Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 193755 văn bản

281

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Quảng Bình

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Quảng Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Bình, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

282

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

283

Kế hoạch 01/KH-BCĐ năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/KH-BCD,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19,Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Tài nguyên,Hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh Bộ Tài nguyên,Thể thao - Y tế BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

284

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Giải ngân các nguồn vốn đầu tư tỉnh Bắc Kạn,Công tác chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn đầu tư,Chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

285

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy tỉnh Tuyên Quang,Quản lý vị trí việc làm tỉnh Tuyên Quang,Quản lý số lượng cán bộ công chức tỉnh Tuyên Quang,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

286

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong tình hình mới do thành phố Cần Thơ ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Thành phố Cần Thơ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

287

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 64/2014/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Nghị quyết 64/2014/NQ-HĐND tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên đến 2020,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

288

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng tỉnh Khánh Hòa,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Khánh Hòa,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng Khánh Hòa 2021,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

289

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Vận động,Hiến máu tình nguyện ,Vận động hiến máu tình nguyện,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

290

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về tạm thời mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chánh, Phó Văn phòng và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; - Lưu: VT, TH(01).L(100). KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Bình PHỤ LỤC MỨC GIÁ TẠM THỜI DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 (Kèm theo Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 5 năm

Ban hành: 16/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

291

Công điện 01/CĐ-CTUBND năm 2020 về triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/CD-CTUBND,Công điện 01 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Biện pháp phòng chống Covid 19 Vĩnh Phúc,Vĩnh Phúc triển khai phòng chống Covid 19,Công tác phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

292

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do tỉnh Bạc Liêu ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Khắc phục khai thác hải sản bất hợp pháp Bạc Liêu,Chống khai thác hải sản không theo quy định Bạc Liêu,Khắc phục hạn chế chống khai thác hải sản trái phép,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

293

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Bình Phước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bình Phước, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

294

Công điện 01/CĐ-UBND năm 2020 về diễn biến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng do thành phố Hà Nội ban hành

01/CD-UBND,Công điện 01 2020,Thành phố Hà Nội,Ổ dịch,Hạn chế việc lây lan,Bệnh viện Bạch Mai,Thể thao - Y tế CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 01/CĐ-UBND hồi 19 giờ 00 ngày 28/3/2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐIỆN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố; - Chủ

Ban hành: 28/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

295

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm c Mục 1.2 Khoản 1 Điều 1 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quyết định 29/2014/QĐ-UBND Yên Bái,Sửa đổi mức tỷ lệ phần trăm xác định đơn giá thuê đất,Sửa đổi Đơn giá thuê đất có mặt nước Yên Bái,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

296

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đề điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 do tỉnh Hòa Bình ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Hòa Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

297

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2019 về bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công,Bổ sung dự án mới vào kế hoạch đầu tư công,Dự án trong kế hoạch đầu tư công Khánh Hòa,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

298

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp,Hỗ trợ liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp Bà Rịa,Hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vũng Tàu,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

299

Thông tư 05/2021/TT-BYT quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 05/2021/TT-BYT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

300

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

01/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Y tế,Hợp nhất Nghị định quản lý trang thiết bị y tế,Quản lý trang thiết bị y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 01

Ban hành: 16/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64