Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 193757 văn bản

361

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024 (lần 1)

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Sửa đổi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND Lạng Sơn,Sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn 2020 2024,Sửa đổi Bảng giá đất giai đoạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

362

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Phú Yên,Đẩy mạnh công tác gia đình tỉnh Phú Yên,Phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Phú Yên,Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

363

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1/CT-UBND Hòa Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

364

Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Cao Bằng,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 01/CT-UBND Cao Bằng, ngày 15

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

365

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Hậu Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản của Ủy ban Hậu Giang,Bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

366

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Cao Bằng,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực Tài nguyên,Bãi bỏ văn bản pháp luật Cao Bằng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

367

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Đắk Nông,Quyền hạn của Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông,Nhiệm vụ của Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông,Chức năng của Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

368

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Quyết định về Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 01 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quy chế tổ chức phát hành,Cấp sử dụng quản lý mã số,Thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

369

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển doanh nghiệp,Công nghệ,Giải pháp thúc đẩy,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-TTg Hà

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

370

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Quảng Bình,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển tỉnh Quảng Bình,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển Quảng Bình 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

371

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Kon Tum,Tăng cường vai trò Thủ trưởng sở ban ngành Kon Tum,Tăng cường vai trò của Chủ tịch Ủy ban huyện,Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng sở ban ngành,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

372

Kế hoạch 01/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

01/KH-UBND,Tỉnh Trà Vinh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 01/KH-UBND Trà Vinh, ngày 13 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

373

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức của Quỹ phòng chống thiên tai,Quy chế hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai,Hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

375

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng Quảng Ngãi,Quy mô công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn,Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tỉnh Quảng Ngãi,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

376

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Quảng Trị,Quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp tỉnh Quảng Trị,Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh đa cấp,Quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

377

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở tỉnh Ninh Thuận,Cập nhật cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản,Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

378

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Hạnh phúc --------------- Số: 05/2021/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2016/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI THỰC HIỆN

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

379

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2021/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP, CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

380

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64