Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 150880 văn bản

1

Quyết định 01/2002/QĐ-UB đặt tên đường mới do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2002/QD-UB,Quyết định 01 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Đặt tên đường mới,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 01/2002/QĐ-UB

Ban hành: 07/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

2

Quyết định 01/2002/QĐ-UB về Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

01/2002/QD-UB,Quyết định 01 2002,Thành phố Hà Nội,Đặt hàng mua nhà,Mua nhà đã xây dựng,Mua nhà,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2002/QĐ-UB Hà Nội,

Ban hành: 04/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

3

Quyết định 01/2002/QĐ-UB phê duyệt "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2005"

01/2002/QD-UB,Quyết định 01 2002,Tỉnh Cần Thơ,Đào tạo nghề lao động nông thôn ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2002/QĐ-UB Cần

Ban hành: 04/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

4

Chỉ thị 01/2002/CT-UB về việc tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2002/CT-UB,Chỉ thị 01 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2002/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ TẬP TRUNG PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

Ban hành: 16/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

5

Chỉ thị 01/2002/CT-UB về việc tăng cường quản lý, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

01/2002/CT-UB, Chỉ thị 01, Thành phố Hà Nội, Tài nguyên- Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2002/CT-UB Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, GIỮ GÌN VỆ SINH, BẢO

Ban hành: 02/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

6

Quyết định 2002/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

CT, PCT; - Như điều 3; - LĐVP, P. KT; - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Anh Minh PHỤ LỤC 01 DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM 2020 (Kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh) Đơn vị tính:

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

7

Quyết định 01/2002/QĐ-BKHCN về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/2002/QD-BKHCN,Quyết định 01 2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn,Tiêu chuẩn Việt Nam,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương tiện giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2007

8

Quyết định 01/2002/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

01/2002/QD-BNV,Quyết định 01,Bộ Nội vụ,Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa , Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ,Phê duyệt Điều lệ,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội ,phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp,Doanh nghiệp ngành nghề nông thôn Việt Nam ,Doanh nghiệp,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

9

Quyết định 01/2002/QĐ-BKHCNMT ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

01/2002/QD-BKHCNMT,Quyết định 01 2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi ,Phòng thí nghiệm trọng điểm,Quy chế tạm thời,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 31/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

10

Quyết định 01/2002/QĐ-BTS về việc cấm sử dụng một số hoá chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

01/2002/QD-BTS,Quyết định 01 2002,Bộ Thuỷ sản,Hóa chất cấm,Sản xuất Thủy sản,Kinh doanh Thủy sản,Kháng sinh cấm,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2002/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2002

Ban hành: 22/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 01/2002/QĐ-BXD về Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/2002/QD-BXD,Quyết định 01 2002,Bộ Xây dựng,Đảm bảo người tàn tật,Quy chuẩn xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2002/QĐ-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

12

Quyết định 01/2002/QĐ-BCN bãi bỏ Quyết định số 74/1999/-BCN về chuyển Công ty Phát triển Tin học Công nghệ và Môi trường thành doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

01/2002/QD-BCN,Quyết định 01 2002,Bộ Công nghiệp,Bãi bỏ,Công ty phát Triển công nghệ Môi trường,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 08/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Quyết định 01/QĐ-UBCĐQG năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

01/QD-UBCDQG,Quyết định 01 2020,Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam,Phát triển bền vững kinh tế biển đến 2045,Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển,Thương mại ỦY BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM -------- CỘNG

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

14

Quyết định 01/2002/QĐ-TTg thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực Bắc miền Trung trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/2002/QD-TTg,Quyết định 01 2002,Thủ tướng Chính phủ,Kiểm toán Nhà nước,Bắc miền Trung,Thành lập,Miền Trung,Kế toán - Kiểm toán THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

15

Quyết định 01/2002/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá do Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

01/2002/QD-BVHTT,Quyết định 01 2002,Bộ Văn hoá-Thông tin,Gia đình văn hóa,Làng văn hóa,Khu phố văn hóa,Quy chế công nhận danh hiệu,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2002/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2002

Ban hành: 02/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

16

Quyết định 01/2002/QĐ-CTUBBT quy định tạm thời giá bán các loại biểu mẫu, sổ sách về quản lý, đăng ký hộ tịch do tỉnh Bình Thuận ban hành

01/2002/QD-CTUBBT,Quyết định 01,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2002/QĐ-CTUBBT Phan

Ban hành: 02/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

17

Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

2002/QD-UBND,Quyết định 2002 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2002/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

18

Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2002/QD-UBND,Quyết định 2002 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2002/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

19

Quyết định 01/2006/QĐ-UB về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

01/2006/QD-UB,Quyết định 01 2006,Tỉnh Bắc Giang,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Mối quan hệ công tác,Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

20

Quyết định 01/2006/QĐ-UB về phê chuẩn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Thống Nhất do thành phố Hà Nội ban hành

01/2006/QD-UB,Quyết định 01,Thành phố Hà Nội,Công ty TNHH Nhà nước một thành viên ,Công ty TNHH Công viên Thống Nhất,Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ,Phê chuẩn Điều lệ Công ty ,Điều lệ công ty,Ban hành Điều lệ Công ty ,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162