Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" a target= "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61 văn bản

1

Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận Hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a, ký tại Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2013. Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội (để báo cáo); - Văn phòng Chủ tịch nước (để báo

Ban hành: 24/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2013

2

Thông báo 08/2016/TB-LPQT hiệu lực của Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2015-2016

forecasting and warning system; - Improving the integrated cross-border assistance to migrant children victims of sexual abuse through a multilateral regional grant program, targeting Viet Nam, Cambodia and Laos. The program envisages strengthening the capacity of public institutions and civil society. 5. Cooperation in the fields of culture,

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

3

Thông báo 39/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề hải quan giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian

Điều ước quốc tế 39 2015,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-,Hiệp định hỗ trợ hành chính lẫn nhau,Hải quan,Hiệp định hợp tác hải quan,39/2017/TB-LPQT,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2017

4

Thông báo hiệu lực của Hiệp định tài chính giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu cho dự án "Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế giai đoạn II: hướng tới công bằng và chất lượng của dịch vụ y tế"

results of this programme will ensure the consolidation of macro-economic stability, continued improvement in Public Financial Management, increased public funds investment in the health sector, a high performance in achieving health sector plan (2011-2015) targets and a more operational and evidenced based health sector plan for the 2016-2020

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

5

Thông báo hiệu lực của Hiệp định tài chính "Chương trình hỗ trợ chính sách ngày Y tế giai đoạn II: Hướng tới Công bằng và Chất lượng của dịch vụ y tế giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu"

(2011-2015) targets and a more operational and evidenced based health sector plan for the 2016-2020 period. The specific following results would be expected: 1- Health financing ● The health insurance coverage of the near poor is increased, at least 2.5 million extra people from the near-poor will be covered by health insurance as of the

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

6

Thông báo hiệu lực của Biên bản ghi nhớ về cơ chế tiếp nhận điều dưỡng viên và hộ lý Việt Nam đủ tiêu chuẩn sang Nhật Bản giữa Việt Nam - Nhật Bản

to cooperate with the Government of Japan for the purpose of commencing Japanese language training programme in Viet Nam, which is of great importance for the accepting mechanism, in early 2012 as a target timeframe. 4. The two sides instructed the Sub-Committee to negotiate towards a legally binding document between Japan and Viet Nam on

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

7

Thông báo hiệu lực của Hiệp định cho Chương trình "Hỗ trợ chính sách ngành y tế" giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu

support: 100 000 Euro 2.2 The EU undertakes to finance a maximum of 39 250 000 Euro. The breakdown of the EU's financial contribution into budget headings is shown in the budget included in the Technical and Administrative Provisions in Annex II. ARTICLE 3 - THE BENEFICIARY'S CONTRIBUTION 3.1 The Beneficiary shall contribute zero

Ban hành: 06/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

8

Thông báo hiệu lực về Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam – Lúc-xăm-bua giai đoạn 2011 – 2015

The ICP targets poverty reduction through support to social sectors and, responding to the needs of a middle income country, to key economic areas through institutional capacity building and human resource development in the banking and finance sector and the hospitality and tourism industry. Whereas previous ICP support more specifically

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

9

Thông báo 38/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định "Chương trình hợp tác tài chính V" giữa Việt Nam - Tây Ban Nha (FCV-V)

a) The expression “Viet Nam” means the Government of the Socialist Republic of Viet Nam, b) The expression “Spain” means the Government of the Kingdom of Spain. c) The expression “MPI” means the Ministry of Planning and Investment of Viet Nam. d) The expression “MOF” means the Ministry of Finance of Viet Nam. e) The

Ban hành: 24/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

10

Thông báo hiệu lực của Bản Ghi nhớ về hợp tác phát triển phát thải thấp giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

and design a robust national inventory system that can remain in place over time, and • Use the updated national GHG inventory to identify near-term priority opportunities for emissions reductions for inclusion in future revisions of the GVN's National Target Program to Respond to Climate Change. c. Systems to collect, archive, and distribute

