Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 193499 văn bản

321

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Long An,Chính sách dân số tỉnh Long An 2021 2025,Công tác dân số tỉnh Long An 2021,Chính sách dân số tỉnh Long An,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

322

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Bộ Xây dựng ban hành

30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 05 năm. 2.

Ban hành: 04/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

323

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế quản lý,Cán bộ công chức,Cán bộ viên chức,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01

Ban hành: 04/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

324

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01 bộ và nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực Công Thương - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra, thẩm định, cấp giấy phép sử dụng VLNCN; trường hợp không cấp phải trả lời

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

325

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về giao nhiệm vụ thu, chi cho thành phố Thủ Đức và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao nhiệm vụ thu chi cho thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh,Tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách,Phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách Thủ Đức,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

326

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Quảng Nam,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

327

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Tiền Giang ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

328

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước

lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; Căn cứ khoản 2 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Thực hiện Thông báo kết luận số 3921-TB/TU ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 09/2020 (ngày 05/6/2020); Kết luận số

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

329

Hướng dẫn 01/HD-UBND về công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/HD-UBND,Hướng dẫn 01 2020,Tỉnh Phú Yên,Công tác gia đình tỉnh Phú Yên,Công tác gia đình năm 2020,Công tác gia đình tỉnh Phú Yên năm 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

330

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Thành phố Hà Nội,Sáp nhập,Đặt tên phố,Đổi tên thôn,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

331

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Sơn La ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 15/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

332

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Bình Định

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Bình Định,Vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Bình Định,Dự án Phát triển tích hợp thích ứng Bình Định,Phát triển tích hợp thích ứng,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

333

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Bến Tre,Hỗ trợ cho người dân chăm sóc vườn dừa sau hạn mặn,Hỗ trợ cho người dân chăm sóc vườn dừa tỉnh Bến Tre,Hỗ trợ cho người dân khôi phục vườn dừa sau hạn mặn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

334

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

335

Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành

qua đào tạo, trong đó, có trên 60% qua đào tạo cao đẳng, đại học). Kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo, củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng theo phân cấp; tăng cường

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

336

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi giá dịch vụ tối đa sử dụng phà tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi Quyết định 35/2017/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quyết định 35/2017/QĐ-UBND,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

337

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông do thành phố Cần Thơ ban hành

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Thành phố Cần Thơ,Bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND Cần Thơ,Bãi bỏ nội dung chi hoạt động khuyến nông Cần Thơ,Bãi bỏ mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông Cần Thơ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

338

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Trà Vinh,Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tỉnh Trà Vinh,Chế độ báo cáo định kỳ tỉnh Trà Vinh 2021,Thực hiện báo cáo định kỳ Trà Vinh 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

339

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Thành phố Đà Nẵng,Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Đà Nẵng,Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Đà Nẵng,Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

340

Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

05/2021/TT-BGDDT,Thông tư 05 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông kèm 15/2020/TT-BGDĐT,Sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104