Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 191224 văn bản

121

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Hưng Yên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Hưng Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

122

Chỉ thị 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

01-CT/TW,Chỉ thị 01-CT 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần XIII,Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần XIII,Nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần XIII,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

123

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Rà phá bom mìn vật nổ tỉnh Quảng Ninh,Công tác rà phá bom mìn,Công tác rà phá bom mìn vật nổ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

124

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn điện; an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ do tỉnh Hòa Bình ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5/CT-UBND Hòa Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

125

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Thành phố Cần Thơ,Học kỳ II ngành Giáo dục Cần Thơ,Nhiệm vụ học kỳ II ngành Giáo dục Cần Thơ,Kế hoạch Học kỳ II ngành Giáo dục Đào tạo 2019 2020,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

126

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 3 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHIÊM KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, VĂN HÓA CÔNG SỞ, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

127

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành

01/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Tài chính,Sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền,Quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền,Lệ phí cấp giấy chứng nhận kênh chương trình nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

128

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên

CHỈ THỊ VỀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN Thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

129

Chỉ thị 05/CT-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

đầu tư đã cam kết (theo lộ trình từ ngày 25-30 của tháng cuối quý, Sở KHĐT chủ động phối hợp với Sở Tài chính, KBNN tỉnh đối chiếu số liệu giải ngân của các chủ đầu tư tại các cơ quan; từ ngày 01-05 của tháng kế tiếp đối chiếu, rà soát với báo cáo của các chủ đầu tư; từ ngày 05-10 tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định điều chuyển). - Tổng hợp

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

130

Nghị quyết 129/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên 05 tuyến đường, 09 tuyến phố và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN 05 TUYẾN ĐƯỜNG, 09 TUYẾN PHỐ VÀ 01 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN QUÁN LÀO, HUYỆN YÊN ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

131

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Gia Lai,Công tác thu ngân sách nhà nước Gia Lai,Công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020,Gia Lai tăng cường công tác thu ngân sách,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

132

Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Bình Định,Công tác phòng chống thiên tai ,Công tác giảm nhẹ thiên tai,Công tác tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

133

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành

tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020; các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. - Hàng ngày, thường xuyên kiểm tra, rà soát các trường hợp có yếu tố

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

134

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở và Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

05/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Luật nhà ở,Quản lý nhà ở,Bất động sản maBỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 09/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

135

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành

phúc --------------- Số: 05/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ

Ban hành: 05/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

136

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt nghiêm túc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

137

Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2020 vể triển khai giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành

05/CT-BCT,Chỉ thị 05 2020,Bộ Công thương,Xuất khẩu nhập khẩu,Giải pháp tăng cường quản lý ,Vi rút Corona ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-BCT Hà Nội,

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

138

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành

01/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Quốc phòng,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục an ninh,Hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

139

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Thừa Thiên

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

140

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hạnh phúc --------------- Số: 01/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 05 tháng 02 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 16 (CHUYÊN ĐỀ) Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155