Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 193647 văn bản

341

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai Quảng Ngãi,Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai Quảng Ngãi,Quản lý phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI --------

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

342

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian xác định tình trạng nghiện và làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Định

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Bình Định,Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy,Sử dụng trái phép chất ma túy tỉnh Bình Định,Thủ tục áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

343

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Hưng Yên,Sửa đổi Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên,Quản lý điểm truy nhập Internet công cộng tỉnh Hưng Yên,Quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

344

Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

05/2021/TT-BGDDT,Thông tư 05 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông kèm 15/2020/TT-BGDĐT,Sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

345

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

VP. TN_VP6_07.QĐ TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tống Quang Thìn QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

346

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Điện Biên,Định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Điện Biên,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Điện Biên,Định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế đối với cơ quan,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

347

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2021/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 10 tháng 03 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2008/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

348

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Bến Tre,Danh mục trong mua sắm tài sản tập trung Bến Tre,Trách nhiệm mua sắm tài sản tập trung Bến Tre,Bỏ một số danh mục mua sắm tài sản tập trung,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

349

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1) do tỉnh Hậu Giang ban hành

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công lần 1,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

350

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024 (lần 1)

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Sửa đổi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND Lạng Sơn,Sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn 2020 2024,Sửa đổi Bảng giá đất giai đoạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

351

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Thực hiện nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

352

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 01/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THUYỀN VIÊN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên

Ban hành: 05/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

353

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện do Bộ Công Thương ban hành

01/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Công thương,Nghiên cứu phụ tải điện ,Phương pháp,Trình tự BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 05/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

354

Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) do Bộ Xây dựng ban hành

người lao động (CBCNV), Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể sau: 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

355

Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội ban hành

THỨ TRƯỞNG Lê Văn Thanh [1] Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020. [2] Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01

Ban hành: 02/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

356

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội

của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020; của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Thành phố về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút

Ban hành: 02/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

357

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Hậu Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản của Ủy ban Hậu Giang,Bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

358

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Cao Bằng,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực Tài nguyên,Bãi bỏ văn bản pháp luật Cao Bằng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

359

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Đắk Nông,Quyền hạn của Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông,Nhiệm vụ của Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông,Chức năng của Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

360

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Tuyên Quang ban hành

chỉ thị: 1. Chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020 và các nội

Ban hành: 01/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188