Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 003/QĐ-KTSTQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 188559 văn bản

1

Quyết định 003/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

003/2011/QD-UBND,Quyết định 003 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Phòng Kinh tế,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

2

Quyết định 003/2010/QĐ-UBND về Quy chế sửa đổi tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

003/2010/QD-UBND,Quyết định 003 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế sửa đổi,Tổ chức và hoạt động,Phòng Tài nguyên và Môi trường ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2011

3

Quyết định 003/2007/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định 36/2007/-BCN phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

003/2007/QD-BCT,Quyết định 003 2007,Bộ Công thương,Ngành da giầy,Quy hoạch phát triển,Sửa đổi quyết định,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 003/2007/QĐ

Ban hành: 11/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

4

Quyết định 02/2019/-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 003/2009/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 003/2009/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

5

Quyết định 1564/TCHQ/QĐ/KTSTQ ban hành Quy trình nghiệp vụ phúc tập hồ sơ hải quan và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1564/TCHQ/QD/KTSTQ,Quyết định 1564 2003,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra sau thông quan,Hồ sơ hải quan,Quy trình nghiệp vụ,Phúc tập hồ sơ hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 02/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

6

Quyết định 134/2004/QĐ-TCHQ-KTSTQ về Quy chế thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

134/2004/QD-TCHQ-KTSTQ,Quyết định 134 2004,Tổng cục Hải quan,Quản lý thông tin,Kiểm tra sau thông quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2004/QĐ-TCHQ-KTSTQ Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2011

7

Thông tư 03-TT/LB năm 1979 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra của công nhân, viên chức tại các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp hành chính của Nhà nước do Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ và Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

003-TT/LB,Thông tư 003-TT 1979,Tổng Công đoàn Việt Nam,Thanh tra Chính phủ,Ban thanh tra,Công nhân viên chức,Bộ máy hành chính TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - UỶ BAN THANH TRA CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 07/11/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

8

Nghị định 003-TTg năm 1960 về việc sát nhập ba xã Chính nghĩa, Sông Lô, Trưng vương thuộc huyện Hạc trì vào thị xã Việt trì, tỉnh Phú thọ do Thủ Tướng ban hành

003-TTg,Nghị định 003-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Sáp nhập xã,Tỉnh Phú Thọ,Xã Chính nghĩa,Xã Sông Lô,Xã Trưng Vương,Huyện Hạc trì,Thị xã Việt trì,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 003

Ban hành: 02/01/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

9

Sắc luật số 003/SLT về việc về quyền tự do xuất bản do Chủ tịch nước ban hành

003/SLT,Sắc luật 003 1957,Chủ tịch nước,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH NƯỚC ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 003/SLT Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 1957 NGHỊ QUYẾT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1957

Ban hành: 18/06/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

10

Thông tư liên bộ 03-TT/LB năm 1961 về thanh toán tiền bán thóc và hiện vật khác của Tài chính thu về thuế nông nghiệp và giao cho ngành Lương thực do Tổng cục lương thực, Ngân hàng nhà nước và Bộ Tài chính ban hành.

003-TT/LB,Thông tư liên tịch 003-TT 1961,Bộ Tài chính,Ngân hàng Nhà nước,Tổng Cục lương thực,Tài chính thu,Thuế Nông nghiệp,Thanh toán tiền bán thóc,Ngành lương thực,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - TỔNG CỤC LƯƠNG THỰC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Ban hành: 05/05/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

11

Thông báo 4626/TB-SNV về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4626/TB-SNV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2020 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN NĂM 2020 Căn cứ Quyết định số 1086/-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

12

Luật về quyền tự do hội họp 1957

Luật 101-SL 1957,Quốc hội,Luật Tự do hội họp,Luật quyền tự do hội họp,Quyền tự do hội họp,Tự do hội họp,101-SL/L.003,Quyền dân sự LUẬT SỐ 101-SL/L.003 NGÀY 20-5-1957 QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ DO HỘI HỌP CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA SẮC LỆNH: Nay ban bố luật quy định quyền tự do hội họp đã được Quốc hội

Ban hành: 20/05/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

13

Quyết định 811/-TCHQ năm 2012 về Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác và ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp phục vụ kiểm tra sau thông quan và quản lý rủi ro - STQ01 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

811/QD-TCHQ,Quyết định 811 2012,Tổng cục Hải quan,Quy chế tạm thời,Hệ thống thông tin Quản lý,Kiểm tra sau thông quan,Quản lý rủi ro,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

14

Quyết định 4064/-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

4064/QD-UBND,Quyết định 4064 2020,Thành phố Hà Nội,Chỉ tiêu công chức làm việc tại sở Hà Nội 2020,Chỉ tiêu công chức làm việc tại Ủy ban quận Hà Nội,Phê duyệt chỉ tiêu công chức làm việc Hà Nội 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

15

Quyết định 484/-UBND về phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018

484/QD-UBND,Quyết định 484 2018,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 484/-UBND Bình Định, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

16

Quyết định 1623/2017/-TANDTC về Quy định Bộ mã số định danh cơ quan, đơn vị cá nhân trong ngành Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

1623/2017/QD-TANDTC,Quyết định 1623 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Mã định danh đơn vị hành chính,Danh sách mã định danh,Ngành Tòa án,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

17

Quyết định 156/-TCHQ phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nội bộ của Tổng cục Hải quan năm 2018

156/QD-TCHQ,Quyết định 156 2018,Tổng cục Hải quan,Phê duyệt kế hoạch,Kế hoạch kiểm tra,Phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

18

Quyết định 3949/-TCHQ năm 2013 về Quy trình thẩm định, công nhận, đánh giá lại, gia hạn tạm đình chỉ, đình chỉ và quản lý doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

3949/QD-TCHQ,Quyết định 3949 2013,Tổng cục Hải quan,Doanh nghiệp ưu tiên,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3949/-TCHQ Hà Nội,

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

20

Quyết định 177/-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

177/QD-UBND,Quyết định 177,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/-UBND Bắc Giang, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13