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

01/QD-UBND,Quyết định 01 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

199

Quyết định 01/QĐ-BNV về Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2019

01/QD-BNV,Quyết định 01 2019,Bộ Nội vụ,Chương trình công tác,Chương trình công tác trọng tâm,Hoạt động của Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 01/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

200

Quyết định 134/2002/QĐ-UB phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Tuyến đường dọc mương Liễu Giai (đoạn Núi Trúc – Sơn tây) – Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

134/2002/QD-UB,Quyết định 134 2002,Thành phố Hà Nội,Tuyến đường dọc mương Liễu Giai,Đoạn Núi Trúc Sơn tây,Tỷ lệ 1-500,Chỉ giới đường đỏ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2002/QĐ-UB

Ban hành: 18/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141