Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 007/QĐ-KTSTQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 188336 văn bản

1

Quyết định 007/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

007/2010/QD-UBND,Quyết định 007 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Phòng Quản lý đô thị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

2

Quyết định 007/2007/QĐ-BCT bổ sung Quyết định 1420/2004/-BTM về Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

007/2007/QD-BCT,Quyết định 007 2007,Bộ Công thương,Cấp giấy chứng nhận,Xuất xứ hàng hóa Việt Nam,Mậu dịch tự do ASEAN,Mậu dịch tự do,Khu vực AFTA,Bổ sung,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2007

3

Quyết định 1564/TCHQ/QĐ/KTSTQ ban hành Quy trình nghiệp vụ phúc tập hồ sơ hải quan và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1564/TCHQ/QD/KTSTQ,Quyết định 1564 2003,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra sau thông quan,Hồ sơ hải quan,Quy trình nghiệp vụ,Phúc tập hồ sơ hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 02/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

4

Quyết định 134/2004/QĐ-TCHQ-KTSTQ về Quy chế thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

134/2004/QD-TCHQ-KTSTQ,Quyết định 134 2004,Tổng cục Hải quan,Quản lý thông tin,Kiểm tra sau thông quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2004/QĐ-TCHQ-KTSTQ Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2011

5

Thông tư 007-TT-1966 hướng dẫn Quyết định 84-CP-1966 về một số chính sách đối với lực lượng vận tải nhân dân và xếp dỡ huy động đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch của Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành

007-TT,Thông tư 007-TT 1966,Bộ Giao thông vận tải,Lực lượng vận tải xếp dỡ,Vận tải xếp dỡ,Lao động - Tiền lương BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 007-TT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 15/11/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

6

Thông tư 007-TTg năm 1957 về thể lệ cất nhà dưới đường giây điện cao thế Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình do Phủ thủ tướng ban hành

007-TTg,Thông tư 007-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Cất nhà dưới dây điện,Thể lệ cất nhà,Xây dựng - Đô thị PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 007-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 1957

Ban hành: 11/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2007

7

Quyết định 811/-TCHQ năm 2012 về Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác và ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp phục vụ kiểm tra sau thông quan và quản lý rủi ro - STQ01 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

811/QD-TCHQ,Quyết định 811 2012,Tổng cục Hải quan,Quy chế tạm thời,Hệ thống thông tin Quản lý,Kiểm tra sau thông quan,Quản lý rủi ro,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

8

Quyết định 156/-TCHQ phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nội bộ của Tổng cục Hải quan năm 2018

156/QD-TCHQ,Quyết định 156 2018,Tổng cục Hải quan,Phê duyệt kế hoạch,Kế hoạch kiểm tra,Phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

9

Quyết định 3949/-TCHQ năm 2013 về Quy trình thẩm định, công nhận, đánh giá lại, gia hạn tạm đình chỉ, đình chỉ và quản lý doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

3949/QD-TCHQ,Quyết định 3949 2013,Tổng cục Hải quan,Doanh nghiệp ưu tiên,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3949/-TCHQ Hà Nội,

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

10

Quyết định 762/-TCHQ Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2017 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

762/QD-TCHQ,Quyết định 762 2017,Tổng cục Hải quan,Hiện đại hóa,Hiện đại hóa ngành hải quan,Ngành Hải quan ,Hỗ trợ hoạt động cải cách,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

11

Quyết định 1723/-TCHQ năm 2018 về yêu cầu năng lực lĩnh vực Kiểm tra sau thông quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1723/QD-TCHQ,Quyết định 1723 2018,Tổng cục Hải quan,Yêu cầu năng lực cán bộ ,Kiểm tra sau thông quan,Năng lực,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1723/

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2018

12

Quyết định 2018/-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2018/QD-TCHQ,Quyết định 2018 2016,Tổng cục Hải quan,Công nhận doanh nghiệp ưu tiên,Doanh nghiệp ưu tiên,Chế độ doanh nghiệp ưu tiên ,Áp dụng chế độ ưu tiên ,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

13

Quyết định 1986/-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1986/QD-TCHQ,Quyết định 1986 2016,Tổng cục Hải quan,Thí điểm thủ tục hải quan điện tử,Công nhận doanh nghiệp ưu tiên,Thắc mắc thủ tục hải quan,Doanh nghiệp ưu tiên,Chế độ doanh nghiệp ưu tiên ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

14

Quyết định 1917/-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1917/QD-TCHQ,Quyết định 1917 2016,Tổng cục Hải quan,Doanh nghiệp ưu tiên,Chế độ doanh nghiệp ưu tiên ,Công nhận doanh nghiệp ưu tiên,Áp dụng chế độ ưu tiên ,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

15

Chỉ thị 7180/CT-TCHQ năm 2019 về chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

KTSTQ/Kết luận KTSTQ lên hệ thống STQ_01 theo đúng quy định tại Quyết định số 811/-TCHQ ngày 12/4/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Trường hợp không thực hiện cập nhật thông tin sẽ thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm công chức, lãnh đạo theo quy định về quản lý công vụ của ngành Hải quan. Giao Cục Kiểm tra sau thông quan kiểm tra, giám

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

16

Quyết định 116/-TCHQ về Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2018 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

KTSTQ theo quy định mới từ Tổng cục (Cục KTSTQ) đến các Cục Hải quan. 1. Bộ máy tổ chức theo mô hình mới 05 Phòng, 03 Chi cục tiếp tục được kiện toàn. 2. Thực hiện tham mưu về công tác Kiểm tra sau thông quan đối với các Cục Hải quan không có Chi cục KTSTQ theo số 4291/-TCHQ ngày 12/12/2016. Tháng 1

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

17

Quyết định 2051/-TCHQ năm 2014 gia hạn chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2051/QD-TCHQ,Quyết định 2051 2014,Tổng cục Hải quan,Áp dụng chế độ ưu tiên ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2051/-TCHQ Hà

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

18

Quyết định 1314/-TCHQ năm 2011 về hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1314/QD-TCHQ,Quyết định 1314 2011,Tổng cục Hải quan,Chỉ số đánh giá hoạt động hải quan,Hệ thống chỉ số đánh giá ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2011

19

Thông báo 5339/TB-TCHQ năm 2016 đính chính Quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

5339/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016 THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Do sơ suất trong soạn thảo, Tổng cục Hải quan đính chính Điều 1 tại Quyết định số 1535/-TCHQ ngày 27/5/2016 với nội dung cụ thể như sau:

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

20

Quyết định 4248/-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

4248/QD-UBND,Quyết định 4248 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa Thái Nguyên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243