Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 191224 văn bản

61

Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2021 phê duyệt chủ trương Việt Nam ủng hộ Cam kết của các Nhà Lãnh đạo thế giới về Thiên nhiên nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh về Đa dạng sinh học trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 05/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG VIỆT NAM ỦNG HỘ CAM KẾT CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI VỀ THIÊN NHIÊN NHÂN DỊP HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG KHUÔN KHỔ KHÓA HỌP LẦN THỨ 75 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

62

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do tỉnh Cà Mau ban hành

phúc -------------------- Số: 05/KH-UBND Cà Mau, ngày 15 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2020/NĐ-CP NGÀY 24/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

63

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2021 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2021-2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

64

Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

05/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Tuyên Quang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tuyên Quang,Dự toán ngân sách nhà nước Tuyên Quang,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

65

Kế hoạch 05/KH-UBND về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021

Số: 05/KH-UBND Ninh Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA, HẬU KIỂM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2021 Trong những năm qua, công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm đã được các Sở, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

66

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

- Hạnh phúc --------------- Số: 05/KH-UBND Phú Yên, ngày 12 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM, GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN Thực hiện Công văn số 5778/BNN-VPĐP ngày 24/8/2020 của Bộ Nông

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

67

Chương trình 05/CTr-UBND năm 2021 về triển khai Nghị quyết 39/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Giang ban hành

--------------- Số: 05/CTr-UBND Hà Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 39/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐH ngày 17/10/2020

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

68

Quyết định 05/QĐ-NHNN năm 2021 về Mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC CHẤM ĐIỂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỐNG ĐỐC

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

69

Quyết định 05/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020-2025 do Bộ Xây dựng ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG, GIAI ĐOẠN 2020-2025 BỘ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

70

Kế hoạch 05/KH-UBND triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số: 05/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN Thực hiện Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

71

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 05 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2020/QĐ-UBND, NGÀY 31/12/2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VĂN HOÁ CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

72

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 04 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BÃI BỎ THUỘC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM CHỦ

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

73

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

05/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông ,Hợp nhất Thông tư quản lý chất lượng viễn thông,Quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

74

Hướng dẫn số 6266/LS-LĐTBXH-TC về việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn do Liên sở Lao Động - Thương binh Xã hôi và Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6266/LS-LDTBXH-TC,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6266/LS-LĐTBXH-TC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2006 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN

Ban hành: 30/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

75

Hướng dẫn số 10738/2006/HD-LS về ghi nợ tiền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành

10738/2006/HD-LS,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10738/2006/HD-LS TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2006 HƯỚNG DẪN VỀ GHI NỢ TIỀN

Ban hành: 25/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

76

Quy chế phối hợp 05/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Hà Giang

05/QCPH-UBND,Quy chế 05 2020,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Hà Giang,Công tác quản lý khoáng sản tỉnh Yên Bái tỉnh Hà Giang,Quản lý cát sỏi lòng sông tỉnh Yên Bái tỉnh Hà Giang,Công tác quản lý khoáng sản quản lý cát sỏi lòng sông,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH YÊN BÁI - UBND TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

77

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thái tự nhiên đặc trưng của một vùng hoặc của quốc gia, quốc tế hoặc có ít nhất 01 loài sinh vật đặc hữu của Việt Nam hoặc có trên 05 loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; b) Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục; có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên, có giá trị du lịch sinh thái,

Ban hành: 26/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

78

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang (Khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

79

Nghị quyết 05/NQ-HĐBCQG năm 2020 về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

05/NQ-HDBCQG,Nghị quyết 05 2020,Hội đồng bầu cử quốc gia,Thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia,Phân công Hội đồng bầu cử quốc gia,Phân công thành viên Hội đồng bầu cử,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

80

Công hàm 323/NG-LS thông báo nhận được Công hàm 167/2001 về sẵn sàng ký Hiệp định miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và phổ thông với Việt Nam

Điều ước quốc tế 323 2001,Bộ Ngoại giao,323/NG-LS,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Số: 323/NG-LS Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại

Ban hành: 25/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106