Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" "thông tư" "hướng dẫn" "Luật lao động" "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 2041 văn bản

161

Thông tư 100/2004/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

doanh nghiệp Nhà nước: Chí phí tiền lương phải trả cho người lao động được xác định căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn về chế độ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp theo quy định của Bộ Luật lao động. - Đối với các công ty khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc

Ban hành: 20/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

162

Thông tư 10/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc,

Ban hành: 24/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2009

163

Thông tư 110/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 169/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả do Bộ Tài chính ban hành

110/2004/TT-BTC,Thông tư 110 2004,Bộ Tài chính,Xử phạt hành chính,Lĩnh vực giá cả,Xử phạt hành chính giá cả,Hướng dẫn,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2004/TT-BTC Hà

Ban hành: 18/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

164

Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật. - Người bị thu hồi đất canh tác được xác định theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

165

Thông tư 15/2005/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và Thông tư 05/2004/TT-BLĐTBXH về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 1/1/1995 do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

13 tháng 10 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH) và Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 3 năm 2004 hướng

Ban hành: 09/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

166

Thông tư 20/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 39/2003/NĐ-CP về tuyển lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

20/2003/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2003/NĐ-CP NGÀY 18/4/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYỂN LAO ĐỘNG Thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật

Ban hành: 22/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

167

Thông tư liên tịch 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL hướng dẫn Quyết định 32/2011/QĐ-TTg về chế độ đối với huấn luyện, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

149/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH-BVHTTDL,Thông tư liên tịch 149 2012,Bộ Tài chính,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn Quyết định 32/2011/QĐ-TTg ,Chế độ đối với huấn luyện viên,Tập trung tập huấn thi đấu ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

168

Thông tư 72/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Bộ Tài chính ban hành

b) Đối với phụ cấp làm thêm giờ: phải tuân thủ quy định của Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 2. Chi tiền thưởng: thưởng thường xuyên, thưởng đột xuất (nếu có) và các chi phí liên quan đến khen thưởng theo quy định hiện hành đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban hành: 11/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

169

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non tại Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

từ ngày 01 tháng 8 năm 2011. 2. Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư liên tịch này: a) Cơ sở giáo dục mầm non dân lập thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với giáo viên theo quy định của Bộ Luật Lao động. b) Trường hợp cơ sở giáo dục mầm non dân lập tự bảo đảm kinh phí, được vận dụng chế độ tiền lương như đối với

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

170

Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003, Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2011

171

Thông tư 126/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 187/2004/NĐ-CP về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

126/2004/TT-BTC,Thông tư 126 2004,Bộ Tài chính,Chuyển công ty nhà nước thành cổ phần,Hướng dẫn,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 24/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

172

Nghị định 120/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh niên.

được miễn, giảm học phí học nghề theo quy định tại Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng

Ban hành: 23/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

173

Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo Nghị định 109/2002/NĐ-CP do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP, ngày 31/12/1994 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Ban hành: 03/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

174

Thông tư 35/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với Công ty nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty),

Ban hành: 13/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2009

175

Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

của Bộ luật Lao động. Chương II THẺ BẢO HIỂM Y TẾ Điều 5. Cấp thẻ bảo hiểm y tế 1. Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng thực hiện việc cấp thẻ BHYT đối với: a) Đối tượng quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 1 Thông tư này; b) Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư này, trên cơ sở ký hợp đồng đóng BHYT và cấp

Ban hành: 05/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

176

Thông tư liên tịch 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH hướng dẫn Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&DT-BLDTB&XH,Thông tư liên tịch 43 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Phòng thủ dân sự,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------

Ban hành: 31/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

177

Thông tư 04/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

lương tối thiểu qui định tại Thông t­ư số 05/2001/TT-BLĐTBXH nói trên để xác định chi phí tiền lương, lập dự toán công trình xây dựng hoặc chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích. 3/ Đối với doanh nghiệp xây dựng thang lư­ơng, bảng lư­ơng theo quy định của pháp luật lao động thì căn cứ vào mức l­ương tối thiểu 290.000

Ban hành: 17/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

178

Thông tư 07/2004/TT-BGDĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

07/2004/TT-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2004 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG Để triển khai thực hiện công tác thanh tra đối với trường phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục, căn cứ Nghị định số 101/2002/NĐ-CP ngày 10

Ban hành: 30/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

179

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính ban hành

đ­­­ường bộ đ­­­ư­­ợc giao (đối với tuyến đ­­ư­­­ờng đang thu phí hoặc tiếp nhận cơ sở vật chất của trạm (đối với tuyến đư­­­ờng mới đầu tư­­­­­ để thu phí). Thực hiện quản lý, sử dụng lao động, chi trả các khoản cho ng­­­­­ười lao động thu phí theo đúng quy định của Luật lao động và theo hợp đồng lao động. Thực hiện quản lý, sử dụng, sửa chữa, cải

Ban hành: 18/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

180

Thông tư 61/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 49/2003/TT-BTC hướng dẩn quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

tháng 8 năm 2005 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 61/2005/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 49/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003

Ban hành: 04/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7