Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 193483 văn bản

221

Kế hoạch 05/KH-UBND về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

05/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH KIỂM

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

222

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

--------------- Số: 05/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030 Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

223

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2020 về thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận một cửa các cấp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

--------------- Số: 05/KH-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC THEO NGÀNH DỌC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

224

Kế hoạch 05/KH-UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2020

/KH-UBND Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

225

Kế hoạch 05/KH-UBND về thực hiện Quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

phúc --------------- Số: 05/KH-UBND Nghệ An, ngày 07 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LẬP, KIỂM TRA HỒ SƠ, XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

226

Quyết định 05/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ hoán đổi danh mục; Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

227

Quyết định 05/QĐ-UBND về danh mục dự án khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp và dự án ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020 (Đính kèm Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/01/2020) STT Tên công trình/Dự án Ký hiệu quy hoạch Địa điểm

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

228

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 02 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC NĂM 2019 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

229

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ

05/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

230

Quy chế phối hợp 01/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai

01/QCPH-UBND,Quy chế 01 2020,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Yên Bái,Công tác quản lý khoáng sản tỉnh Yên Bái tỉnh Lào Cai,Quản lý cát sỏi lòng sông tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai,Công tác quản lý khoáng sản quản lý cát sỏi lòng sông,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH YÊN BÁI - UBND TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

231

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

05/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung bởi:

Ban hành: 01/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

232

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 05/CT-UBND Trà Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 15/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

233

Hướng dẫn 518/HD.LS-TC-NN&PTNT thực hiện Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

518/HD.LS-TC-NN&PTNT,Hướng dẫn 518 2009,Tỉnh Nghệ An,Thực hiện quyết định 19/2009/QĐ-UBND Nghệ An,Đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn,Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp nông thôn,Đầu tư UBND TỈNH NGHỆ AN LIÊN SỞ: NN & PTNT-TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

234

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

cho mỗi vị trí đất tại điểm điều tra đối với từng loại đất theo mẫu biểu từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 05 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. Ngoài các nội dung điều tra, khảo sát quy định tại Điểm này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể bổ sung các thông tin khác vào phiếu điều tra để đáp ứng yêu cầu xây dựng bảng giá đất tại địa

Ban hành: 12/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

235

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 8 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

236

Quyết định 1307/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình ban hành mới, sửa đổi 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1307/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 11 tháng 6 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT 01 QUY TRÌNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI 05 QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

237

Quyết định 01/QĐ-UBCĐQG năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

01/QD-UBCDQG,Quyết định 01 2020,Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam,Phát triển bền vững kinh tế biển đến 2045,Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển,Thương mại ỦY BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM -------- CỘNG

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

238

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (01/01/2015-31/12/2019) ÁP DỤNG CHO NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

239

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2019-2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Bắc Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bắc Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

240

Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (01/01/2015-31/12/2019) ÁP DỤNG CHO NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104