Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 191127 văn bản

141

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

dài hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này có dán ảnh màu 04 cen-ti-mét x 06 cen-ti-mét, đóng dấu giáp lai (ảnh chụp trên phông nền màu trắng, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ); c) 01 ảnh màu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 2. Trong 05 ngày làm việc kể từ khi cấp thẻ,

Ban hành: 04/02/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

142

Chỉ thị 01/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh An Giang,Tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế,Tổng điều tra kinh tế tỉnh An Giang,Điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

143

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cúm gia cầm và các loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

--------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Nam, ngày 13 tháng 02 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH, BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ CÁC LOẠI MẦM BỆNH NGUY HIỂM KHÁC Ở GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu tháng 01/2020 đến

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

144

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Nghệ An,Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An,Tăng cường biện pháp phòng cháy rừng,Biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

145

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

---------------- Số: 01/CT-UBND Bắc Kạn, ngày 29 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

146

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2020 về sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đổi tên gọi các thôn tổ dân phố,Thành lập mới các thôn tổ dân phố,Sắp xếp sáp nhập các thôn tổ dân phố Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

147

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Bến Tre,Công tác xây dựng hệ thống pháp luật tỉnh Bến Tre,Nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật,Nâng cao chất lượng hoàn thiện hệ thống pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

148

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Dân tộc Tôn giáo I. Đại biểu đang công tác tại các tổ chức chính trị (cơ quan Đảng) 14 05 02 00 00 00 1. Văn phòng Tỉnh ủy 03 02 lãnh đạo; 01

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

149

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Phát hành Kỳ phiếu Ngân hàng,Chứng chỉ tiền gửi,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

150

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tết năm 2021. Điện ngày 05/01/2021 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

151

Quyết định 01/CT-UBND về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/CT-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tổ chức quản lý ngân sách nhà nước,Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước,Tổ chức quản lý ngân sách Vũng Tàu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

152

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Điện Biên ban hành

lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử. Kiểm soát tốt xuất nhập cảnh qua biên giới để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 6. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực về công tác bầu cử, có

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

153

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hà Nội

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV Hà Nội,Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng các cấp Hà Nội,Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

154

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05

Ban hành: 28/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2020

155

Chương trình 01/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 56/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025

01/CTr-UBND,Tỉnh Yên Bái,Thực hiện Nghị quyết 56/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

156

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Yên Bái,Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy Yên Bái,Tăng cường công tác cứu nạn cứu hộ tỉnh Yên Bái,Công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Yên Bái 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

157

Nghị quyết 01/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 76/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi Nghị quyết 76/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

158

Chỉ thị 01/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

159

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thủ trưởng cơ sở đào tạo liên tục thành lập Hội đồng thẩm định chương trình và tài liệu đào tạo liên tục. Hội đồng thẩm định có tối thiểu 05 thành viên gồm Chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, 01 ủy viên kiêm thư ký và các ủy viên khác. Trong đó, thành viên Hội đồng thẩm định không được là thành viên Ban soạn thảo chương trình, tài liệu đào tạo liên

Ban hành: 13/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

160

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Hòa Bình,Tăng cường công tác phòng chống thiên tai Hòa Bình,Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Hòa Bình,Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155