Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 190806 văn bản

81

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Công tác phòng chống dịch COVID-19 Bắc Kạn,Phòng chống COVID-19 tình hình mới Bắc Kạn,Bắc Kạn tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

82

Công điện 05/CĐ-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành

05/CD-UBND,Công điện 05 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Công tác phòng chống dịch Covid 19 của Hà Nội,Phòng chống kiểm soát lây nhiễm Covid 19,Thể thao - Y tế CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 05/CĐ-UBND hồi 10 giờ 30 ngày 26/7/2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐIỆN - Giám đốc các

Ban hành: 26/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

83

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đê điều do Văn phòng Quốc hội ban hành

05/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020 LUẬT ĐÊ ĐIỀU Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

84

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bắc Giang,Chương trình phát triển nhà ở Bắc Giang 2030,Thông qua Chương trình phát triển nhà ở,Thông qua Chương trình phát triển nhà ở 2030,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

85

Nghị quyết 05/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Hà Nội

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Thành phố Hà Nội,Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế Hà Nội,Nhiệm vụ trọng tâm phát triển xã hội Hà Nội,Thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2020 Hà Nội,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

86

Công điện 05/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-TTg do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

05/CD-TCT,Công điện 05 2020,Tổng cục Thuế,Thu lệ phí trước bạ xe ô tô lắp ráp trong nước,Mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô trong nước đến hết 31/12/2020,Lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước đến hết 31/12/2020,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

87

Công điện 05/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

05/CD-LDTBXH,Công điện 05 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19,Biện pháp hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19,Phê duyệt hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do Covid,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

88

Quyết định 01/QĐ-HĐTĐ năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án

01/QD-HDTD,Quyết định 01 2021,Hội đồng thẩm định chuyển mục đích đất trồng lúa,Hội đồng thẩm định chuyển mục đích đất rừng phòng hộ,Hoạt động của Hội đồng thẩm định chuyển mục đích đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TRÌNH TTCP CHẤP THUẬN CHUYỂN MĐSD ĐẤT TRỒNG

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

89

Kết luận 01-KL/TW năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

01-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh,Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 01

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

90

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/VBHN-VKSTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi đua ngành Kiểm sát nhân dân,Thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

91

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSNDTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/VBHN-VKSNDTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi đua khen thưởng ngành kiểm sát,Thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

92

Chỉ thị 01/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công và phòng chống tham nhũng trong quá trình triển khai Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ THI CÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

93

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng kế hoạch phát triển xã hội tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

94

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Cà Mau,Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa Cà Mau,Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa 2020,Thực hiện đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu Cà Mau,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

95

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2020 về Quyết định chủ trương chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh An Giang,Điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng An Giang,Chuyển đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất,Quy hoạch phát triển rừng sản xuất An Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

96

Công điện 01/CĐ-BKHĐT năm 2021 về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện

01/CD-BKHDT,Công điện 01 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021,Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

97

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bảo vệ giá trị di tích văn hóa Vũng Tàu,Quản lý danh lam thắng cảnh Vũng Tàu 2020,Phát huy giá trị di tích lịch sử Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

98

Công điện 01/CĐ-UBQGVTE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em do Ủy ban quốc gia về trẻ em điện

01/CD-UBQGVTE,Công điện 01 2021,Ủy ban Quốc gia về trẻ em,Tăng cường biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em,Tăng cường biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em,Biện pháp phòng chống đuối nước xâm hại trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VỀ TRẺ EM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

99

Công điện 01/CĐ-BTTTT năm 2021 về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông điện

01/CD-BTTTT,Công điện 01 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ 2021,Khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ,Triển khai ứng phó với mưa lũ Bộ Thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

100

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Quảng Trị,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị,phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm Quảng Trị,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141