Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" "thông tư" "hướng dẫn" "Luật lao động" "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 2041 văn bản

21

Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 81/CP và Nghị định 116/2004/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/CP hướng dẫn một số điều Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật do Bộ lao động-thương binh và xã hội - bộ tài chính - Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH, ĐỂ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/CP NGÀY 23/11/1995 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2004/NĐ-CP NGÀY 23/4/2004 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm

Ban hành: 19/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

22

Thông tư 32-TC/TCT-1996 hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dạy nghề theo quy định của Bộ Luật Lao động do Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1996 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32 TC/TCT NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THI HÀNH VIỆC MIỄN, GIẢM THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ các Luật thuế và các Pháp lệnh thuế hiện hành; Căn cứ các Nghị định số 90/CP ngày 15-12-1995 của Chính

Ban hành: 06/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

23

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2008 tăng cường thực hiện quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội do tỉnh Ninh Thuận ban hành

việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH; Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN; Nghị định số 190/2007/NĐ-CP và Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

24

Thông tư 02/2001/BLĐTBXH-TT bãi bỏ điểm 4 Mục III Thông tư 21/LĐTBXH-TT hướng dẫn Nghị định 198/CP năm 1994 thi hành Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; thực hiện kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại Công văn số 97/VKSNDTC-KSVTTPL ngày 26/9/2000, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nay hướng dẫn như sau: 1- Bãi bỏ điểm 4 Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động - Thương

Ban hành: 09/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

25

Chỉ thị 27/2006/CT-UBND về thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật do tỉnh Bình Dương ban hành

các huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật. - Phối hợp Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư xây dựng quy chế thành lập và sử dụng quỹ học nghề, tạo việc làm cho người tàn tật và lập kế hoạch thu chi của Quỹ trình

Ban hành: 21/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

26

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

78/2014/TT-BTC,Thông tư 78 2014,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thi hành,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

27

Quyết định 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao dộng, Thương binh và Xã hội ban hành

TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU Điều 8. Tổng hợp và phân tích thông tin trong phiếu Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quy chế này có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn người sử dụng lao động ghi phiếu; căn cứ vào các quy định của pháp luật lao động hiện hành đối chiếu,

Ban hành: 16/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

28

Kế hoạch số 5017/KH-UBND về việc ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành để triển khai thực hiện Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/09/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành điều 153 Bộ luật lao động về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 96/2006/NĐ-CP NGÀY 14/09/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 153 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI TẠI DOANH NGHIỆP Ngày 14/9/2006 Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ Luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại

Ban hành: 27/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2007

29

Quyết định 198/2005/QĐ-BLĐTBXH về Quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

việc thực hiện pháp luật lao động (mẫu số 2) với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động ở địa phương hoặc Thanh tra Bộ (theo phân cấp). Đối với các doanh nghiệp là thành viên của Tổng công ty thì báo cáo cho Tổng công ty. 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đôn đốc, hướng dẫn các doanh

Ban hành: 07/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

30

Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006 ; Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

31

Thông tư 40-TC/HCSN-1997 về việc quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 72/CP-1995 hướng dẫn Bộ luật Lao động về việc làm do Bộ Tài chính ban hành

tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 40-TC/HCSN NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THEO NGHỊ ĐỊNH 72/CP NGÀY 31/10/1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM Thi hành Nghị định

Ban hành: 27/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

32

Thông tư 8-LĐTBXH/TT-1997 về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 72/CP-1995 hướng dẫn Bộ luật Lao động do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 8-LĐTBXH/TT NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THEO NGHỊ ĐỊNH 72/CP NGÀY 31/10/1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT

Ban hành: 10/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

33

Thông tư liên tịch 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tài chính đối với người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định 81/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động VN làm việc ở nước ngoài do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13/10/2003 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài". 2. Thuế thu

Ban hành: 07/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

34

Quyết định 310/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, người có công và xã hội năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

310/QD-LDTBXH,Quyết định 310 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Phổ biến pháp luật,Tuyên truyền phổ biến luật,Tuyên truyền pháp luật,Phổ biến luật lao động,Người có công,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 12/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2009

35

Thông tư 7-LĐTBXH/TT năm 1995 hướng dẫn Bộ luật lao động năm 1994 và Nghị định 195-CP-1994 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 7-LĐTBXH/TT NGÀY 11-4-1995 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NGÀY 23-6-1994 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 195-CP NGÀY 31-12-1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI. Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày

Ban hành: 11/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2010

36

Thông tư 13/2007/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ quy

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2007

37

Thông tư 89/2011/TT-BTC hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

17 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ SÀN GẠO XUẤT KHẨU Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/UBTVQH10 ngày 26/4/2002; Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày

Ban hành: 17/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2011

38

Chỉ thị 15/2007/CT-UBND về tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

lao động. 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan và Liên đoàn lao động tỉnh tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp từng loại hình doanh nghiệp, từng đối tượng để người sử

Ban hành: 27/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2009

39

Thông tư 06/2011/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

40

Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

35/2014/TT-BCA,Thông tư 35 2014,Bộ Công An,Luật cư trú,Hướng dẫn Luật Cư trú ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng 09

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7