Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" "thông tư" "hướng dẫn" "Luật lao động" "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 873 công văn

1

Công văn 872/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, trong đó tại Điều 25 hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định nêu trên

Ban hành: 13/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

2

Công văn 4785/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4785/LDTBXH-LDTL,Công văn 4785 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

3

Công văn 428/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 428/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn pháp luật lao động Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (bản Huôi Muồng, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An) Trả lời công văn số 65/CV-HHC-KTKH ngày 14 tháng 01

Ban hành: 07/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

4

Công văn 3919/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

V/v hướng dẫn pháp luật lao động Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009 Kính gửi: Công ty cổ phần Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành (243 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số 133/CV-CTLT ngày 10/8/2009 của Công ty

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2009

5

Công văn 3776/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hướng dẫn pháp luật lao động Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009 Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai Trả lời công văn số 1795/LĐTBXH-CSLĐ ngày 16 tháng 9 năm 2009 của quý Sở về việc hướng dẫn xếp lương đối với người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và

Ban hành: 06/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2009

6

Công văn số 3196/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hướng dẫn pháp luật lao động. Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009 Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 5744/SLĐTBXH-LĐ ngày 28/7/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký nội quy lao động,

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

7

Công văn số 1549/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1549/LDTBXH-LDTL,Công văn 1549 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1549/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2009

8

Công văn số 1550/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1550/LDTBXH-LDTL,Công văn 1550 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1550/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2009

9

Công văn số 1206/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1206/LDTBXH-LDTL,Công văn 1206 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1206/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Ban hành: 16/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

10

Công văn số 2948/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

2948/LDTBXH-TL,Công văn 2948 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2948/LĐTBXH-TL V/v: hướng dẫn pháp luật lao động

Ban hành: 25/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

11

Công văn 1911/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về áp dụng Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1911/LDTBXH-LDTL,Công văn 1911 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hợp đồng lao động,Bộ Luật Lao động,Hướng dẫn Bộ luật lao động,Lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

12

Công văn số 2773/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

2773/LDTBXH-TL,Công văn 2773 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2773/LĐTBXH-TL V/v: hướng dẫn pháp luật lao động

Ban hành: 11/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2006

13

Công văn số 2473/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

tháng 02 năm 2006. Trường hợp doanh nghiệp chậm Điều chỉnh thì doanh nghiệp phải đền bù cho người lao động theo quy định tại Điều 59 của Bộ luật Lao động. 3/ Theo quy định tại Điểm 2, Mục III Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2006

14

Công văn 2164/LĐTBXH-TL hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 2164/LĐTBXH-TL V/v hướng dẫn pháp luật lao động Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH THỦY TINH MALAYA VIỆT NAM (số 76 Tôn Thất Thuyết, phường 16 quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

15

Công văn số 2167/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

2167/LDTBXH-TL,Công văn 2167 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2167/LĐTBXH-TL V/v: hướng dẫn pháp luật lao động

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

16

Công văn 1914/LĐTBXH-LĐTL áp dụng kỷ luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất thì đối tượng áp dụng kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo Điều 2, Điều 3 của Bộ luật Lao động là người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, các

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

17

Công văn số 1533/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

1533/LDTBXH-TL,Công văn 1533 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1533/LĐTBXH-TL V/v: hướng dẫn pháp luật lao

Ban hành: 10/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Công văn số 1532/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

ý kiến như sau: Theo quy định tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội huớng dẫn Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của

Ban hành: 10/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Công văn số 566/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

566/LDTBXH-TL,Công văn 566 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 566/LĐTBXH-TL V/v: Hướng dẫn pháp luật lao động

Ban hành: 23/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn số 4016/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

4016/LDTBXH-TL,Công văn 4016 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4016/LĐTBXH-TL V/v: hướng dẫn pháp luật lao

Ban hành: 25/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7