Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" a target= "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 75 văn bản

1

Thông báo 43/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (các Nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Dự án Kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số khoản vay 3761-VIE(COL)

indude: (i) areas selected for short-term trainings are areas in which there is a demand for skills, that are interesting to females and have the potential to provide them with decent employment and/or substantive increase in income; (ii) females are encouraged to enroll in the regular TVET and Training Institutions that target high skills jobs

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

2

Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận Hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a, ký tại Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2013. Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội (để báo cáo); - Văn phòng Chủ tịch nước (để báo

Ban hành: 24/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2013

3

Thông báo 16/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ (Các nghiệp vụ đặc biệt) cho Chương trình Đầu tư Phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số viện trợ 0636-VIE (SF)

Điều ước quốc tế 16 2019,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Ngân hàng Phát triển châu Á,Mạng lưới y tế cơ sở,Thông báo hiệu lực Hiệp định,Ngân hàng Phát triển Châu á,16/2020/TB-LPQT,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

4

Thông báo 15/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số khoản vay 3758-VN(COL)

Điều ước quốc tế 15 2019,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Ngân hàng Phát triển châu Á,Mạng lưới y tế cơ sở,Thông báo hiệu lực Hiệp định,Vùng khó khăn,15/2020/TB-LPQT,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

5

Thông báo 27/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính và Tài chính toàn diện, tiểu chương trình 1 giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á [3743-VIE (COL)]

Regulations, the Borrower shall furnish, or cause to be furnished, to ADB all such reports and information as ADB shall reasonably request concerning; (a) the Counterpart Funds and the use thereof; and (b) the implementation of the Program, including the accomplishment of the targets and carrying out of the actions set out in the Policy Letter.

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

6

Thông báo 08/2016/TB-LPQT hiệu lực của Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2015-2016

forecasting and warning system; - Improving the integrated cross-border assistance to migrant children victims of sexual abuse through a multilateral regional grant program, targeting Viet Nam, Cambodia and Laos. The program envisages strengthening the capacity of public institutions and civil society. 5. Cooperation in the fields of culture,

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

7

Thông báo 39/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề hải quan giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian

Điều ước quốc tế 39 2015,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-,Hiệp định hỗ trợ hành chính lẫn nhau,Hải quan,Hiệp định hợp tác hải quan,39/2017/TB-LPQT,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2017

8

Thông báo hiệu lực của Hiệp định tài chính giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu cho dự án "Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế giai đoạn II: hướng tới công bằng và chất lượng của dịch vụ y tế"

results of this programme will ensure the consolidation of macro-economic stability, continued improvement in Public Financial Management, increased public funds investment in the health sector, a high performance in achieving health sector plan (2011-2015) targets and a more operational and evidenced based health sector plan for the 2016-2020

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

9

Thông báo hiệu lực của Hiệp định tài chính "Chương trình hỗ trợ chính sách ngày Y tế giai đoạn II: Hướng tới Công bằng và Chất lượng của dịch vụ y tế giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu"

(2011-2015) targets and a more operational and evidenced based health sector plan for the 2016-2020 period. The specific following results would be expected: 1- Health financing ● The health insurance coverage of the near poor is increased, at least 2.5 million extra people from the near-poor will be covered by health insurance as of the

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

10

Thông báo hiệu lực của Biên bản ghi nhớ về cơ chế tiếp nhận điều dưỡng viên và hộ lý Việt Nam đủ tiêu chuẩn sang Nhật Bản giữa Việt Nam - Nhật Bản

to cooperate with the Government of Japan for the purpose of commencing Japanese language training programme in Viet Nam, which is of great importance for the accepting mechanism, in early 2012 as a target timeframe. 4. The two sides instructed the Sub-Committee to negotiate towards a legally binding document between Japan and Viet Nam on

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

11

Thông báo hiệu lực của Hiệp định cho Chương trình "Hỗ trợ chính sách ngành y tế" giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu

support: 100 000 Euro 2.2 The EU undertakes to finance a maximum of 39 250 000 Euro. The breakdown of the EU's financial contribution into budget headings is shown in the budget included in the Technical and Administrative Provisions in Annex II. ARTICLE 3 - THE BENEFICIARY'S CONTRIBUTION 3.1 The Beneficiary shall contribute zero

Ban hành: 06/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

13

Thông báo hiệu lực về Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam – Lúc-xăm-bua giai đoạn 2011 – 2015

The ICP targets poverty reduction through support to social sectors and, responding to the needs of a middle income country, to key economic areas through institutional capacity building and human resource development in the banking and finance sector and the hospitality and tourism industry. Whereas previous ICP support more specifically

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

14

Thông báo 38/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định "Chương trình hợp tác tài chính V" giữa Việt Nam - Tây Ban Nha (FCV-V)

a) The expression “Viet Nam” means the Government of the Socialist Republic of Viet Nam, b) The expression “Spain” means the Government of the Kingdom of Spain. c) The expression “MPI” means the Ministry of Planning and Investment of Viet Nam. d) The expression “MOF” means the Ministry of Finance of Viet Nam. e) The

Ban hành: 24/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

15

Thông báo hiệu lực của Bản Ghi nhớ về hợp tác phát triển phát thải thấp giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

and design a robust national inventory system that can remain in place over time, and • Use the updated national GHG inventory to identify near-term priority opportunities for emissions reductions for inclusion in future revisions of the GVN's National Target Program to Respond to Climate Change. c. Systems to collect, archive, and distribute

Ban hành: 21/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2012

16

Thông báo hiệu lực Hiệp định về tài trợ cho Dự án "Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tại các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận và Tuyên Quang" giữa Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế

Target Population through the adoption of strategies for enhancing credit access and encouraging local savings, as well as through the provision of technical assistance. The Project shall support the Women Development Support Fund (WDSF) in Ninh Thuan in order to extend their operations throughout the Project Area. A Women Economic Development Fund

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

17

Thông báo 51/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tài trợ cho Dự án "Thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh" giữa Việt Nam - Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD)

of sustainable livelihoods for the rural poor in a changing environment. 3. Objectives. The objective of the Project is to strengthen adaptive capacity of the Target Population to better contend with climate change. 4. Components. The Project shall consist of the three following Components. 4.1. Component 1 Building Adaptive Capacity. The

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

18

Thông báo hiệu lực Hiệp định về hợp tác phát triển về chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam 2013 - 2015 giữa Việt Nam - Đan Mạch

(hereafter referred to as “GoDK”) to contribute towards the funding of the Low Carbon Transition in Energy Efficiency (hereinafter referred to as the ‘Project’); WHEREAS GoDK has agreed to support the implementation of the project as defined in the Project Support Document with up to an amount of DKK 65 million on a grant basis (hereafter referred

Ban hành: 08/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

19

Quyết định 3130/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

CHT            Cộng hưởng từ CLVT          Chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) CTV            Thể tích đích lâm sàng (Clinical target volume) GPBL         Giải phẫu bệnh lý GTV            Thể tích khối u thô (Gross tumor volume) FDA           Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration)

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

20

Thông tư 43/2013/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN 54:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG XỬ LÝ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TỒN LƯU THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT National technical regulation on remediation target values of persistent organic pesticides according to land use Lời nói đầu QCVN 54:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250