Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 191179 văn bản

101

Công điện 01/CĐ-UBQGVTE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em do Ủy ban quốc gia về trẻ em điện

01/CD-UBQGVTE,Công điện 01 2021,Ủy ban Quốc gia về trẻ em,Tăng cường biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em,Tăng cường biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em,Biện pháp phòng chống đuối nước xâm hại trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VỀ TRẺ EM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

102

Công điện 01/CĐ-BTTTT năm 2021 về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông điện

01/CD-BTTTT,Công điện 01 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ 2021,Khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ,Triển khai ứng phó với mưa lũ Bộ Thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

103

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Quảng Trị,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị,phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm Quảng Trị,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

104

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

05/01/2009; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Thông tư như sau[1]: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình Giáo dục mầm non. Điều 2.[2] Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 9 năm 2009 và thay thế Quyết định số 5205/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 13/04/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

105

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề điều năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn,Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Vĩnh Phúc,Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi đề điều,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

106

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự,Trách nhiệm công tố,Tăng cường trách nhiệm công tố để tránh oan sai,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

107

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

05/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Công An,Trình tự cấp thẻ Căn cước công dân,Trình tự cấp lại thẻ Căn cước công dân,Hợp nhất Thông tư trình tự đổi thẻ Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

108

Nghị quyết 05/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bổ sung)

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Danh mục dự án có thu hồi đất 2020,Dự án có thu hồi đất Vũng Tàu,Bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất Vũng Tàu,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

109

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về triển khai mở rộng nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Mở rộng nộp thuế điện tử cá nhân kinh doanh,Mở rộng nộp thuế cá nhân kinh doanh Quảng Ngãi,Triển khai mở rộng nộp thuế cá nhân kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

110

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Bắc Giang,Nâng cao công tác thi hành án hình sự Bắc Giang,Nâng cao công tác tái hòa nhập cộng đồng Bắc Giang,Công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập,Bảo hiểm,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

111

Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Công tác phòng chống thiên tai Khánh Hòa,Công tác tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2020,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

112

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, các ngành, các địa phương đã được triển khai tích

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

113

Hướng dẫn 01-HD/BDVTW về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 do Ban Dân vận Trung ương ban hành

01-HD/BDVTW,Hướng dẫn 01-HD 2021,Ban Dân vận Trung ương,Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021,Nhiệm vụ trọng tâm quy chế dân chủ ở cơ sở,Nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN DÂN VẬN ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

114

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ năm 2020 về nội dung về đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/HD-LDLD,Hướng dẫn 05 2020,Liên đoàn Lao động thành phố H,Hướng dẫn Đóng kinh phí đoàn phí công đoàn,Đóng đoàn phí công đoàn Liên đoàn Lao động,Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh kinh phí đoàn phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

115

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Thành phố Hà Nội,Biện pháp cấp bách,Bệnh do virus Corona ,Triển khai biện pháp cấp bách ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

116

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tập trung cao độ thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Vĩnh Long,Phòng chống dịch Covid-19 cấp bách Vĩnh Long,Phòng chống dịch Covid-19 hiện nay,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

117

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh An Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

118

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tăng cường vận động hiến máu tình nguyện,Vận động hiến máu tình nguyện Hồ Chí Minh,Tăng cường hiến máu tình nguyện Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

119

Nghị quyết 01/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích công cộng gồm 05 dự án; trong đó: - Tổng diện tích thu hồi: 13,14 ha; - Tổng kinh phí bồi thường: 27.911 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này). 2. Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

120

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Yên Bái,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Yên Bái, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109