Ban hành: 21/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2012

11

Thông báo hiệu lực Hiệp định về tài trợ cho Dự án "Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tại các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận và Tuyên Quang" giữa Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế

Target Population through the adoption of strategies for enhancing credit access and encouraging local savings, as well as through the provision of technical assistance. The Project shall support the Women Development Support Fund (WDSF) in Ninh Thuan in order to extend their operations throughout the Project Area. A Women Economic Development Fund

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

12

Thông báo 51/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tài trợ cho Dự án "Thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh" giữa Việt Nam - Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD)

of sustainable livelihoods for the rural poor in a changing environment. 3. Objectives. The objective of the Project is to strengthen adaptive capacity of the Target Population to better contend with climate change. 4. Components. The Project shall consist of the three following Components. 4.1. Component 1 Building Adaptive Capacity. The

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

13

Thông báo hiệu lực Hiệp định về hợp tác phát triển về chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam 2013 - 2015 giữa Việt Nam - Đan Mạch

(hereafter referred to as “GoDK”) to contribute towards the funding of the Low Carbon Transition in Energy Efficiency (hereinafter referred to as the ‘Project’); WHEREAS GoDK has agreed to support the implementation of the project as defined in the Project Support Document with up to an amount of DKK 65 million on a grant basis (hereafter referred

Ban hành: 08/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

14

Thông tư 43/2013/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN 54:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG XỬ LÝ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TỒN LƯU THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT National technical regulation on remediation target values of persistent organic pesticides according to land use Lời nói đầu QCVN 54:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

15

Thông báo hiệu lực Thỏa thuận Ký họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam - Ấn Độ 2013

They expressed the hope that these agreements would have a positive impact on achieving the trade target of US$ 100 billion by the year 2015 agreed at the 10th ASEAN - India Summit in Phnom Penh. Both sides welcomed the decision to co-chair the Expert Working Group on Humanitarian Mine Action under ADMM+. 49. The two sides reiterated their desire

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

16

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về thành lập Viện tăng trưởng xanh toàn cầu

of economic growth-green growth - that simultaneously targets economic performance and environmental sustainability, ultimately supporting the global paradigm shift towards a sustainable economy; Supporting the sustainable development of developing and emerging countries, including the poorest communities within those countries and the least

Ban hành: 21/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

17

Thông báo 58/2015/TB-LPQT hiệu lực về Khung chương trình quốc gia hợp tác giữa Việt Nam - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế giai đoạn 2016-2021

2013 - 2020, and the Viet Nam Sustainable Development Strategy for 2011 - 2020. The overall target foreseen is the economic restructuring carried out in association with the conversion of the growth model in line with a roadmap with proper steps so as to form an in-depth model of growth by 2020, guarantee growth quality, and improve the economy’s

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

18

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về Chương trình "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thố ng xúc tiến thương mại địa phương" giữa Việt Nam - Thụy Sỹ

sustainable economic growth by a better integration into the world trading system. Trade is recognized as an important driver of economic development and hence poverty reduction. The cooperation, therefore, is focusing on developing sustainable trade which creates jobs and generates income in dynamic but less developed regions of Vietnam by increasing

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

19

Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Chính phủ ban hành

(decision 1/CP.17) Adoption of a protocol, another legal instrument, or an agreed outcome with legal force under the Convention applicable to all Parties ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT Proposal by the President Draft decision -/CP.21 The Conference of the Parties, Recalling decision 1/CP.17 on the establishment

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

20

Thông báo 31/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Tuyên bố chung về cuộc họp nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 3 do Bộ Ngoại giao ban hành

promote the economic connectivity between the two countries in the spirit of the Strengthened Strategic Partnership, both sides agreed to encourage further expansion of trade and investment as follows: a. Set a new target for bilateral trade value from USD 15 billion to USD 20 billion by 2020; b. Set up an informal consultation

Ban hành: 23/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85