Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 190922 văn bản

21

Hướng dẫn 12616/LS-TC-TĐKT năm 2008 về việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua khen thưởng do Sở Tài chính - Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12616/LS-TC-TDKT,Hướng dẫn 12616 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Sử dụng Quỹ thi đua khen thưởng,Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng,Quản lý Quỹ thi đua khen thưởng,Quỹ thi đua khen thưởng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIÊN SỞ TÀI CHÍNH – BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG -----

Ban hành: 04/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

22

Công điện 05/CĐ-BGTVT năm 2021 về tập trung ứng phó với cơn bão số 2 trên biển Đông do Bộ Giao thông vận tải điện

05/CD-BGTVT,Công điện 05 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tập trung ứng phó với cơn bão số 2 trên biển Đông,Ứng phó với cơn bão số 2 trên biển Đông,Công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 2 trên biển Đông,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 12/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

23

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2021 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Nâng cao chất lượng tuyên truyền của ngành Kiểm sát,Công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân,Tiếp tục đổi mới tuyên truyền của ngành Kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

24

Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

05/CT-BGTVT,Chỉ thị 05 2021,Bộ Giao thông vận tải,Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành,Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành,Tăng cường đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

25

Chương trình 05/CT-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 531/QĐ-TTg về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 5 năm 2021                                                CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 531/QĐ-TTG NGÀY 01/4/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC DỊCH VỤ CỦA VIỆT

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

26

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Thọ ban hành

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Phú Thọ,Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn,Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Phú Thọ 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

27

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Bắc Kạn,Tuyển sinh đại học Ngành Giáo dục Mầm non Bắc Kạn,Tuyển sinh cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non Bắc Kạn,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

28

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính do thành phố Cần Thơ ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Thành phố Cần Thơ,Tăng cường kỷ luật hành chính thành phố Cần Thơ,Tăng cường kỷ cương hành chính thành phố Cần Thơ,Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính Cần Thơ 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

29

Công điện 05/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CĐ-UBND Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2021 CÔNG ĐIỆN VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SAU KỲ NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI điện:

Ban hành: 02/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

30

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ngành giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Bắc Ninh,Tuyển sinh Đại học ngành giáo dục mầm non Bắc Ninh,Tuyển sinh Cao đẳng ngành giáo dục mầm non Bắc Ninh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

31

Công điện 05/CĐ-TCT triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế điện

05/CD-TCT,Công điện 05 2021,Tổng cục Thuế,Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng,Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp,Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

32

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Bình Dương

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Bình Dương,Chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp tỉnh Bình Dương,Công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông Bình Dương,Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông tỉnh Bình Dương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

33

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Lào Cai,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến 2025,Phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai định hướng đến 2035,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai 2021,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

34

Hướng dẫn 05-HD/BTGTW năm 2021 về tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

05-HD/BTGTW,Hướng dẫn 05-HD 2021,Ban Tuyên giáo Trung ương,Hoạt động văn hóa tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội,Hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO -------- ĐẢNG

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

35

Chỉ thị 05/CT-BCT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Công thương ban hành

05/CT-BCT,Chỉ thị 05 2021,Bộ Công thương,Tăng cường công tác phòng chống thiên tai,Tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn,Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

36

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xét Tờ trình số 646/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 01/BC-HĐNĐ ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế “Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

37

Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2021 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

05/CT-BYT,Chỉ thị 05 2021,Bộ Y tế,Công tác tiêm chủng vắc xin COVID19,Tăng cường tiêm chủng vắc xin COVID19,Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

38

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Vũng Tàu,Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2020 2025,Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh Vũng Tàu 2020 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

39

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Tiền Giang,Quản lý thi hành xử lý vi phạm hành chính Tiền Giang,Tăng cường quản lý xử lý vi phạm hành chính Tiền Giang,Thi hành pháp luật xử lý vi phạm Tiền Giang,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

40

Nghi quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Đắk Nông,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Nông 2021,Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Đắk Nông,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38