Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 191120 văn bản

201

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ,Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Kon Tum,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

202

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Chính phủ ban hành

01/NQ-CP,Nghị quyết 01 2021,Chính phủ,Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2021,Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021,Phát triển kinh tế và Dự toán ngân sách nhà nước 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

203

Kế hoạch 01/KH-UBND về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

01/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Lạng Sơn,Triển khai công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

204

Quyết định 01/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 01/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

205

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Tăng cường kỷ luật trong cơ quan hành chính Thanh Hóa,Kỷ luật trong cơ quan hành chính Thanh Hóa,Kỷ cương trong cơ quan nhà nước Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

206

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Thái Bình,Phân công công việc của Chủ tịch Ủy ban Thái Bình,Phân công công việc Phó Chủ tịch Ủy ban Thái Bình,Phân công công việc Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

207

Quyết định 01/QĐ-UBND thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

208

Quyết định 01/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Quảng Trị,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Trị,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Trị 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

209

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

--------------- Số: 05/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030 Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

210

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2020 về thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận một cửa các cấp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

--------------- Số: 05/KH-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC THEO NGÀNH DỌC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

211

Kế hoạch 05/KH-UBND về thực hiện Quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

phúc --------------- Số: 05/KH-UBND Nghệ An, ngày 07 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LẬP, KIỂM TRA HỒ SƠ, XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

212

Kế hoạch 05/KH-UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2020

/KH-UBND Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

213

Quyết định 05/QĐ-UBND về danh mục dự án khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp và dự án ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020 (Đính kèm Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/01/2020) STT Tên công trình/Dự án Ký hiệu quy hoạch Địa điểm

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

214

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 02 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC NĂM 2019 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

215

Quyết định 05/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ hoán đổi danh mục; Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

216

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ

05/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

217

Quy chế phối hợp 01/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai

01/QCPH-UBND,Quy chế 01 2020,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Yên Bái,Công tác quản lý khoáng sản tỉnh Yên Bái tỉnh Lào Cai,Quản lý cát sỏi lòng sông tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai,Công tác quản lý khoáng sản quản lý cát sỏi lòng sông,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH YÊN BÁI - UBND TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

218

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

05/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung bởi:

Ban hành: 01/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

219

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 05/CT-UBND Trà Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 15/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

220

Hướng dẫn 518/HD.LS-TC-NN&PTNT thực hiện Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

518/HD.LS-TC-NN&PTNT,Hướng dẫn 518 2009,Tỉnh Nghệ An,Thực hiện quyết định 19/2009/QĐ-UBND Nghệ An,Đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn,Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp nông thôn,Đầu tư UBND TỈNH NGHỆ AN LIÊN SỞ: NN & PTNT-TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224