Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" "luật lao động 2012" "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20 văn bản

1

Bộ Luật lao động 2012

Luật 10 2012,Quốc hội,Bộ Luật lao động 2012,10/2012/QH13,Lao động - Tiền lương QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

2

Lệnh công bố Bộ luật lao động 2012

08/2012/L-CTN,Lệnh 08 2012,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Bộ luật lao động 2012,Lao động - Tiền lương CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/L-CTN Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

3

Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Bộ Luật lao động do tỉnh Cà Mau ban hành

LAO ĐỘNG Bộ Luật lao động đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ ba ngày 18/6/2012 và được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 08/2012/L-CTN ngày 02/7/2012 (sau đây gọi tắt là Bộ Luật lao động 2012) và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013. Để triển khai thi hành Bộ Luật lao động 2012 kịp thời, đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả

Ban hành: 08/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

4

Quyết định 1511/QĐ-LĐTBXH năm 2012 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1511/QĐ-LĐTBXH ngày 29/10/2012) Bộ luật Lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 08/2012/L-CTN ngày 2 tháng 7 năm 2012 (sau đây gọi là Bộ luật Lao động 2012). Để triển khai thi hành Bộ luật Lao động 2012 kịp thời, đồng bộ

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2012

5

Quyết định 5261/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án Phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2020

triển mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ cho những năm tiếp theo. b) Mục tiêu cụ thể: - Bảo đảm triển khai việc xây dựng, củng cố và vận hành các thiết chế quan hệ lao động phù hợp với các quy định của Bộ luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, các quy định của pháp luật liên quan và các tiêu chuẩn, cam kết quốc tế gắn với

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

6

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc do tỉnh Hòa Bình ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2014,Tỉnh Hòa Bình,Bộ Luật Lao động,Bộ Luật lao động 2012,Quy chế dân chủ tại nơi làm việc ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/CT-UBND

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2014

7

Chỉ thị 11/2014/CT-UBND tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

11/2014/CT-UBND,Chỉ thị 11 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ,Bộ Luật Lao động,Bộ Luật lao động 2012,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

8

Thông báo 216/TB-TLĐ năm 2013 kết luận về nội dung của Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (khóa XI)

trên cơ sở quy định của Luật Công đoàn 2012 và Bộ luật Lao động 2012. 3. Về Kế hoạch tập huấn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI: Đoàn Chủ tịch giao Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Ban Tổ chức và Văn phòng Tổng Liên đoàn tiếp thu ý kiến góp ý hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét trước khi triển khai thực

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

9

Quyết định 1617/QĐ-UBND về Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020”

tập thể người lao động và người sử dụng lao động, khả năng liên kết tổ chức sẽ ngày một cao hơn. Do đó, đòi hỏi phải có sự nắm bắt, điều chỉnh phù hợp để phát huy hiệu quả sự vận hành của các thiết chế trong quan hệ lao động. - Từ năm 2013, Bộ luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012 điều chỉnh về quan hệ lao động cũng chính thức có hiệu lực

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2014

10

Quyết định 1662/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ. I. Lĩnh vực Quản lý lao động việc làm. 1. Cấp sổ lao động cho người lao động (Bỏ vì Bộ luật Lao động 2012 không quy định). 2. Xác nhận đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Bỏ, vì theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, doanh nghiệp chỉ phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết đến Sở

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

11

Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ năm 2014 về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

trên trực tiếp cơ sở thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm theo quy định của Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động 2012. Trước hết, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. - Từng bước kiện toàn

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

12

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) PHẦN A. ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ LAO ĐỘNG NỮ I. Các công việc không được sử dụng lao động nữ theo quy định tại Khoản 1, Điều 160 Bộ luật lao động 2012 cụ thể như sau: 1. Trực tiếp nấu chảy và rót kim loại nóng chảy ở các lò:

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

13

Quyết định 94/QĐ-BXD năm 2013 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Xây dựng

bản quy phạm pháp luật có liên quan: Số TT Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn Đối tượng học viên Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 1 Bộ luật Lao động 2012. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Hướng dẫn 1861/HD-TLĐ 2013 thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Hạnh phúc ---------------- Số: 1861/HD-TLĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG, ĐÌNH CÔNG - Căn cứ Bộ Luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012 và Điều lệ Công đoàn

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

15

Hướng dẫn 1840/HD-TLĐ 2013 thực hiện quyền và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

sử dụng lao động là thành viên) 7. Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể a) Theo khoản 3 Điều 74 Bộ luật lao động 2012 thì sau khi thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động phải công bố cho mọi người lao động của mình biết. Tuy nhiên, với vai trò trách nhiệm của mình, Đại diện tập thể lao động tại cơ sở

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

16

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2016" do tỉnh Cà Mau ban hành

hoạch theo đúng yêu cầu, tiến độ. - Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về các nội dung mới của Bộ Luật lao động 2012 tại doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế theo mô hình doanh nghiệp, từ nguồn kinh phí của đơn vị. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Kế hoạch này được triển khai đến Chủ trì các Đề án I, II, III thuộc Chương trình của Chính

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

17

Hướng dẫn 726/HD-TLĐ năm 2014 về công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

đó. 4.2. Khi tổ chức giám sát doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thì Công đoàn thực hiện quyền giám sát theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2012; Luật Công đoàn 2012 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện 2 Luật này. II. Hoạt động phản biện xã hội 1. Đối tượng và phạm vi phản biện 1.1.

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

18

Hướng dẫn 1755/HD-TLĐ năm 2013 Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

20 tháng 11 năm 2013 HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) Về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Căn cứ Bộ Luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Luật Thanh tra

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.107.166